Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

reading glass

Ten, który złamał Enigmę.

Marian Rejewski

Graczu, Twoim zadaniem jest rozwiązanie zagadek, które przybliżą Ci postać Mariana Rejewskiego. Uważnie wykonuj polecenia, hasła wpisuj zgodnie ze wskazówkami i dokładnie tak, jak są podane. Liczy się wielkość liter. Powodzenia!

150

4000

Zagramy w grę?

Urodził się w Bydgoszczy znajdującej się pod zaborem pruskim, która nosiła wówczas niemiecką nazwę Bromberg. Ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne. Kolejnym stopniem edukacji Rejewskiego był wydział matematyczno-przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego, który ukończył ze stopniem magistra filozofii 1 marca 1929 roku. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, w 1928, Rejewski zaczął uczęszczać na kurs kryptologii, zorganizowany przez Biuro Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego dla mówiących po niemiecku studentów matematyki.

Marian Rejewski -

1980

1928

1932

1905

Bydgoszcz

W którym roku rozpoczął tajny kurs kryptologii?

W którym roku zmarł Rejewski?

W którym roku złamał szyfr Enigmy?

W którym roku urodził się Rejewski?

Miasto narodzin Mariana Rejewskiego

Uzupełnij luki w zdaniach. Wpisz hasło, by przejść do kolejnej strony. Skorzystaj z informacji pod "i"".

ENIGMA to niemiecka przenośna elektromechaniczna maszyna szyfrująca, oparta na mechanizmie obracających się wirników. Po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się rozszyfrować polskim kryptologom w grudniu 1932 roku.

PREZENTACJA ENIGMY

We wrześniu 1932 roku udało się złamać czteroliterowy ćwiczebny kod floty niemieckiej, bazując na domyślności i znajomości mentalności Niemców ("zgubiła ich rutyna"). Dzięki temu przez pół roku czytano potem, co niemiecka flota wysyła w eter.Rozszyfruj treść depeszy. Hasłem, prowadzącym do kolejnej strony, jest odpowiedź na rozszyfrowane pytanie.

Pierwsze sukcesy -

Bomba Rejewskiego

Trzej kryptolodzy pracujący w Biurze Szyfrów, których współpraca przyczyniła się do złamania kodu Enigmy. Rejewski skonstruował tzw. bombę Rejewskiego - urządzenie mechaniczno-elektryczne automatycznie łamiące szyfrogramy niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Marian Rejewski

Name

Jerzy Różycki

Name

Henryk Zygalski

BOMBA REJEWSKIEGO - BOMBA KRYPTOLOGICZNA

Chwilę przed wybuchem II wojny światowej Polacy zdecydowali się na ujawnienie swoich dokonań. Zdradzili aliantom, że złamali kod Enigmy. Przekazali również repliki wojskowej wersji Enigmy sporządzonej w zakładach „AVA”, schemat bomby kryptologicznej oraz tzw. płachty Zygalskiego, które były materiałami pomocniczymi w ustaleniu nastawienia bębenków.

Po wybuchu II wojny światowej kryptolodzy udali się do Bukaresztu. Po uzyskaniu zgody przez attaché wojskowego polskiej ambasady, zgłosili się do ambasady angielskiej, a następnie francuskiej. Uzyskali pomoc Francuzów i przedostali się do Francji. We francuskim tajnym ośrodku kryptologicznym „Bruno” dalej pracowali nad Enigmą. W czerwcu ośrodek został ewakuowany do Algieru. Po powrocie do Francji Rejewski otrzymał nową tożsamość. Figurował jako nauczyciel matematyki z liceum. Rozszyfruj nadane mu imię i nazwisko. Wpisz je zgodnie z zasadami ortografii. To jest hasło do kolejnej strony.

LOREM IPSUM DOLOR

Marian Rejewski wraz z Henrykiem Zygalskim nielegalnie przekroczyli granicę francusko-hiszpańską. Zostali niemalże od razu aresztowani przez żandarmerię hiszpańską. Przez trzy miesiące byli przetrzymywani w kilku więzieniach. Na szczęście dzięki interwencji Polskiego Czerwonego Krzyża (a faktycznie brytyjskiego wywiadu) 4 maja 1943 roku zostali uwolnieni z więzienia, ale przebywali pod nadzorem policyjnym. Przedostali się do Madrytu,, stamtąd do Portugalii, a z Gibraltaru samolotem udali się do Anglii.

Korzystając z informacji zamieszczonych na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy, przyporządkuj do siebie fakty i ułóż je chronologicznie. Cyfry podane w nawiasie wpisz we właściwej kolejności.

Śmierć w wyniku zawału serca (4)

Praca w fabryce Kabel Polski (6)

1 lutego 1947

13 lutego 1980 r.

Renta inwalidzka (3)

Powrót do Polski (8)

21 listopada 1946

1967

Losy powojenne

CHYBA NIE

90

BRAWO!

12345

WPROWADŹDATĘ

Ile lat (mamy 2022 rok) minęło od złamania kodu Enigmy? Wpisz, co ukaże się po wprowadzeniu poprawnej odpowiedzi.

BRAWO! Dziękuję za wspólną zabawę.

https://muzhp.pl/pl/e/1828/polacy-po-raz-pierwszy-lamia-szyfr-enigmy https://docs.google.com/document/d/1j3sMvY9VTlGRfX3lejSP5jex404mXCbtTN7aHAJWxlU/edit#

  1. edupolis.pl/giganci-nauki/
  2. https://marian-rejewski.pl
  3. https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/157145,Giganci-nauki-infografiki-historyczne-Marian-Rejewski.html
  4. https://pbw.bydgoszcz.pl/marian-rejewski-gigant-nauki-kujaw-i-pomorza/
  5. https://www.youtube.com/watch?v=cF4RL9UXbTY

BIBLIOGRAFIA