Want to make creations as awesome as this one?

Acest modul are ca scop definirea unora dintre subiectele referitoare la legislația Uniunii Europene în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea privată.

More creations to inspire you

Transcript

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Echilibrul între muncă și viață

START

Următorul

Submodul 6.5: Promovarea Directivei 2019/1158

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Orientările sale politice spune: „Europa ar trebui, de asemenea, să sprijine părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire pentru a-și echilibra mai bine viața profesională și cea de familie. Mă voi asigura că implementăm pe deplin Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată, care încurajează o mai bună împărțire a responsabilităților între femei și bărbați”.Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia Europeană va sprijini statele membre în aplicarea noilor reguli, inclusiv prin Fondul Social European+. Este principalul instrument al Uniunii Europene (UE) de investiții în oameni, finanțând implementarea principiilor din Pilonul European pentru Drepturi Sociale prin acțiuni în domeniile ocupării forței de muncă, educației și competențelor și incluziunii sociale. Comisia von der Leyen a planificat, de asemenea, o strategie a UE pentru egalitatea de gen 2020-2025, printre care se numără obiective precum eliminarea decalajelor de gen pe piața muncii; realizarea unei participări egale în diferite sectoare ale economiei; abordarea decalajelor de remunerare și de pensii de gen; reducerea decalajului de îngrijire de gen, care sunt în comun cu Directiva Muncă-Viață.

Următorul

Pentru a înțelege dacă acest tip de politici au fost promovate corespunzător, în special Directiva 2019/1158, putem observa situația ocupării femeilor în Europa și la nivel național. În 2019, înainte de criza Covid, rata de ocupare a atins 73,1%, cea mai mare medie anuală înregistrată vreodată pentru UE și cea mai apropiată de ținta de 75% stabilită în strategia Europa 2020. Cu toate acestea, rata de ocupare a bărbaților (la 79%) a fost încă cu 11,7 puncte procentuale mai mare decât a femeilor (67,3%). În 2020, rata de ocupare a forței de muncă din UE (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani) a crescut de la 71,7 % la 73,1 %; în 2021, o creștere de 1,4 puncte procentuale (pp), iar pentru bărbații în vârstă de muncă a fost de 77,2%, în 2020, depășind-o pe cea a femeilor (66,2%) cu 11,0 puncte procentuale. În 2021, 197 de milioane de gospodării locuiau în UE: 49% au un copil, 39% au 2 copii, 12% au 3 sau mai mulți și 13% toate acestea sunt gospodării monoparentale. Ponderea angajării cu fracțiune de normă în rândul femeilor angajate în vârstă de 25-54 de ani cu copii a fost mai mare decât cea a femeilor fără copii. Dintre aceste țări, decalajul a fost cel mai mare în statele membre din centrul și vestul UE.

Următorul

În ciuda unei mici îmbunătățiri a ratei de angajare, în special pentru femei, sunt încă mulți pași de făcut pentru promovarea acestor politici; un rol cheie va trebui să fie jucat de guvernele locale, sindicatele, partenerii sociali și companiile. De exemplu, există instrumente utile care încurajează învățarea reciprocă în țările UE, cum ar fi Programul de învățare reciprocă în domeniul egalității de gen, care împărtășește practici privind:

  • asumarea echilibrată de gen a concediilor familiale și aranjamentele flexibile de lucru;
  • inițiative precum etichete și certificări pentru angajatori cu bune practici de echilibrare între viața profesională și viața privată;
  • tranziția între concedii și angajare (de exemplu, furnizarea de facilități de alăptare la locul de muncă).

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Ați finalizat cu succesSubmodulul 6.5