Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Кустівці 2023

Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Полонської ОТГХмельницької областіКустовецький ліцей

Добірка матеріалів для вивчення розділу "Інформація та інформаційні процеси."

Модельна навчальна програма "Інформатика. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти. (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)

Бугайова Юлія Юріївнавчитель інформатикиКустовецького ліцею

Бугайова Ю. Ю. Добірка матеріалів для вивчення розділу "Інформація та інформаційні процеси." Модельна навчальна програма "Інформатика. 5-6 класи" для закладів загальної середньої освіти. (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)Рецезент: Гавадза Світлана Василівна заступник з навчально-виховної роботи Кустовецького ліцеюСхвалено для використання в освітньому процесі на засіданні педагогічної ради Кустовецького ліцею (протокол № 6 від 16.02.2023)Матеріали можна використовувати на уроках в класі, дистанційному навчанні, для самостійного опрацювання учнями або для підготовки до уроку. Підбірка містить матеріали до 7 уроків: повторення або перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого; додаткові інтерактивні вправи; збірку ребусів; плейлист фізкультхвилинок та вправ для очей. Кожна тема містить тест для оцінки досягнень. Всі матеріали можна використовувати як комплексно, так і окремо.

Розділ 1

Інформація та інформаційні процеси

Список уроків

Обери необхідний урок

Урок 1

Урок 5

Тренувальні вправи

Фізкультхвилинки

Урок 6 - 7

Урок 2

Урок 3

Практична робота

Урок 4

Переглянь

Опрацюй

Завдання 1

Завдання 2

Об'єкти, їх властивості. Значення об'єктів

Повторення вивченого матеріалу

Пригадай правила поведінки та техніки безпеки в кабінеті інформатики

Опрацювання нового матеріалу

Дізнайся, що таке об'єкти, явища та події. Що таке властивості об'єкта, чи можна їх змінити.

Закріплення вивченого

У першому завданні з'ясуй, як ти знаєш правила поведінки із комп'ютером. В другому - на скільки тобі зрозуміла нова тема

Урок 1

Самоаналіз

Вправа 1

Опрацюй

Завдання 1

Завдання 2

Повідомлення. Інформація. Дані. Інформаційні процеси

Перевірка домашнього завдання

Пригадай різницю між властивістю та її значенням, виконавши Вправу 1

Вивчення нового матеріалу

Дізнайся, що таке повідомлення, інформація та дані. Як людина отримує інформацію, та які дії може з нею виконувати

Закріплення вивченого матеріалу

У першому завданні підбери пари: повідомлення - дія. В другому - яким органом людина сприймає інформацію

Урок 2

Життя людини неможливе без спілкування, а спілкування здійснюється через повідомлення. Повідомлення містять відомості про різноманітні предмети, процеси та явища. Повідомлення розділяють, залежно від того, які органи чуття людини їх сприймають. Інформація - це результат сприйняття й опрацювання людиною повідомлень з навколишнього світу. Інформація, яка не несе ніякої користі. називається шумом. Дані - це повідомлення, які подано так, що їх зручно зберігати, передавати та опрацьовувати З інформацією можна виконувати різні дії: передавати, зберігати, опрацювувати, кодувати. Ці дії називають інформаційними процесами. - Передавання повідомлень - Зберігання повідомлень Носії даних- Опрацювання повідомлень

Самоаналіз

Тестування

Опрацюй

Вправа 1

Інформаційні системи. Інформаційні технології

Перевірка домашнього завдання

Якщо відповіді запитань позначенні кружечком, то буде одна правильна, а якщо квадратиком - декілька.Після тестування натисни кнопку Надіслати

Вивчення нового матеріалу

Дізнайся, що таке інформаційні системи та технології. Їх роль в житті сучасної людини

Завкіплення вивченого матеріалу

Позначте символом Х інформаційні технології, що можуть, на вашу думку, бути використані в роботі людей певних професій, та символом ? ті, використання яких викликає сумнів

Урок 3

Самоаналіз

Вправа 1

Відео

Завдання 1

Комп’ютери. Персональний комп’ютер.

Повторення вивченого матеріалу

Пригадай, які бувають комп'ютери та розділи їх на групи

Вивчення нового матеріалу

Переглянь відео, у якому ти дізнаєшся, які є сучасні комп'ютери. З'ясуєш пристрої комп'ютера

Практичне завдання

Виконати завдання з підручника. Сторінки 40 - 41

Урок 4

Самоаналіз

Вправа 3

Вправа 2

Вправа 1

Пригадай

Відео

Вправа 4

Завдання 1

Завдання 2

Поділи пристрої комп'ютера на пристроїї введення, виведення та зберігання

Переглянь відео

Натисни на провід пристрою та на відповідний роз'єм комп'ютера, моноблока та ноутбука

Завдання 3

У 1 завданні введи номери пристроїв по порядку. Між числами став один проміжок

Завдання 4

Складові комп'ютера та їх призначення

Урок 5

Клавіатура

Самоаналіз

Операційна система

Операційна система — це комплекс програм, призначений для: - керування роботою пристроїв комп’ютера; - організації обміну даними між користувачем і комп’ютером; - абезпечення обміну даними між пристроями комп’ютера; - організації зберігання даних на носіях даних; - абезпечення одночасної роботи інших програм.

Уроки 6 - 7

Робочий стіл

Ярлики

Папки / Каталоги

Файли

Провідник

Операції на файлами, папками та ярликами

Закріплення вивченого

Самоаналіз

Файл (англ., file — підшивка паперів, картотека) — це набір даних певного типу, що розміщується на носії даних і має ім’я.Файли бувають різних типів — текстові, графічні, відео, звукові тощо.Кожен файл має ім’я — набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри й інші символи. Ім’я файлу може мати розширення — набір символів після останньої крапки в імені. За розширенням імені файлу операційна система «розпізнає» тип файлу та закріплює за ним певний значок. Значки файлів одного типу зазвичай однакові.

Файл

Створення файлу

Щоб швидко знайти потрібні файли, бажано зберігати їх у певному порядку. Для цього створюються додаткові об’єкти — папки (каталоги). Кожна папка має ім’я. Як правило, ім’я папки має відповідати типу або призначенню файлів.

Папка

Ярлик — це посилання на інший об’єкт на цьому самому комп’ютері або в мережі. Таким об’єктом може бути файл, папка, пристрій збереження даних. Значок ярлика зазвичай має зображення стрілки у лівому нижньому куті. Однак у певних випадках стрілка на зображенні значка ярлика відсутня.

Ярлик

Провідник

Провідник відображає ієрархічну структуру файлів, папок і пристроїв збереження даних, які з'єднано. За допомогою Провідника можна виконувати дії над файлами та папками, а також здійснювати їх пошук

C:\Users\TEACHER\Documents\ViberDownloads\PTT

Шлях до файлу

Таблиця 2

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 1

Операції

над файлами, папками, ярликами

Копіювання

Переміщення

За домомого контекстного меню або...

...За допомогою панелі інструментів вкладки Основне або...

...За допомогою комбінації клавіш або...

Перейменувати

...За допомогою Миші

Видалити/Відновлення

Практична робота

  • З'ясуй, що потрібно буде зробити

Підготовка

Перегляд відео

Самооцінювання

  • Переглянь відео із виконаною роботою

  • Перевір, чи всі завдання виконано

Самоаналіз

Інтерактивні вправи

Додаткові вправи для закріплення вивченого матеріалу

Пристрої комп'ютера_1

Органи чуття

Піктограми файлів, папок, ярликів

Шлях до файла та папки

Ребуси

Способи подання інформації

Структура файлів і папок

Вікно папки

Операції над групами об'єктів

Правила поведінки

Пристрої комп'ютера_2

Подання повідомлень

Фізкультхвилинки та вправи для очей

Вітаю

Розділ "Інформація та інформаційні процеси" - завершено. Переходь до наступного розділу

У розробці

Література 1. Інформатика: довідник учня та абітурієнта/ М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. - Х.: Веста: Видавництво "Ранок", 2008. - 160 с.2. Інформатика. Підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти/Й. Ривкінд, Т. Лисенко, Л. Чернікова, В. Шахотько. - К.: Видавництво "Генеза", 2022. - 314 с. Інтернет джерела та інтернет платформиhttps://genial.ly/ https://learningapps.org/ https://flippity.net/ https://www.liveworksheets.com/ https://www.thinglink.com/ https://vsimpptx.com/ https://www.youtube.com/ https://bookcreator.com/ Інформатика для всіх