Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ

ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТІВ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Start

ЕОР передбачає

 • обробку
 • редагування
 • зберігання даних
 • супровід навчального матеріалу
 • унаочнення розв’язування задач
 • тестування
 • відеоконференції
 • взаємодію між учасниками процесу

+ info

Під електронними освітніми ресурсами (ЕОР) в загальному випадку розуміють - сукупність засобів програмного, інформаційного, технічного та організаційного забезпечення, електронних видань, що розміщуються на машинозчитуваних носіях або в мережі.

02

03

01

Електронні навчальні видання

Електронні довідкові видання

Електронні практичні видання

Види ЕОР

Info

Info

Info

WRITE YOUR TITLE HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

WRITE YOUR TITLE HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

WRITE YOUR TITLE HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • електронна версія (копія, аналог) друкованого підручника
 • електронний підручник
 • електронний практикум
 • електронна хрестоматія
 • електронний курс лекцій
 • електронний навчальний посібник
 • ЕОІР

 • електронний довідник
 • електронна енциклопедія
 • електронний словник

 • збірник віртуальних лабораторних робіт
 • електронні методичні рекомендації
 • електронний робочий зошит

ЕОР

Наочність

Зір і слух є найбільш інформативними і, відповідно, найважливішими і найбільш ефективними при навчанні. Саме на використанні цих найважливіших моделей сприйняття інформації побудована наочність навчання, дозволяючи зібрати максимум наочності у вигляді аудіо-, фото-, відео - і інших видів мультимедійної інформації, що активізує увагу, оживляє сприйняття

Інтерактивність

Під час занять учень повинен виконати ряд інтерактивних дій: перегляд навчального матеріалу, звернення до довідкової системи, відповідати на контрольні запитання по ходу уроку, що сприяє підвищенню ефективності свідомості і пам'яті

Практична орієнтованість

По всіх розділах навчального матеріалу виділяється потужний блок практичної спрямованості – навчальний експеримент, який реалізується у формі демонстраційного й фронтального експерименту, робіт лабораторного практикуму, домашніх дослідів і спостережень

Доступність

Методика викладу матеріалу (від простого до складного, від понять до логіки, від знань до компетенції) доступна для сприйняття і дозволяє здійснювати навчання, як за допомогою викладача, так і самостійно

Науковість викладу матеріалу

Зміст курсу спирається на новітні уявлення наук, які в ньому інтегровані, включаючи ІКТ, як базису нових освітніх технологій

Послідовність викладу

Інтерактивний інтерфейс, система посилань дозволить ініціювати будь-яке звернення з пройденої або по наступної навчальної інформації, а також до будь-якої довідкової та енциклопедичної інформації

ЕОР можна успішно використовувати на всіх етапах уроку

Пояснення нового матеріалу

Закріплення нового матеріалу

Контроль знань

На цьому етапі уроку здебільшого застосовуються словесні і наочні методи. Залучення електронних ресурсів сприятиме підвищенню ілюстративності викладу навчального матеріалу, його візуальній насиченості, зробить урок більш яскравим, переконливим

Може відбуватися у формі практичних занять, що передбачає виконання завдань, вправ, розв’язання задач, прикладів, відпрацювання навичок, здійснення самостійних та лабораторних робіт. Для підтримування цих типів діяльності доцільно використовування різні засоби: електронні підручники, електронні задачники, програми-тренажери та інші. Програми даного типу можуть містити завдання різної складності, а також підказки, довідкові матеріали

Спеціалізовані системи тестування, що призначені для оцінювання результатів засвоєння знань по типу «електронний екзамен»; системи, призначені для застосування на будь-якому етапі навчання. За допомогою програми здійснюється перевірка із виведенням відповідних коментарів і оцінювання результатів навчальної діяльності

Симуляція – це імітація певної реальної речі, ситуації, чи процесу. Процес симуляції зазвичай включає відтворення деяких ключових властивостей чи поведінки обраної фізичної, чи абстрактної системи.

Симуляцію використовують щоб продемонструвати можливі ефекти певних дій. Зазвичай симуляцію проводять коли експерименти над реальною системою неможливі, через її недосяжність, чи небезпеку або високу вартість таких експериментів

Щоб симуляція стала частиною досвіду, отриманого в процесі навчання, за нею має відбуватися обговорення, де вирішуються проблемні питання: Що було зроблено? Які рішення були правильними? Неправильними? Які умови проведення експерименту змінювалися? Як це впливало на інші параметри, події, характеристики? До яких наслідків вони призвели? Для такого обговорення до кожної симуляції розроблені методичні рекомендації щодо проведення занять.

Інтерактивні симуляції на порталі Phet.Colorado

Практична робота Дослідження ізохорного процесу

Тема: Дослідження ізохорного процесу

Мета: Перевірити дослідним шляхом закон Шарля

Обладнання: ПК, посилання:

https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_uk.html

Теоретичні відомості:

Ізохорний процес описується законом Шарля: для даної маси газу відношення тиску до температури є сталим, якщо об’єм не змінюється:


m = const V = або


Хід роботи:

1. Накачайте молекули газу в ємність і тримайте постійним об’єм.

2. Виміряйте температуру Т1 і тиск р1 газу в закритій ємності:


Т1 = ____К; р1 = _____ кПа


3. Підігрійте газ не змінюючи об’єму. Виміряйте температуру Т2 і тиск р2:


Т2 = ____ К; р2 = ____кПа


4. Дослід повторіть. Виміряйте температуру Т3 і тиск р3:


Т3 = 400 К; р3 = 1829 кПа


5. Знайдіть відношення для кожного досліду, дані занесіть до таблиці.

досліда

р (кПа)

Т (К)

сер

1


2
3

сер = ________


6. Знайдіть тиск газу р2 розрах., який встановився би в закритій ємності після його першого ізохорного нагрівання від _____К до _____К за законом Шарля.


= _______кПа


7. Знайдіть тиск газу р3 розрах., який встановився би в закритій ємності після його другого ізохорного нагрівання від _____К до _____К за законом Шарля.


= _______кПа


8. Порівняйте виміряні показання тиску р3 і розрахункові за законом Шарля : р3

9. Знайдіть відношення = __________

10. Обчисліть похибку вимірювання за формулою: Ԑ = · 100%

Ԑ ≈ _________%


Висновок:

Задача: У квартирі одночасно засвідчені 3 лампочки, які споживають відповідно струм 0,7 А, 0,4 А, 0,25 А. Який струм проходить через лічильник електроенергії, поставлений у квартирі? Чи не можна за величинами, заданими в умові, сказати про спосіб сполучення лампочок? Яким повинен бути струм у лампочок при послідовному їх сполученні?

Накресліть схему сполучення ламп.

Складіть схему сполучення ламп за допомогою симуляції

Як можна заощаджувати використану електроенергію, а відповідно і гроші? Відповідь: щоб заощадити використану енергію, а відповідно і гроші, потрібно звичайні лампочки замінити на енергозберігаючі, не перевантажувати холодильник, зменшити час роботи бойлера, телевізора та інше

ЗадачаІнтерактивні плакати

Інтерактивний плакат – це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень залучення інформаційних каналів сприйняття наочності у навчальному процесі.

Info

Thinglink - сервіс для створення інтерактивного зображення,

який перетворює звичайні картинки в інтерактивні об'єкти. Інтерактивність зображення досягається за рахунок додавання в нього міток з текстовими підказками, посиланнями на відео, музику або зображення. Все це у будь-який момент можна відредагувати.

https://www.thinglink.com/scene/1302209161613803523

Інтерактивні плакати

Genially – одинз інструментів для створення всіх видів дидактичних ресурсів, презентацій, ігор, інтерактивних зображень, карт, ілюстрованих процесів, резюме тощо. Ідеально підходить для всіх рівнів освіти та електронного навчання. Працювати у ньому можна легко і швидко, так як він пропонує різні шаблони для створення ресурсів, великий вибір інтерактивності. Інтерактивність дозволяє давати коментарі до об'єктів, відкривати спливаючі вікна, робити гіперпосилання на слайди проекту та зовнішні ресурси.

Info

Info

Info

Сонце

Будова атома

Закони Ньютона

Інтерактивний робочий аркуш – це веб-сторінка, на якій можна розмістити навчальний матеріал і різного типу завдання для учнів. Можна завантажувати зображення і робити їх інтерактивними, додавати на них мітки з текстом, гіперпосиланнями, запитаннями, вікнами для введення тексту. Запитання можуть бути текстовими, а можуть бути у вигляді аудіофайлів. У багатьох завданнях можна задати відповіді для автоматичної перевірки.

Інтерактивні робочі аркуші можна використовувати під час:

 • дистанційного навчання;
 • домашніх робіт;
 • роботи в класі на інтерактивній дошці

Інтерактивний аркуш

Закони постійного струму

Теплопровідність

Електронні книжки

Ourbook - це проста повністю безкоштовна платформа для створення авторських електронних книг. Книги можуть містити медіаоб'єкти: відео, карти, ігри, головоломки та інше.

Готова книга публікується в бібліотеці, і автор отримує можливість поділитися книгою в мережі.

Світло, як електромагнітна хвиля

Електронні книжки

BooK Creator: простий інструмент для створення інтерактивної книги. Це мобільний інструмент, який містить 18 шаблонів і тем, реєстрація за допомогою Google акаунт, безплатно можна створити 40 книг, можна імпортувати книгу в Pdf, вбудований пошук зображень, завантажувати можна відеоконтент, а також власноруч записувати свої аудіо та відео файли.

+ info

+ info

Звіт методичної комісії

Цікава фізика

Перехід на дистанційне чи змішане навчання змушує нас шукати ефективні прийоми організації онлайнової взаємодії учнів один з одним та викладача з учнями. Дистанційне навчання не завжди передбачає спілкування в синхронному режимі, а тому найбільш оптимальним є використання онлайнових тестів, анкет, інтерактивних вправ, кросвордів та ігор

Інтерактивні вправи та тести

Info

Info

Info

Info

Механічна взаємодія тіл.

Learningapps (https://learningapps.org/) – один із найпростіших та найзручніших інструментів, що допомагає вчителю створити навчальні ігри та вправи і швидко здійснити формувальне оцінювання

OnlineTestPad (https://onlinetestpad.com/ua) – не менш популярний та функціональний сервіс для створення навчальних матеріалів різного типу, який містить базу відкритих матеріалів, доступних для використання будь-кому.

Внутрішня енергія

Квест

Quizizz (https://quizizz.com/) – незамінний інструмент сучасного вчителя, який бажає впроваджувати формувальне оцінювання. З його допомогою будь-хто може як створити свій тест чи опитування і провести його у вигляді захоплюючої гри (на кшталт Kahoot), так і скористатися готовими матеріалами що є у відкритому доступі.

Паралельне та послідовне з'єднання провідників,

Презентації — це потужний інструмент, який дійсно продає продукти, ідеї, знання і досвід. Але вся проблема в тому, що привернути увагу, зацікавити і переконати онлайн аудиторію презентацією стає все складніше. Вже нікого не здивуєш гарними слайдами, зробленими в класичному PowerPoint. Слухачів «чіпляє» інтерактив, динаміка і нестандартні візуальні ефекти

Інтерактивні презентації

+ info

+ info

+ info

Астрономія

Властивості насиченої та ненасиченої пари

Nearpod - це онлайн-платформа, яка дозволяє вчителям створювати презентації до своїх занять і ділитися ними з учнями прямо під час уроку. Ви просто надсилаєте електронною поштою або через соцмережі код презентації, і діти зі своїх мобільних телефонів підключаються до загального дійства. Ви cамостійно перегортаєте слайди, задаючи тим самим темп заняття, залучаєте дітей до виконання творчих завдань і в реальному часі відстежуєте результат - і все це за допомогою гаджета, який зазвичай тільки заважає.

Симетрія

Хмарний сервіс для створення інтерактивних презентацій в режимі онлайн. Він пропонує велику кількість цікавих рішень для візуалізації контенту через використання медіафайлів, векторної та іншої графіки. Крім того, тут вам буде запропоновано безліч заготовок, стилів і шаблоні.

Особливість сервісу — послайдові переходи і система масштабування (наближення, поворот і віддалення окремих об'єктів).

Серед переваг Prezi можна виділити можливість спільної роботи над проектом декількома користувачами, публікацію готової презентації в блозі або на сайті, збереження презентації для автономного показу без використання інтернету. Є безкоштовний тестовий період на місяць.

Використання ЕОР створює широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, рівня засвоєння знань, а також зростання інтересу до навчання в цілому. Більш того, є можливість «конструювати» уроки та інші навчальні заняття, визначаючи їх оптимальний вміст, форми і методики навчання; сприяє організації навчального процесу не тільки в традиційно-урочній, але і в проектній та дистанційній формах навчання. Важливо пам'ятати також, що електронні ресурси не замінюють викладача і підручники, але в той же час створюють принципово нові можливості для засвоєння матеріалу

THANKS!