Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Створення інтерактивного контенту в мультизадачних онлайн-сервісах Genially та Quizizz на уроках хімії"

Хімія – одна з найбільш гуманістично-орієнтованих природничих наук, оскільки її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства.

Застосування різних платформ, сервісів та додатків на різних етапах уроку дає можливість:

1.Вивчити новий матеріал (як джерело інформації – навчальні матеріали, відео);

2.Відпрацювати вміння та навички (як тренажер: інтерактивні лабораторії, квести);
3.Узагальнення або повторення знань (у вигляді інтерактивних плакатів, осучаснених презентацій, вікторин);
4.Контроль знань (тестові та творчі завдання)

Застосування наступних сервісів на уроці хімії допомагає покращити:

1. Унаочнення поданого матеріалу;

2.Підвищує самостійну пізнавальну діяльність; 3.Додає естетики та емоційності уроку; 4.Пришвидшує обробку інформації;
5.Полегшує викладачу контроль знань завдяки своїй інтерактивності.

Переваги для учнів та викладачів:

Учні:

1.Робить урок цікавішим, надає більших можливостей в навчальному процесі, розвиває мотивацію;

2.Надає можливості для всебічного розвитку здобувача освіти;

3.Розвиває особистісні й соціальні навички; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі.

Викладач:

1.Дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку, в повному обсязі використовувати інформацію;

2.Зручно працювати з групою, дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу;

3.Надихає на пошук нових підходів до навчання, стимулює професійний ріст викладача.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ