Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

WIZJA I MISJA SZKOŁY

2

1

4

1

,,Możesz, umiesz, potrafisz”

WIZJA SZKOŁY

Uczymy kochać nasze środowisko przyrodnicze, naszą kulturę i tradycje.

Dbamy o rozwój psychiczny, fizyczny

i zdrowie naszych uczniów.

Szanujemy zasady demokracji.

Najważniejsze jest dla nas dobro ucznia, którego przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Zapewniamy wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w atmosferze życzliwości, wzajemnego zrozumienia oraz poczucia bezpieczeństwa.

Rozwijamy talenty i zdolności naszych uczniów.

Akceptujemy różne postawy i poglądy.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która uczy kochać środowisko przyrodnicze, wychowuje w poczuciu własnej tożsamości kulturowej i poszanowaniu dla tradycji szkoły, regionu i kraju.
Jesteśmy szkołą, która propaguje zdrowy styl życia i ekologię w wymiarze lokalnym i globalnym.

Jesteśmy szkołą, która szanuje zasady demokracji, a nasi uczniowie decydują o ważnych sprawach szkoły w sposób kolegialny, przy współudziale nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną, która zapewnia wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia.Jesteśmy szkołą, dla której najważniejszym dobrem jest dobro ucznia, którego przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Jesteśmy szkołą, która rozwija talenty i zdolności uczniów poprzez efektywne zagospodarowanie wolnego czasu uczniów, biorących udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zajęciach sportowych.


Kładziemy nacisk nie tylko na naukę, ale również na kształtowanie postaw związanych z szacunkiem i rozwijaniem empatii dla drugiego człowieka niezależnie od narodowości, wyznawanych poglądów, wieku czy niepełnosprawności.PROFIL ABSOLWENTA

3

2

1

4

ZAPRASZAMY !

ZOSTAŃ ABSOLWENTEM

NASZEJ SZKOŁY!