Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

MEMÒRIA 2022

Centre Sant Pere 1892

Persones

Univers Centre

Presentació

Dades econòmiques

Activitats

Comunicació

Espais

Entorn

Índex de continguts

Junta directiva

Presidenta: Mireia Siles Planas Vicepresident i vocal d’equipaments i gestió d’espais: Gabi Doz Castigniani Secretària: Georgina Martínez Val Tresorera: Teresa Baltà Valls Àrea Social: César Polo Recio Àrea de Comunicació: Oriol Petit Petit Relacions externes: Manel Amenedo Lázaro

Aquesta memòria recull les principals dades del Centre del 2022. En alguns casos es recullen les dades des de l'entrada de la nova junta directiva escollida en assemblea el 17 de juny del 2022 i formada per:

Presentació

COMUNICACIÓ

El soci, les entitats i totes les persones interessades en l’oferta del Centre.

Persones

Malauradament, hi ha hagut més baixes que altes de socis

 • ALTES: 15
 • BAIXES: 31

El total de socis el 2023 és de 341 socis, 308 dels quals amb dret a vot.

Número de socis

Curiosament, el nombre de baixes els dos darrers anys ha estat el mateix, 31 socis

Malgrat tot, hi ha més altes de socis aquest 2022 que al 2021

Altes i baixes de socis

Baixes
Altes

En canvi, al 2021 les dones superaven les altes i baixes

Hi ha més homes que dones que es donen d'alta o de baixa

Altes i baixes per gènere

IW

DONES

49%

HOMES

51%

En total, hi ha més socis homes que dones al Centre, tot i que els percentatges estan molt igualats

Socis per gènere

Un 8,5% dels socis tenen entre 80 i 90 anys. Seguidament venen els socis més joves nascuts, als anys 2000, que representen el 8,7% dels socis

La majoria de socis es situen entre els 60 i els 80 anys seguits pels socis situats entre els 40 i 60 anys

Socis per edat

 • Associació musical de Mestres Directors
 • Associació Animal-Help
 • Coral A Little Note
 • Colla sardanistes Laietans
 • Colla dels 40
 • Coral Madrigalistes de Catalunya
 • Esbart l’Espiga d’Or
 • Espeleo Club Muntanyenc Barcelonès
 • Grup Ecologista Nucli Antic Barcelona (Genab)
 • Grup Artístic el Gall
 • Llengua Nacional
 • Penya excursionista Guimerà
 • Teatre GESPA
 • Seccions de teatre juvenil de GESPA: El Polvorí, Gazpatxo i Acteam
 • Secció infantil Teatre GESPA
 • Seminari Taifa
 • TelÓbert

Actualment, el Centre acull 17 entitats i seccions, com les 3 seccions pròpies del teatre GESPA

Les entitats

El motiu principal és la manca de relleu generacional, en el cas dels Joves del Centre, i per motius d’edat, en el cas de la Perla Agustinenca.El grup Entre Nosaltres ha desaparegut com a entitat però els seus membres s’han integrat al Teatre GESPA.

 • La Perla Agustinenca
 • Grup de teatre Entre nosaltres
 • Joves del Centre

Aquest 2022 hi ha hagut 3 entitats que han comunicat la baixa:

Les entitats

Per entitats, la majoria de socis estan a la secció de teatre GESPA (19%), i si sumem tots els grups de teatre (Telóbert, Gall, Gaspatxo, Infantil..) veiem el 37%, fan teatre al Centre.

Socis per entitat

Organitzades des de l’àrea social i les activitats culturals de les entitats

Activitats

S’han realitzat 50 activitats tant des de l’àrea social, institucionals, teatrals, d’altres entitats del Centre o bé representacions de Barcelona Districte Cultural.

Hem participat en 6 iniciatives solidàries

783 persones han participat en 17 activitats organitzades des de l'àrea social

Al llarg d’aquest any el Centre ha organitzat 16 activitats socials, obertes a tots els socis i entitats del Centre, amb la participació de més de 700 persones

Activitats de l'àrea social

Enguany s’han realitzat 12 representacions que han vist 2.343 persones i han recaptat 17.267€.

Activitats teatrals

Participació en el barri i subvencions rebudes

Entorn

A través de la Federació d’Ateneus de Catalunya, vam participar a l’activitat Camins d’Ateneus de Ciutat Vella, que tenia un cost de 5 € per participant. Els diners recaptats (326 €) es van donar a la Fundació Roure

Del 21 al 30 d'octubre es va col·laborar amb la campanya de Sant Joan de Déu “Cafè Solidari” per combatre la soledat no desitjada. Es van recaptar 50 €.

A través de la Federació de Teatre Amateur de Catalunya, s’ha col·laborat amb la campanya de Pallassos Sense Fronteres Teatre per la Pau–Somriures per a Ucraïna. S'han aportant 250 €.

Hem participat en 6 activitats solidàries i s'han recaptat 926 euros per a entitats socials

Iniciatives solidàries

El Centre també ha col·laborat amb la Marató de TV3 fent donació de la recaptació de la rifa del entreacte de la funció de Pastorets del 18 de desembre. Es van recollir 300 euros.

Durant les festes de Nadal s’ha col·laborat amb la Fundació Roure fent una campanya de recollida d’aliments. El 19 de desembre es va fer entrega al Rebost de la Fundació Roure de tots els aliments recollits.

El 6 de novembre l’àrea social del Centre va organitzar un mercat d'intercanvi de roba i complements d'hivern. La roba sobrant es va portar a la Fundació Roure

Iniciatives solidàries

Durant el 2022 s’han dut a terme dos cicles del BDC, un a la primavera i l’altre a la tardor, amb 634 espectadors en total.

Barcelona Districte Cultural

En total s’han rebut 19.550€ en cinc subvencions. Tres de l'Ajuntament de Barcelona, una de la Generalitat, a través de la Federació d'Ateneus de Catalunya, i una de la Federació de Teatre Amateur.

Subvencions

Lloguer d'espais i manteniment

Espais

En total aquest any s’han realitzat 118 lloguers que han suposat uns ingressos de 19.715,91 eurosTambé es duen a terme lloguers periòdics amb entitats que no surten en la següent taula.

Lloguer d'espais

Per sales, l’Auditori és la sala que s'ha llogat més (51), seguida del Teatre (27), la Capella (18), la Sala Cafè (11) i la sala Apel·les (9). Així es desglossen els lloguers de cada sala per mesos.

Lloguer d'espais

Web, mail i xarxes socials

Comunicació

S'han generat 46 notícies a la web i s'ha reprès el butlletí electrònic quinzenal

Amb la plataforma Canva s'ha renovat la imatge dels cartells de difusió

S'ha creat un canal del Centre a Telegram amb 81 subscriptors al febrer de 2023

+ disseny

+ 1

S'han creat 4 nous correus elecctrònics que s'uneixen als 4 existents

+ notícies

+ 4

La informació que s’ofereix és de juny a desembre, des que el nou equip de comunicació, format pels socis Oriol Petit i Lluís Olivé a banda de la presidenta Mireia Siles, ha assumit les tasques.

Comunicació

S'han generat 46 notícies.El gràfic les mostra desglossades per mesos i temàtica.

Notícies al web

El gràfic mostra el total de notícies per temàtica.

Notícies al web

548 seguidors

475 seguidors

828 seguidors

Total de seguidors al final del 2022:

Xarxes socials

@centresantpere

Ingressos i despeses 2022

Dades econòmiques

Balanç 2022

El resultat del 2022 són unes pèrdues de més de 6.800€, la meitat del resultat de 2021, que va ser de -13.456€ La xifra en negatiu s’explica per la situació que arrosseguem viscuda durant la pandèmia, que va fer baixar l’activitat del Centre. Tot i que el 2022 s’ha anat recuperant l’activitat, no s’han obtingut tants ingressos per lloguers com en anys anteriors.

Durant el 2022 el Centre ha hagut de canviar la seva comptabilitat com a Centre Sant Pere Apòstol a Centre Sant Pere 1892. Això ha implicat obrir un nou compte bancari, entre altres coses, però durant uns mesos han hagut d’existir les dues comptabilitats ja que el pagament dels treballadors i de la Seguretat Social s’havia de continuar fent des del Centre Sant Pere Apòstol fins a acabar l’any.

Ingressos

La principal font d’ingressos són les quotes de socis (34%), seguit pels lloguers d’espais (21,4%) i les subvencions (21.2%). En quart lloc se situen els ingressos per les principals activitats del Centre (el teatre i el Barcelona Districte Cultural) amb un 18,9%, i en darrer lloc els ingressos extraordinaris amb un 4,5%.

Despeses

Les principals despeses es donen en personal (35%) i en el manteniment de l’edifici (33%) seguit per la compra de materials i serveis (18,5%).

Moltes gràcies!