Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Les barreres d'accés per les persones amb discapacitat són múltiples i diferents, les tecnologies són un recurs potencial per trencar-les i l'escola el lloc idoni per ensenyar-les.

No tenim evidències de com fer-ho. Cal validar el protocol que utilitzem.

Didàctica de la tecnologia de suport

Alumnes amb NESE tant transitòries com permanets es poden beneficiar d'aquest abordatge.

Tenim les escoles sense barreres físiques ara necessitem que els aprenentatges siguin plenemanet accessibles.

competència digital docent i alumnat

formació

Formació en l'àmbit de tecnologia de suport i de la inclusió educativa.

Les mobilitats representen una oportunitat molt gran per veure que fan els altres, aprendre i poder acordar accions de millorar del nostre centre.

Mobilitats de professorat

jobshadowing

"El proyecto "KA122SCH Moda acceso activitado para una educación inclusiva" está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del CEE Alba - Diputación de Tarragona y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida."

evidalm@dipta.cathttps://www.dipta.cat/ceealba/@cee.alba

GRàCIeS