Want to make creations as awesome as this one?

Acest modul are ca scop definirea unora dintre subiectele referitoare la Situațiile naționale de subreprezentare a femeilor pe piața muncii și acțiunile naționale, din punct de vedere legislativ, pentru combaterea acestui fenomen.

Transcript

MODUL 5 - Echilibrul între viața profesională și viața personală

Echilibrul între muncă și viață

START

Următorul

Submodul 5.5: În sprijinul echilibrului femeilor între muncă și viață

Echilibrul muncă-viață a femeilor: politicile UECu siguranță, în ultimii ani, problema echilibrului dintre viața profesională și cea privată a femeilor a căpătat din ce în ce mai multă relevanță atât la nivel de politică, cât și în conștiința publică. Toate țările despre care am discutat au făcut, în ultimii câțiva ani, pași în direcția creării unei stări mai echitabile a lucrurilor, dar dacă statisticile pe care le-am menționat sunt ceva de urmat, mai sunt multe de făcut. Să ne concentrăm asupra a ceea ce s-a făcut deja, astfel încât să putem privi în viitor cu o idee mai clară asupra politicilor viitoare pe care le putem implementa pentru a reduce cu adevărat decalajul de gen. Încă din 2011, egalitatea de gen a fost adăugată portofoliului de justiție, evidențiind-o ca făcând parte dintr-o politică mai largă a drepturilor fundamentale.

Inițiativa privind echilibrul între viața profesională și viața privatăLa nivel european, există o inițiativă privind echilibrul dintre viața profesională și viața privată care vizează modernizarea cadrului juridic existent al UE; acest lucru ar face prin:

  • Introducerea unui concediu de paternitate care, așa cum am menționat deja, ar ajuta părinții să împărtășească dificultățile de creștere a copiilor în loc să-i lase în mod unic, pe acest front, pe umerii femeilor. Tații/a doua părinți echivalente vor putea beneficia de cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu de paternitate, compensate la nivelul indemnizației de boală.
  • Introducerea concediului de carieră pentru lucrătorii care oferă îngrijire personală sau sprijin rudelor sau persoanei care locuiește în aceeași gospodărie (5 zile pe an); ceea ce ar afecta pozitiv femeile, deoarece am văzut că ele sunt cele care ajung predominant în aceste roluri.
  • Extinderea dreptului existent de a solicita aranjamente flexibile de lucru (program redus de lucru, program flexibil de lucru și flexibilitate la locul de muncă) la toți părinții care lucrează ai copiilor până la 8 ani și toate carierele.

Următorul

Următorul

În sprijinul propunerii legislative, inițiativa conține un set de instrumente de măsurare nelegislative, inclusiv:

  • Asigurarea protecției împotriva discriminării și concedierii pentru părinți și cariere.
  • Încurajarea unei utilizări echilibrate în funcție de gen a concediilor legate de familie și a aranjamentelor flexibile de lucru.
  • Folosirea mai bună a fondurilor europene pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii formale de îngrijire.
  • Eliminarea descurajantelor economice pentru al doilea câștigător care împiedică femeile să acceseze piața muncii sau să lucreze cu normă întreagă .

Următorul

MODUL 5 - Echilibrul între viața profesională și viața personală

Ați finalizat cu succesSubmodulul 5.5