Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Taastuv Energia

Põgenemismäng

Start

Autorid:Rudolf Paap,Martin Lõhmus7.b klass

Missioon:

On toimunud looduskatastroof ja inimesed peavad olema varjendis. Varjendit hoiab töös diisli jõul töötav generaator aga diisel hakkab otsa saama. Sinu ülesandeks on koguda kokku kaks tuulegeneraatori osa ja see ära parandada, et varjend saaks edasi töötada.

edasi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

EDASI

Esimene osa:GONDEL

PROOVI UUESTI

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

G

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

O

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

O

0

9

7

6

5

4

3

2

1

8

G

O

N

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

G

O

N

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

O

N

D

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

G

O

N

D

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

O

N

D

E

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

O

N

D

E

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

G

O

N

D

E

L

G

O

N

D

E

L

Taastuvenergia on energiaresurss, mida saab kasutada lõputult ilma, et see otsa saaks. Taastuv energia on näiteks: tuuleenergia, hüdroenergia ja päikeseenergia. Tuuleenergiat toodetakse tuulikutega, hüdroenergiat saame näiteks jõgedest hüdroelektrijaamaga. Päikeseenergiat saame toota päikesepaneelidega.

edasi

Taastuvenergia on ka biomassi energia ehk taimed. Seda tüüpi energiat saab põletades näiteks põõsastaimi, põhku, pilliroogu ja saepuru.

edasi

See pole taastuv energiaresurss. Proovi uuesti.

TAGASI

Vali taastuv energiaresurss.

PÕLEVKIVI

PILLIROOG

Vali taastuv energiaresurss.

SAEPURU

TURVAS

Vali taastuv energiaresurss.

Maagaas

Põhk

ÕIGE LAHENDUS!

Tubli!

A672

Fossiilkütuste kasutamine on saastanud meie õhku ja meil on ka teisi palju loodussõbralikemaid võimalusi energia tootmiseks.

edasi

Vali, mille kasutamine energia tootmiseks säästab kõige enam loodust.

Fosiilkütuste

Päiksepaneelide

Tuuleparkide

Kaevanduste

Vali, mille kasutamine energia tootmiseks säästab kõige enam loodust.

Fosiilkütuste

Päiksepaneelide

Kaevanduste

Vali, mille kasutamine energia tootmiseks säästab kõige enam loodust.

Fosiilkütuste

Tuuleparkide

Kaevanduste

Õhk on ikka saastunud. Proovi uuesti.

Tagasi

Lahendasid saastunud õhu probleemi!

B509

0

2

3

4

7

6

5

8

9

1

0

2

3

4

7

6

5

8

9

9

1

0

2

2

3

4

7

6

5

8

9

1

9

0

2

3

2

4

7

7

6

5

8

9

9

1

0

2

3

3

2

4

7

7

6

5

8

9

1

9

0

2

3

3

2

4

7

7

6

5

8

9

1

9

1

0

2

3

3

2

4

7

5

7

6

5

8

9

1

9

1

EDASI

TUBLI TÖÖ! Said viimase osa!

Tiivik!

EDASI

Vale vastus, proovi uuesti!

Return

Hüdroelektrijaama kohta võib leida ka mõistet veejõujaam. Hüdroelektrijaamad ehitatakse tavaliselt suurtele jõgedele. Nende energiajaamadega saame toota veest energiat.

EDASI

Teetakistus!Oled jäänud labürinti kinni ja pead põgenema.

EDASI

Liigu labürindis mööda hüdroelektrijaamasid.

sa oled siin

Tubli töö! Said ilustihakkama. A927

Next

Said vale vastuse, proovi uuesti!

Return

Taastuvenergia osakaal EL liikmesriikides

edasi

Vali (õiges järjekorras) 3 riiki, kus kasutatakse energia tootmiseks kõige rohkem taastuvat energiat.

edasi

Rootsi

Läti

Soome

Taani

Norra

Eesti

Leedu

Venemaa

Itaalia

Läti

Soome

Taani

Norra

Eesti

Leedu

Venemaa

Itaalia

Soome

Taani

Norra

Eesti

Leedu

Venemaa

Itaalia

Said ilusti hakkama, tubli töö! B315

edasi

Said vale vastuse, proovi uuesti!

tagasi

Parandasid generaatori!

Aitäh mängimast!

edasi

Kasutatud kirjandus

1. Taastuv Energia

3. Taastuv energia osakaal

2. Hüdroelektrijaam

Lõpp

https://et.wikipedia.org/wiki/Taastuv_energiaressurss Taastuv energiaressurss - VikipeediaTaastuv energiaressurss ehk taastuv energiaallikas ehk taastuv energiavaru on energiaressurss, mida saab kasutada lakkamatult (nt loodete energia,...Wikipedia

https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCdroelektrijaam Hüdroelektrijaam - VikipeediaHüdroelektrijaam ( lühend HEJ; ka veejõujaam, hüdrojaam) on elektrijaam, milles vee potentsiaalne energia muundatakse elektrienergiaks. Reeglina...Wikipedia