Want to make creations as awesome as this one?

Acest modul are ca scop definirea unora dintre subiectele referitoare la legislația Uniunii Europene în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea privată.

Transcript

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Echilibrul între muncă și viață

START

Urmează

Submodul 6.2: O inițiativă pentru a sprijini Inițiativa privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată

Comisia UE, autoritățile publice, partenerii sociali și alte părți interesate, pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a instrumentelor, la nivelul UE, au decis să afle opiniile cetățenilor în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea privată; au lansat două consultări publice, una în 2015 și cealaltă în 2016. De asemenea, datorită acestor consultări, în 2017 a emis o Comunicare.Ce este Comunicarea: o inițiativă de sprijinire a echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru părinții și îngrijitorii care lucrează?Pentru a sprijini punerea în aplicare a inițiativei privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată la nivel european, național și local, la 26 aprilie 2017, Comisia a invitat Parlamentul European și Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor să aprobe o Comunicare, în strânsă cooperare cu partenerii sociali și cu toate celelalte părți interesate relevante. Comunicarea stabilește un pachet cuprinzător de măsuri juridice și politice complementare, care se consolidează reciproc. De altfel, documentul a oferit o reprezentare a contextului socio-economic al țărilor UE, în perioada 2015-2016, axată pe concedii, aranjamente flexibile de lucru, facilități de îngrijire și descurajare economică. De asemenea, a inclus abordarea UE și domeniile prioritare.

Urmează

Îmbunătățirea concepției și a utilizării echilibrate în funcție de gen a concediilor legate de familie și a aranjamentelor flexibile de lucruÎn acest domeniu, Comisia a propus, ca acțiuni legislative, drepturi de știri precum:

  • posibilitatea de preluare flexibilă (pe bucată și cu fracțiune de normă) a celor 4 luni de drept la concediu pentru creșterea copilului;
  • un drept la 10 zile lucrătoare de concediu de paternitate la nașterea copilului;
  • un drept la 5 zile de concediu pe an per lucrător pentru îngrijirea rudelor grav bolnave sau aflate în întreținere;
  • un drept de a solicita aranjamente flexibile de lucru pentru părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani și lucrătorii cu responsabilități de îngrijire.
De asemenea, a propus acțiuni nelegislative, cum ar fi continuarea monitorizării transpunerii legislației UE, îmbunătățirea colectării datelor la nivelul UE și schimbul de bune practici.Îmbunătățirea calității, accesibilității și accesului la îngrijirea copiilor și la îngrijirea pe termen lungÎn acest domeniu, Comisia a propus acțiuni nelegislative ca:
  • îndrumări pentru statele membre cu privire la servicii de îngrijire prietenoase și accesibile pentru ocuparea forței de muncă;
  • revizuirea obiectivului existent de Educație și Formare 2020 privind educația și îngrijirea timpurii;
  • dezvoltarea unei finanțări UE adecvate.

Urmează

Abordarea descurajărilor economice pentru ca părinții și îngrijitorii să lucrezeÎn acest al treilea și ultim domeniu prioritar, Comisia a propus alte acțiuni nelegislative pentru a identifica obstacolele specifice ale statelor membre care rezultă din sistemele de beneficii fiscale, pentru a îmbunătăți această colectare de date și a împărtăși cele mai bune practici cu toate țările UE. Comunicarea a contribuit la elaborarea directivei privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată, care ghidează liniile dezvoltării viitoare.

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Ați finalizat cu succesSubmodulul 6.2