Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 23-24

IMPORTANT

 • Es pot triar entre fer el procés presencial o telemàtic utilitzant preferentment la via telemàtica.
 • A mode de resum, per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GESTIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament).
 • Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada en la vostra sol·licitud.
 • Si heu fet un tràmit no autenticat (DNI/NIE i mòbil) l'heu de dur imprès al centre de primera opció. També us haureu d'identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Si teniu dubtes o dificultats durant el procés podeu telefonar al 971610096

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 23-24

PREGUNTES FREQÜENTS

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit.


Puntuació que s'atorga:

Per germans al centre:

 • 5,5 punts pel primer germà/ana.
 • 4 punts per cada un dels germans següents.

Per germans al centre adscrit:

 • 3,5 punts pel primer germà/ana.
 • 2 punts per cada un dels germans següents.

4. Ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor/a o de l'alumne.


Puntuació que s'atorga (màxim: 5,5 punts)

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 2 punts per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.

Màxim: 5,5 punts

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 1 punt per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 0.75 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.

Màxim: 2,75 puntsS'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.

7. Concurrència de discapacitat

en l'alumne/a/pare/mare/ tutor/a/germans.

Puntuació que s'atorga

 • En l'alumne: 1 punt.
 • En el pare/mare/tutor/a o algun dels germans: 1 punt.


Màxim: 2 punts.


10. Alumne/a esportista d'alt nivell o alt rendiment.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt

2. La mare, el pare o els tutors legals fan feina al centre o al centre adscrit.


Puntuació que s'atorga

Per al mateix centre:

 • 5,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.
 • 9,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

Per al centre adscrit:

 • 3,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.
 • 5,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

5. Renda per càpita del 2021.


a) Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 punts.

b) Renda familiar superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punt.

c) Renda familiar superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.

d) Renda superior al triple del salari mínim interprofessional: 0 punts.

8. Condició de víctima de violència masclista o de terrorisme

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts.

3. Ubicació del domicili de l'alumne/a.

Puntuació que s'atorga


Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 2 punts per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.

Màxim: 5,5 punts


Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 1 punt per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.

Màxim:2,75 punts


S'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.

IMPORTANT

- No s'admetrà com a domicili de l'alumne el de parents o altres persones que no pertanyin a la unitat familiar.

- En cas de discrepància entre l'antiguitat de l'empadronament del menor i dels progenitors, a efectes de puntuació, es tendrà en compte l'empadronament més recent.

6. Família nombrosa, família monoparental o nascuts de part múltiple.

Puntuació que s'atorga:

 • Família nombrosa especial: 2 punts.
 • Família nombrosa general: 1 punt.
 • Família monoparental especial equiparable a família nombrosa general: 1 punt.
 • Família monoparental: 1 punt.
 • Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt.

9. Alumne/a en acolliment familiar.

.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt.

Criteris prioritaris

MÉS INFORMACIÓ A https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Malatia crònica de l'alumne/a.

Puntuació que s'atorga

 • 1 punt


S'ha d'acreditar mitjançant un certificat mèdic oficial i l'annex 11 (clàusula de protecció de dades).

4. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.

Puntuació que s'atorga

 • 2 punts.

2. Mobilitat forçosa de la família.


Puntuació que s'atorga

 • 1 punt

5. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

Puntuació que s'atorga

 • 2 punts.

3. Famílies en risc social.

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts

Criteris complementaris

MÉS INFORMACIÓ A https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

Puntuació que s'atorga

 • 3 punts


ADSCRIPCIÓ

Procés d'adscripció: hi participen els alumnes de 6è d'Educació Infantil i 6è d'Educació Primària que han de continuar els seus estudis a un altre centre (centre de destí) de la línia d'adscripció corresponent. Hi ha casos d'adscripció directa (tots els alumnes obtenen plaça al centre de destí) i d'adscripció múltiple (els alumnes poden indicar el seu ordre de preferència per als centres de destí de la línia d'adscripció).

MATRÍCULA


EDUCACIÓ PRIMÀRIA del 23 al 30 de juny
ESO del 23 de juny al 30 de juny

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

PUNTUACIÓ PROVISIONAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RECLAMACIONS

27 d'abril

del 28 de març al 3 d'abril

del 28 d'abril al 3 de maig

9 de maig

LLISTES DEFINITIVES

Tràmits preferentment telemàtics a https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

PRIMÀRIA I ED. ESPECIALADMISSIÓ

Procés d'admissió: és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2018) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

MATRÍCULA


EDUCACIÓ INFANTIL del 22 al 28 de juny
EDUCACIÓ PRIMÀRIA del 23 al 30 de juny

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

PUNTUACIÓ PROVISIONAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RECLAMACIONS

6 de juny

del 8 al 19 de maig

del 7 al 9 de juny

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

21 de juny

LLISTES DEFINITIVES

Tràmits preferentment telemàtics a https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/