Want to make creations as awesome as this one?

Acest modul are ca scop definirea unora dintre subiectele referitoare la Situațiile naționale de subreprezentare a femeilor pe piața muncii și acțiunile naționale, din punct de vedere legislativ, pentru combaterea acestui fenomen.

Transcript

MODUL 5 - Echilibrul între viața profesională și viața personală

Echilibrul între muncă și viață

START

Următorul

Submodul 5.6: Aceste politici în acțiune: funcționează?

RomâniaRomânia nu are un cadru specific care să abordeze egalitatea de gen: articolul 41 din Constituția României garantează egalitatea de remunerare pentru muncă egală pentru femei și bărbați, în timp ce articolul 223 din Codul penal definește hărțuirea sexuală la locul de muncă drept infracțiune. Principala referință pentru prevederile legale privind egalitatea de gen cu privire la învățământul superior și cercetare este Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și egalitatea de tratament între femei și bărbați. Legea prevede că măsurile de eliminare a discriminării pe criterii de sex se aplică în sectorul privat și public, în domenii care includ munca, educația, luarea deciziilor etc. Toate formele de discriminare sunt sancționate legal.Exemple relevante de practici:

 • Agenția Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltarii și Inovării a dezvoltat un GEP (Gender Equality Plan) care are ca scop implementarea schimbărilor structurale și construirea expertizei în domeniul egalității de gen în organizații.
 • Promovarea implicării femeilor în sectoarele de înaltă tehnologie; organizația „Smart Everything Everywhere” are un proiect menit să promoveze carierele digitale pentru fete și femei, să crească alfabetizarea digitală și să inițieze un dialog despre decalajul de gen în acest sector.
 • Se recomandă îmbunătățirea codului de etică al universităților pe această temă.

Următorul

Acestea fiind spuse, recent a fost adoptată o nouă lege (încă trebuie aprobată de președintele țării) care restricționează sever ceea ce copiii români pot fi învățați despre egalitatea de gen la școală și ce subiecte pot discuta profesorii universitari cu studenții lor. Legea menționează în mod explicit „ideologia de gen”, un termen vag pentru o varietate de subiecte care nu ar mai putea fi discutate în nicio instituție de învățământ. Mai multe statistici: femeile aflate în concediu de maternitate sunt plătite cu 85% din salariul lor obișnuit (spre deosebire de alte țări europene precum Italia și Spania, unde sunt plătite integral), doar 18,5% locuri în parlament erau deținute de femei în februarie 2021; femeile cu vârsta de peste 10 ani petrec 17,5% din timp în îngrijirea neremunerată și munca casnică (9,4% pentru bărbați), femeile de vârstă reproductivă se confruntă adesea cu obstacole în ceea ce privește sănătatea și drepturile lor reproductive.Mai mult, din decembrie 2020, erau disponibili doar 45% dintre indicatorii necesari pentru monitorizarea ODD-urilor din perspectiva de gen; deținerea acestor date este necesară pentru a realiza o imagine completă a situației femeilor în România.

Următorul

SpainÎn Spania situația este mai bună; există un cadru legal cuprinzător. Legea organică pentru egalitatea efectivă între femei și bărbați (3/2007) a introdus egalitatea de gen ca principiu de bază al acțiunii publice, aplicabil universităților și centrelor de cercetare. Legea a făcut ca instituțiile și companiile cu peste 50 de angajați să fie obligatorii să adopte și să implementeze planuri de egalitate de gen. În 2019 și 2020, guvernul a aprobat trei decrete menite să extindă obligația aprobării planurilor de egalitate la toate companiile și instituțiile cu peste 50 de angajați (anterior > 250 de angajați). Acestea consolidează drepturile la salariu egal pentru muncă egală și echilibrul dintre viața profesională și cea privată și stabilesc concediu de naștere egal (netransferabil) pentru ambii părinți.

Următorul

Exemple relevante de practici:

 • În 2002, Consiliul de conducere al CSIC (Consiliul Național de Cercetare Spaniol) a aprobat Comitetul Femei și Știință. Comitetul consiliază președinția CSIC cu privire la aspecte legate de recrutarea și promovarea carierei femeilor cercetătoare, identifică problemele și analizează cauzele care împiedică accesul femeilor și progresul în carieră.
 • Universidad Politècnica de Catalunya a identificat un plafon de sticlă în 2016, femeile reprezentând doar 8,6 % din profesorii titulari. UPC a aprobat o măsură afirmativă de corectare a inegalităților și obstacolelor structurale care împiedică dezvoltarea egală a carierei academice a femeilor. Programul de profesor titular aplică un coeficient de gen, care este un coeficient de corecție în scorurile finale ale candidaților femei. Această măsură a crescut imediat numărul de femei promovate la funcția de profesor titular, cu 12,9 % de femei în această categorie în 2021. Măsura promovează, de asemenea, o prezență mai mare a femeilor în posturi de decizie prin a avea mai multe femei în categoriile superioare. În cele din urmă, are un impact important asupra culturii organizaționale, inclusiv acceptarea măsurilor transformatoare și structurale pentru promovarea egalității de gen.
 • Protocol împotriva violenței de gen: Universitatea din Țara Bascilor (UPV/EHU) a întreprins un proces participativ de un an pentru a concepe un protocol împotriva violenței de gen care să răspundă nevoilor și realității comunității universitare. În iunie 2018, protocolul a fost aprobat, cu scopul de a promova un mediu sigur pentru toți în comunitatea universitară.
În Spania, 91,7% dintre cadrele legale care promovează, aplică și monitorizează egalitatea de gen în cadrul indicatorului ODD, cu accent pe violența împotriva femeilor, sunt în vigoare. Cu toate acestea, în Spania mai trebuie depusă muncă pentru a atinge egalitatea de gen: de exemplu, femeile și fetele cu vârsta peste 20 de ani își petrec 19% din timp pe îngrijirea neremunerată și munca casnică, comparativ cu 8,6% petrecut de bărbați. În decembrie 2020, doar 50% dintre indicatorii necesari pentru a monitoriza ODD din perspectivă de gen erau disponibili.

Următorul

PortugaliaPortugalia are mai multe prevederi statutare care vizează promovarea egalității de gen, dar, din septembrie 2021, nu adoptase nicio lege corespunzătoare. A prioritizat intervenția în problemele egalității de gen prin principiile egalității și nediscriminării, întrucât reducerea decalajului de gen este una dintre sarcinile fundamentale ale guvernului. Comisia pentru cetățenie și egalitate de gen (CIG) este organismul oficial responsabil cu implementarea publicului. politici de promovare a egalității de gen. Au stabilit protocoale de cooperare cu unele universități pentru a integra egalitatea de gen în cercetare.Exemple relevante de practici:

 • monitorizarea progresului către egalitatea de gen: Universitatea din Beira Interior (UBI) a fost prima universitate care a monitorizat propriul progres către egalitatea de gen. După 2016, acest proces de monitorizare a fost extins la alte universități.
 • reconcilierea activității profesionale cu viața personală/de familie: IST (parte a Universității din Lisabona) a lansat o măsură pentru a facilita concilierea vieții profesionale și de familie. Acesta își propune să faciliteze femeile și bărbații să ia concediu pentru creșterea copilului.
 • echilibrul de gen în conducere și luarea deciziilor
Câteva statistici: din februarie 2021, 40% din locurile în parlament erau ocupate de femei și femei și fete cu vârsta de peste 15 ani petrec 17,8% din timp pe îngrijirea neremunerată și munca casnică, față de 10,2% petrecut de bărbați.

Următorul

ItaliaItalia are un Cod național de șanse egale între bărbați și femei (înființat în 2006) care obligă administrațiile publice să adopte un plan de acțiune pozitiv menit să înlăture obstacolele din calea egalității de șanse între bărbați și femei la locul de muncă. Mai mult, există o lege privind reforma generală a învățământului universitar care solicită echilibrul de gen în consiliul de administrație al instituțiilor de cercetare, dar respectarea acesteia se limitează la o declarație generală de intenție. De asemenea, prelungește concediul de maternitate (5 luni, 80% din salariu) pentru cercetătorii postdoctorali. Instituțiile de cercetare pot decide, de asemenea, să ofere femeilor beneficii suplimentare independente. Începând cu 2021, ca și în Spania, companiile cu peste 50 de lucrători vor trebui să aprobe planuri de egalitate și să demonstreze că implementează politici pentru a reduce decalajul de gen.

Următorul

Exemple relevante de practici:

 • Bugetul de gen la CNR: CNR este cea mai mare organizație publică de cercetare, cu peste 9.000 de angajați. Raportul a arătat că componența generală a personalului CNR este distribuită în mod egal, dar un decalaj devine evident în nivelurile de carieră ulterioare: 38 % dintre cercetătorii seniori și 26 % dintre directorii de cercetare sunt femei. Acest decalaj este și mai mare la nivelul de conducere, unde femeile reprezintă doar 22 %.
 • Schema de mentorat transformatoare la Universitatea din Napoli Federico II: Studii recente au confirmat un plafon de sticlă în mediul academic italian sau, mai degrabă, procesele de segregare care afectează negativ accesul femeilor la carierele academice și științifice. Observatorul de gen pentru universitate și cercetare de la Universitatea din Napoli Federico II a dezvoltat o schemă de mentorat pentru a combate practicile și mecanismele care favorizează inegalitățile de gen în mediul academic
 • Îngrijirea copiilor la fața locului la Universitatea Politehnică din Milano: în 2015, un serviciu structurat de îngrijire a copiilor a fost instalat la Politehnica din Milano, una dintre cele mai mari universități tehnice din nordul Italiei. În timpul vacanțelor școlare de vară și de Paște, îngrijirea copiilor la fața locului este disponibilă pentru copiii angajaților cu vârsta cuprinsă între patru (primul an de grădiniță) și 13 ani (ultimul an de liceu) în cele două campusuri din Milano.
Unele statistici raportate de UN Women Count: 35,7% din locurile în parlament sunt deținute de femei. De asemenea, femeile și fetele cu vârsta peste 15 ani petrec 20,4% din timp pe îngrijirea neremunerată și munca casnică, comparativ cu 8,4% petrecut de bărbați. În decembrie 2020, erau disponibili doar 47,5% dintre indicatorii necesari pentru monitorizarea ODD-urilor din perspectivă de gen.

MODUL 5 - Echilibrul între viața profesională și viața personală

Ați finalizat cu succesSubmodulul 5.6