Want to make creations as awesome as this one?

Acest modul își propune să definească unele dintre subiectele referitoare la leadership într-o comunitate.

Transcript

MODUL 14: Povestea mea - Eu și comunitatea mea(recomandat pentru liderii comunității sau pentru cei care doresc să devină lideri).

START

Povestea mea

„Ceapa mea” – exercițiu

Următorul

Acest exercițiu se poate face chiar și la prima întâlnire în grup și este o conștientizare a fiecărui participant că aparține mai multor niveluri, structuri sociale (familie, comunitate de muncă, comunitate locală, națiune etc.)

Submodul 14.6: Exerciții de teatru pentru creșterea spiritului individual al apartenenței la o comunitate

Moderatorul oferă fiecărui participant o bucată mare de hârtie și markere colorate pentru a desena o ceapă cu mai multe straturi. Fiecare participant trebuie să se reprezinte în interiorul cepei, iar lucrând spre interiorul cepei trebuie să prezinte familia din care face parte, comunitatea, echipa de lucru, regiunea, țara. Reprezentarea se poate face cu ajutorul desenelor sau cu ajutorul cuvintelor (sau cu o combinație a celor două). La sfârșitul timpului permis, fiecare participant vine în fața grupului și își prezintă „ceapa” individuală.

Următorul

Observații:

  • chiar dacă este un exercițiu consumator de timp, este benefic ca fiecare participant să aibă posibilitatea de a se prezenta celorlalți;
  • se recomandă ca moderatorul să nu ofere posibilitatea de a pune întrebări suplimentare. Fiecare participant dezvăluie detalii despre propria viață atât cât consideră că se află într-un teritoriu sigur (dacă se pun întrebări fiecărui participant, acesta se poate considera agresat de ceilalți);
  • o modalitate mai puțin consumatoare de timp este ca la sfârșitul timpului permis (când fiecare participant și-a desenat propria „ceapă”) să facă o expoziție pe perete cu aceste desene și să acorde câteva minute tuturor participanților pentru a contempla „cepele” existente.

Următorul

„Echilibru” – exercițiu „A da și a lua”

Fiecare participant va primi o foaie mare de hârtie și markere și va trebui să deseneze patru balanțe diferite pe fiecare pagină. Prima balanță va reprezenta relația fiecărui participant cu el însuși. A doua balanță va reprezenta relația fiecărui participant cu familia din care face parte. A treia balanță va reprezenta relația fiecărui participant cu echipa de lucru din care face parte. A patra balanță va reprezenta relația fiecărui participant cu comunitatea locală din care face parte.

Următorul

Este un exercițiu de conștientizare individuală a relației: ce îmi oferă ea... ...familie, comunitate... și ce dau în schimb familiei, comunității....

Următorul

Este un exercițiu de conștientizare pe care echilibrul individual trebuie să-l urmărească în viață pentru o viață armonioasă în care poveștile personale contribuie la dezvoltare și nu la dezechilibru (vezi bilanțuri).

Următorul

Ai finalizat cu succesSubmodulul 14.6!

MODUL 14: Povestea mea - Eu și comunitatea mea