Want to make creations as awesome as this one?

kueto hlhi

Transcript

2023-2027

ZUZENDARITZA PROIEKTUA

ETA BUKATZEKO...

JARRAIPENA, EBALLUAZIOA ETA DOIKUNTZA

PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIOA

HELBURUETATIK EKINTZETARA

ERRONKAK HELBURU BIHURTZEN

IKASTETXEAREN DIAGNOSTIKOA

PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA

AURKIBIDEA

BARNE MOTIBAZIOA

  • ATXIKIMENDUA
  • KONPROMISOA
  • GIZA - TALDEAREKIKO KONFIDANTZA

JUSTIFIKAZIOA

KANPO MOTIBAZIOA

  • HEZKUNTZA SAILA
  • ALDAKETA(RA)KO KULTURA

JUSTIFIKAZIOA

justifikazioa - faseak

Jasotako ekarpen guztiak domentuan bildu.

Proiektua sortu

Zehaztutako helburuak lortze aldera, jardueren aukeraketa eta denboralizazioa.

Planifikazioa

Datuen analisia erronkak identifiktzeko unea.

Analisia

ZUZENDARIA

AINHOA FERNANDEZ

IKASKETA BURUA

MARI CRUZ CASCUDO

IDAZKARIA

GLORIA VALENCIA

JUSTIFIKAZIOA - ZUZENDARITZA TALDEA

hobetzeko eremuak

1. Ebaluazio hezitzailearen kultura falta. 2. Ildo metodologiko bateratuaren beharra3. Langileen egonkortasunaren jaitsiera. 4. Matrikula bizi altua. 5. Familia euskaldun tasa baxua.

DIAGNOSTIKOA

indarguneak

1 - Irakasle taldea2 - Familiekiko harreman estua.3 - Lidergo partekatuaren kultura4 - Klaustroren formazioa, talentodun klaustroa5 - Komunitatearen aniztasun kulturala

DIAGNOSTIKOA

H-4 - Ikasleen konpetentzia hobetze aldera Euskararen erabilera indartzeko estrategiak aztertu, aukeratu eta ikastetxeko oinarrizko dokumentuetan txertatzea.

K-1: Plangintza estrategikoaK-3: lidergo pedagogikoa

2. HOBETZEKO EREMUA: Euskararen erabilera.

H 2 - Kultur aniztasuneko testuingurua aintzat hartuta komunitateko kide-sentimendua garatze aldera, familien parte hartzea sustatzeko uneak adostea. H 3 – Eskolarekiko atxikimendua sendotzeko komunitateko kideen ongizate emozionala hobetzeko proposamenak aztertu eta sistematizatzea.

k-4: lidergo partekatua k-7: elkarbizitza positiboa

1. HOBETZEKO EREMUA: Hezkuntza komunitatearen ongizatearen zaintza: elkarbizitza positiboa, aniztasuna, eragile guztien partaidetza

H-1: Ikasleei erantzun egokia emateko irakasleen prestakuntza eta hausnarketaren ondorioz, Curriculum berria ezartzea

K-1: Plangintza estrategikoa K-3: lidergo pedagogikoa k-5: ikasle guztien arrakasta k-8: elkarrekin ikasten duen komunitatea

HELBURUA ZEHAZTU

KONPETENTZIAREKIN LOTURA

ANALISIAREN ONDORIOAK

HEZKUNTZA SAILAREN ILDOA: Dekretuak eta honek dakarren Curriculum berriaren ezarpena

ERRONKAK (HOBETZEKO EREMUAK) HELBURU BIHURTZEN

Digitlizaioa

Ebaluazio hezitzailea

Baikortasun akademikoa

Ebaluazioa programazioetan

Ikas egoerak eta programazioak

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

H-1: Ikasleei erantzun egokia emateko irakasleen prestakuntza eta hausnarketaren ondorioz, Curriculum berria ezartzea.

Digitlizazio plana bukatu eta inplimentzatu

hezkuntza proiektua: ikaskuntza-giroa, edukia eta metodologia koherente eta bateratua.

Bildma digitala sortu

Hausnareta saioak

Ebaluazio irizpideak eta oinarrizko jakintzak

Ezagutu eta abiarazteko saioak

Curriculum berria

Gure herria eta kultura

Kultura adierazpenak

+ info

+ info

+ info

H 2 - Kultur aniztasuneko testuingurua aintzat hartuta komunitateko kide-sentimendua garatze aldera, familien parte hartzea sustatzeko uneak adostea.

Gure herriarekiko eta kulturarekiko hurbilketa eta konfiantza sustatzeko aukerak aztertzea.

Komunitateko kide guztien kultur adierazpenetarako espazioak adostea.

Komunitatearen partehartzea sustatzeko espazioeta uneak

Partehartzea

Konfidantza

Harrera plana

Ongizate emozionala

Gure aniztasuna irudikatzen

Inguruko eragileak

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

H 3 – Eskolarekiko atxikimendua sendotzeko komunitateko kideen ongizate emozionala hobetzeko proposamenak aztertu eta sistematizatzea

Kideen arteko konfidantza

Eskolaz kanpoko ekintzak: ongizate emozionalari bere espazioa eman

Ezagutu eta beraiekiko zubiak eraiki

Eguneratu eta zabaldu

Ikastetxearen kultur aniztasunaren inguruko informazioa jasotzeko tresnak ezagutu, aztertu, guganatu eta erabiltzeko maiztasuna finkatzea.

Izaera ludikoko ospakizunak sistematizatzea

Gure ospakizunak

Hiztegia

Ikasleen arteko interakzioak

Tresna digitalak

Euskaldunen asanbladak

Praktika onak

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

H-4 - Ikasleen konpetentzia hobetze aldera Euskararen erabilera indartzeko estrategiak aztertu, aukeratu eta ikastetxeko oinarrizko dokumentuetan txertatzea

Oinarrizko hiztegia familien artean zabaldu

Itzultzaileak: familiekin partekatu

Testu inguru antzekoak ezagutu eta gureganatu

Adin ezberdinetako ikasleen arteko interakzioak antolatzea

Ikasle zein familia euskaldunen asanbladak

Dekalogoa sortu

Komunikazio estiloa

Komunitatean zabaldu: web orrialdean

MAIATZA

Proiektuaren aurkezpena: kalustro eta OOG

MARTXOA

- Urteko planifikazioa zehaztu- Irakasle berriekin partekatu

IRAILA-URRIA

Batzordean aurkeztu

APIRILA

Dokumentua osatu eta igo.

OTSAILA

KRONOGRAMA

06

PROIEKTUAREN JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA DOIKUNTZA

2023-2027

ZUZENDARITZA PROIEKTUosoa hemen

eskerrik asko!