Want to make creations as awesome as this one?

Acest modul are ca scop definirea unora dintre subiectele referitoare la legislația Uniunii Europene în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea privată.

Transcript

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Echilibrul între muncă și viață

START

Următorul

Submodul 6.4: Măsuri de politică ale Directivei 2019/1158

Pentru a sprijini statele membre în atingerea obiectivelor comune pentru a completa măsurile legislative, propunerea conține, de asemenea, un set de măsuri nelegislative.Asigurarea protecției împotriva discriminării și concedierii pentru părinți (inclusiv femeile însărcinate și lucrătorii care se întorc dintr-un concediu) și îngrijitorii.În acest domeniu, existau deja și alte legi, așa că propunerea de directivă 2019/1158, a luat în considerare aceste acte legislative și le-a integrat. Directiva 2006/54 stabilește un principiu al egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de angajare și ocupare. Bărbații și femeile care lucrează sunt protejați împotriva concedierii din cauza concediului de paternitate și adopție. Ei au dreptul de a reveni la locurile de muncă sau la posturi echivalente în termeni și condiții care nu le sunt mai puțin favorabile. Ei au dreptul să beneficieze de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenței lor.

Următorul

Încurajarea unei utilizări echilibrate în funcție de gen a concediilor legate de familie și a aranjamentelor flexibile de lucruPierderea economică din cauza decalajului de gen în materie de ocupare a forței de muncă se ridică la 370 de miliarde EUR pe an. Volumul responsabilităților private și de îngrijire este cel mai mult legat de „datoriile” femeilor, mai mult decât bărbații, chiar dacă există o creștere a participării femeilor pe piața muncii. De asemenea, dacă unim timpul dedicat muncii neremunerate (îndatoriri casnice, îngrijirea copiilor etc.) și activităților personale, per total, femeile muncesc mai mult decât bărbații. Statisticile arată că bărbații ar prefera să lucreze mai puține ore în timpul fazei de părinte. Aceste constatări sugerează, de asemenea, un potențial de schimbare pentru un aranjamente mai bune și mai partajate în mod egal de echilibru între viața personală și viața privată pentru familii.Utilizarea mai bună a fondurilor europene pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii formale de îngrijireFondul Social European + (FSE+) este principalul instrument al Uniunii Europene (UE) pentru investiții în oameni. În Planificarea UE 2021-2027, a investit aproape 1,4 miliarde EUR din bugetul UE, dedicat priorității promovării egalității la locul de muncă – inclusiv accesul la angajare și progresul în carieră, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și remunerarea egală. Aceasta se adaugă celor aproape 4,4 miliarde EUR investite de la bugetul UE pentru inițiative specifice de promovare a egalității de gen. FSE+ investește, de asemenea, în disponibilitatea, accesibilitatea și accesibilitatea infrastructurii de îngrijire (îngrijirea copiilor, îngrijirea în afara școlii și îngrijirea pe termen lung), deoarece acestea sunt elemente esențiale pentru a permite părinților și îngrijitorilor să rămână pe piața muncii sau să se alăture.

Următorul

Descurajante economiceDin cauza structurii sistemelor fiscale și fiscale din țările Uniunii Europene, stimulentele financiare de a lucra pentru părinții singuri și familiile cu un singur câștigător sunt slabe. Revenirea la locul de muncă este promovată cu stimulente reduse după o perioadă de șomaj sau inactivitate. Sistemul de impozitare pe venitul muncii afectează deciziile legate de familie și de oferta de muncă – adesea într-un mod interdependent – cu implicații importante de gen. De exemplu, definirea bazei de impozitare este un factor important. Ea determină economii potențiale din munca neremunerată la nivelul gospodăriei, în funcție de tratamentul fiscal al cheltuielilor legate de afaceri, în special de îngrijirea copiilor. Aceste măsuri de politică vor beneficia companiile și persoanele fizice. Lucrătorii vor fi mai motivați și mai productivi la locul de muncă și va exista mai puțin absenteism. În plus, creșterea ocupării forței de muncă a femeilor va contribui la asigurarea stabilității financiare a statelor membre, a prosperității economice a familiilor acestora, a incluziunii sociale și a sănătății. Consiliul a adoptat propunerea la 13 iunie 2019. Directiva a intrat în vigoare în iulie 2019.

Următorul

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Ați finalizat cu succesSubmodulul 6.4