Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Go!

Iseseisva õppimise päev

Vesi

10.-11. klass

TÄNANE PÄEV

Tänase päeva ülesanded on seotud teemaga: Vesi. Seega sellel iseseisva õppimise päeval ootavad sind ees veeteemalised ülesanded. Ülesannete lahendamisel ole tähelepanelik, ära kiirusta ja loe hoolega tööjuhendeid. Kõik ülesanded tuleb ära teha. Kõikide ülesannete juures on selgitused, kui aga satud hätta ja ei saa aru, siis abiks on ABI nupp. Tänase päeva eest saad hinde eesti keelde.
Kindlasti täida ära ka tagasiside küsimustik.
Vahvat avastamistäis päeva sulle!

abi

Kui jäi midagi arusaamatuks, siis kirjuta:

jana.budninskaja@jarveotsa.ee

Teema valik

Vali välja alljärgnevast valikust üks teema:
1) Vee puhastamine (Reostusallikad, reovee puhastamine, ohtlikud ained reovees, jääkreostus).
2) Vee säästmine (Miks on vett tarvis säästa? Vee jalajälg. Mida saab igaüks teha vee säästmiseks?)
3) Vee kvaliteet (Ökoloogiline seisund, keemiline seisund, Eesti vete olukord)
4) Veemajandus (Vee kasutamine. Kus vett kasutatakse? Veevarud, vee seire, veehaare).
5) Veeringe
6) Teema omal valikul (vee kohta).

abi

Kui jäi midagi arusaamatuks, siis kirjuta:

jana.budninskaja@jarveotsa.ee

5-minutiline loeng

  • Välja valitud teema kohta koosta esitlus, mida esitad hiljem omal valikul 1.-7. klassile.
  • Nõuded esitlusele:
1) Esitluse võid koostada üksinda või paarilisega (paarilise valid ise).
2) Esitluses tuleb kindlasti rakendada viitamist, viitamise näite leiad paremas nurgas. (Viitamise juhendit vaata uurimistööde vormistamise juhendist lk 21-25).
3) Märgi üles allikad, mida kasutasid. (Allikate loetelu vormistamist vaata uurimistööde vormistamise juhendist lk 25-28).
4) Loeng peab mahtuma 5 minuti sisse, sisaldama illustratiivset materjali, olema korrektses eesti keeles nii kõnes kui kirjas, olema sihtgrupile eakohase keele ja sisuga.
5) Kui loeng on valmis, tuleb ühendust võtta neljapäeva või reedese päeva jooksul ühe 1.-7. klassi õpetajaga ja leppida temaga kokku, millal oma loengut pidama lähed.
6) Enne kui lähed tundi loengut pidama, siis prindi välja hindamisleht (üleval paremas nurgas).

hl

ABI

Viide

Kui jäi midagi arusaamatuks, siis kirjuta:

jana.budninskaja@jarveotsa.ee

Teine ülesanne

Vali välja üks kahest alltoodud ülesannetest ja tee see ära:

1. ülesanne:2. ülesanne:

Link

Link

abi

Kui jäi midagi arusaamatuks, siis kirjuta:

Esimese ülesande puhul: getryn.kalam@jarveosa.ee

Teise ülesande puhul: julia.golovats@jarveotsa.ee

Tagasiside küsimustik

Palun täida ära tagasiside küsimustik:

abi

Link

Kui jäi midagi arusaamatuks, siis kirjuta:

jana.budninskaja@jarveotsa.ee

Aitäh sulle osalemise eest!