Want to make creations as awesome as this one?

Acest modul are ca scop definirea unora dintre subiectele referitoare la legislația Uniunii Europene în sprijinul echilibrului dintre viața profesională și cea privată.

Transcript

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Echilibrul între muncă și viață

START

Următorul

Submodul 6.1: Inițiativa privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată

Ce este Pilonul European al Drepturilor Sociale?Este un set de 20 de principii și drepturi cheie, proclamate la summitul de la Gothenborg din 2017, pentru a sprijini piețele muncii echitabile și care funcționează bine, structurate în trei capitole:

  • egalitatea de șanse și accesul la piața muncii;
  • condiții echitabile de muncă;
  • protecție și incluziune socială.
Obiectivele acestor principii sunt:
  • îmbunătățirea ocupării forței de muncă: cel puțin 78% din populație (20-64 de ani) ar trebui să aibă un loc de muncă în 2030;
  • îmbunătățirea abilităților: cel puțin 60% dintre adulții ar trebui să participe la formare în fiecare an până în 2030;
  • reducerea sărăciei: cu cel puțin 15 milioane de persoane mai puține expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială până în 2030.
Principiul n. 9 este despre Echilibrul vieții profesionale: „Părinții și persoanele cu responsabilități de îngrijire au dreptul la concedii adecvate, aranjamente flexibile de lucru și acces la servicii de îngrijire. Femeile și bărbații trebuie să aibă acces egal la concedii speciale pentru a-și îndeplini responsabilitățile de îngrijire și pentru a fi încurajați să le folosească într-un mod echilibrat”.

Următorul

Ce înseamnă echilibrul dintre viața profesională și viața privată?Echilibrul dintre viața profesională și viața privată este o stare satisfăcătoare de echilibru între munca și viața privată a unei persoane.Ce este inițiativa pentru echilibrul dintre viața profesională și viața privată?Pe baza evoluțiilor societății din ultimul deceniu, cu scopul de a împărți responsabilitățile între femei și bărbați pentru o mai bună viață profesională și de familie, Inițiativa pentru echilibrul dintre viața profesională și viața privată abordează provocările privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată cu care se confruntă părinții și îngrijitorii care lucrează. După retragerea Directivei privind concediul de maternitate, din cauza blocării negocierilor, Comisia UE a decis să adopte o abordare mai largă în abordarea subreprezentării femeilor pe piața muncii și a introdus un set de acțiuni legislative menite să modernizeze cadrele legislative și politice existente ale UE: Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Deci, Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată, este una dintre acțiunile/livrabilele Planului de acțiune pentru Pilonul European al Drepturilor Sociale pentru a implementa în continuare principiile Pilonului. Directiva, care a fost adoptată de Parlamentul European în aprilie 2019, a intrat în vigoare la 1 august 2019, astfel încât statele membre au până la 1 august 2022 pentru a adopta actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei.

Privește

Următorul

MODUL 6 - Echilibrul între viața profesională și viața personală și dimensiunea europeană

Ați finalizat cu succesSubmodulul 6.1