Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Informatie over het inschrijvingsdecreet

start

Hoe schrijf ik mijn kind in op school?

... vóór 2022

Mijn kind is geboren ...

... in 2022

... na 2022

Nog iets te vroeg...

Wanneer mag mijn kind naar school?

Je kind moet worden aangemeld

... vóór 2022

Mijn kind is geboren ...

... in 2022

... na 2022

Gaat je kind voor het eerst naar school?

Nog iets te vroeg...

Wanneer mag mijn kind naar school?

Je kind moet worden aangemeld

... vóór 2022

Mijn kind is geboren ...

... in 2022

... na 2022

Gaat je kind voor het eerst naar school?

Verandert je kind van school?

Nog iets te vroeg...

Wanneer mag mijn kind naar school?

Je kind moet worden aangemeld

Je kind moet worden aangemeld

Als je kind overgaat naar een ander leerjaar binnen dezelfde school, moet je niet (opnieuw) aanmelden.

Wanneer mag mijn kind naar school?

Instapdata

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van de 7 instapmomenten naar school.Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapmomenten niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapmomenten:

 • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
 • De 1ste schooldag van februari
 • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Klik hier om eenvoudig de instapdatum voor jouw kind te berekenen

Aanmelden en inschrijven

Wat is het verschil?

Aanmelden

Inschrijven

 • Laten weten in welke school/scholen je je kind zou willen inschrijven
 • Je kunt je kind aanmelden op meerdere scholen (aangeraden!)
 • Aanmelden in een school wil niet per se zeggen dat je kind daar kan worden ingeschreven

 • Je kind effectief inschrijven op die bepaalde school
 • Je kunt je kind slechts op één school inschrijven
 • Als de inschrijving gerealiseerd is, heeft jouw kind zeker een plekje op die school

Aanmelden

Wat is aanmelden?

Waarom aanmelden?

Wie moet aanmelden?

Wanneer aanmelden?

Hoe aanmelden?

Veelgestelde vragen

Wat is aanmelden? Aanmelden betekent dat je op voorhand laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven.

 • Aanmelden kan bij meerdere scholen, waarbij je dikwijls de scholen moet ordenen in een volgorde naar jouw voorkeur.
 • Als je je kind hebt aangemeld bij een school wil dat nog niet zeggen dat jouw kind ook in die school kan worden ingeschreven.
 • Het is niet in alle scholen nodig of verplicht om je kind aan te melden. Vraag het na bij de school van jouw voorkeur.

Waarom aanmelden? Een school kan...

 • onbeperkt alle kinderen inschrijven
 • een maximum aantal leerlingen inschrijven
Scholen die geen inschrijvingsstop hebben, moeten alle kinderen inschrijven. Die scholen mogen dus geen kinderen weigeren. Scholen die wel een inschrijvingsstop hebben, mogen kinderen weigeren eens het maximumaantal is bereikt. Die scholen zijn dan wel verplicht om een aanmeldprocedure te voorzien (volgens het inschrijvingsdecreet).

Wie moet aanmelden? Je moet jouw kind inschrijven in een school:

 • als het voor het eerst naar school gaat
 • als het overgaat van basis naar secundair en soms ook van de kleuterschool naar lagere school
 • als het van school verandert
Of je jouw kind op voorhand moet aanmelden, vraag je best na bij de school. Inschrijven doe je tijdens het voorgaande schooljaar. De startdatum van de inschrijvingen kan verschillen. Elke school is verplicht om duidelijk bekend te maken welke startdatum ze gekozen heeft. Vraag ernaar op school.

Hoe aanmelden? De initiatiefnemer van de aanmeldprocedure communiceert hoe ouders hun kind moeten aanmelden. De aanmeldprocedure kan echter door verschillende instanties worden georganiseerd, meestal gebeurt dat door: - een lokaal overlegplatform (LOP) - een gemeente - een schoolbestuur Vaak worden er folders/brochures bezorgd via de gemeente, via het LOP of via de scholen zelf. Contacteer de scholen waar je je kind zou willen aanmelden en vraag na hoe de procedure loopt. De meeste scholen werken met digitale aanmeldingen. Hulp nodig? Contacteer zeker de school, ze helpen je graag verder! LET OP:

 • geïnteresseerd in meerdere scholen in verschillende gemeentes/regio's? Indien er afzonderlijke aanmeldsystemen zijn, meld je aan in twee systemen.
 • meld zeker aan binnen de voorziene tijd, anders krijg je geen toewijzing en moet je afwachten in welke school er nog vrije plaatsen zullen zijn.

Wanneer aanmelden? In het inschrijvingsdecreet werd een centrale tijdlijn vastgelegd. Voor kinderen die vanaf schooljaar 2024-2025 naar school gaan, gelden de volgende tijdlijnen: - basisonderwijs: van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024. Let op: kinderen met voorrang kunnen wellicht al eerder aangemeld worden. - secundair onderwijs: van 25 maart 2024 tot en met 19 april 2024.

Veelgestelde vragen Op de website waar je je kind moet aanmelden, vind je vaak een pagina met veelgestelde vragen. We halen er hier enkele aan, maar vind je jouw vraag er niet tussen, kijk dan zeker eens op de aanmeldpagina van jouw school/regio.

 • Is het tijdstip van aanmelden belangrijk? Nee, zolang je maar aanmeldt binnen de aanmeldperiode.
 • Hoeveel scholen moet ik opgeven?Dat kies je zelf. We raden echter aan om meerdere scholen op te geven, zo wordt de kans op toewijzing in een van je voorkeursscholen groter. Als je meer scholen opgeeft, geeft dat geen nadeel.
 • Wat na het aanmelden?Je krijgt ten laatste op 19 april 2024 (basisonderwijs) of 13 mei 2024 (secundair onderwijs) het resultaat van de aanmeldprocedure. In dat resultaat staat vermeldt bij welke school je mag gaan inschrijven.
 • Ben ik klaar na het aanmelden?Nee, na het aanmelden moet je je kind nog gaan inschrijven in de school. Doe je dat niet, dan wordt na enige tijd het plekje van je kind aan iemand op de wachtlijst gegeven. Zorg dus dat je de inschrijving tijdig realiseert.
 • Hoe werkt de wachtlijst?Als er geen plaats meer is in één of meer scholen van jouw voorkeur, dan staat je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren. Komt er later een plaats vrij, dan contacteert de school jou met de vraag of je je kind alsnog in die school wil inschrijven. Doe je dat, dan wordt je kind daarna geschrapt van alle wachtlijsten van scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden.
 • Wie krijgt voorrang?Er zijn een aantal voorrangsregels, die kunnen verschillen naargelang de regio (Vlaanderen, Brussel en Vlaamse Rand). De volgende voorrangsgroepen zijn mogelijk, maar sommige zijn afhankelijk van de lokale context en lokale afspraken. Doe steeds goed navraag bij de school of de initiatiefnemer van de aanmeldprocedure.
  • Broers/zussen die reeds in dezelfde school zijn ingeschreven.
  • Kinderen van personeel van de betreffende school.
  • Voorrang voor wie Nederlands kan
  • Voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen

Inschrijven

Wat is inschrijven?

Waarom inschrijven?

Wie moet inschrijven?

Wanneer inschrijven?

Hoe inschrijven?

Veelgestelde vragen

Wat is inschrijven? Inschrijven is het definitief inschrijven van je kind in één bepaalde school. Als de inschrijving is gerealiseerd, ben je zeker van een plek voor je kind op die school. Hiervoor moet je als ouder wel akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school, anders kan de inschrijving niet gerealiseerd worden. De school kan het akkoord zowel schriftelijk (handtekening op papier) als digitaal (bijvoorbeeld via een online formulier) vragen.

Waarom inschrijven? Een school moet weten welke kinderen naar de school zullen komen. Daarom moet ieder kind in school worden ingeschreven.Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven. Veel scholen vragen echter op het einde van het schooljaar wel of de leerling op school zal blijven met het oog op praktische zaken (zoals het vormen van klassen en dergelijke).

Wie moet inschrijven? Je moet jouw kind inschrijven in een school:

 • als het voor het eerst naar school gaat
 • als het overgaat van basis naar secundair en soms ook van de kleuterschool naar lagere school
 • als het van school verandert
Of je jouw kind op voorhand moet aanmelden, vraag je best na bij de school. Inschrijven doe je tijdens het voorgaande schooljaar. De startdatum van de inschrijvingen kan verschillen. Elke school is verplicht om duidelijk bekend te maken welke startdatum ze gekozen heeft. Vraag ernaar op school.

Hoe inschrijven? Inschrijven na (digitale) aanmeldprocedure: Als je kind door het digitale aanmeldsysteem een plek toegewezen heeft gekregen in een school dan neemt de school contact op om te laten weten wanneer en hoe je je kind definitief moet inschrijven. De school zal hierbij ook vermelden wat je moet meenemen.In deze eerste inschrijvingsperiode zullen enkel leerlingen ingeschreven worden die een toewijzing hebben gekregen via het aanmeldsysteem.• Heb je een toewijzing gekregen in deze school, maar vergeet je in te schrijven of kan je niet inschrijven op het vastgelegde moment? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de school om een andere afspraak te maken. De school zal zelf ook proberen om jou te contacteren. Lukt dat niet, dan kunnen zij na een vastgelegd aantal aantoonbare pogingen de plaats van jouw kind vrijgeven voor een andere leerling.• Heb je geen toewijzing gekregen in deze school en kreeg je een reservenummer op de wachtlijst? Dan schrijf je in in de school waar je kind wél toegewezen werd. Mocht er een plaats vrij komen in de school van hogere voorkeur, dan neemt die school contact met je op met de vraag of je je daar wilt inschrijven. Doe je dat, verwittig dan de school waar je je kind reeds inschreef om de dubbele inschrijving te vermijden. Zo kan de andere school ook weer een plaats vrijgeven aan iemand op hun wachtlijst. Let op: schrijf je pas uit op het moment dat je ingeschreven bent in de school van hogere voorkeur! Eens je je plaats opgeeft, is dat definitief. Inschrijven zonder aanmeldingOnder inschrijven zonder aanmelding vallen twee mogelijke situaties:• De school laat leerlingen niet op voorhand aanmelden, maar schrijft meteen in.• De school laat leerlingen wel op voorhand aanmelden, maar de ouders hebben niet aangemeld in de aanmeldingsperiode.Als de school op voorhand niet laat aanmelden, dan vermeldt ze duidelijk vanaf welke datum en vanaf welk exact tijdstip er kan worden ingeschreven. Op het vermelde moment begint de school met inschrijven en houdt hierbij rekening met de chronologie: wie het eerst komt, wordt als eerste ingeschreven. Kinderen die recht hebben op voorrang kunnen doorgaans al vanaf een eerdere datum inschrijven.Heb je op voorhand niet aangemeld, terwijl dat eigenlijk wel had gemoeten? Dan moet je wachten tot de periode van vrije inschrijvingen beginnen. Deze data zijn centraal vastgelegd. Indien de school op dat moment vrije plaatsen heeft, houdt de school rekening met chronologie: wie zich op die datum het eerste meldt om zich in te schrijven, krijgt de eerste vrije plaats. Indien de school al een wachtlijst heeft, zal je een reservenummer krijgen op de wachtlijst (na alle andere leerlingen die reeds op de wachtlijst staan). Ook in dit geval is chronologie belangrijk: wie eerst op de wachtlijst staat, wordt als eerste gecontacteerd als er een plaats vrij is.

Wanneer inschrijven? Sinds het nieuwe inschrijvingsdecreet is er een centrale tijdlijn. Je kunt altijd bij de school navraag doen naar de exacte data! Voor de inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 geldt het volgende. Basisonderwijs zonder aanmelden:

 • Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Het schoolbestuur bepaalt de startdatum van de inschrijvingen en communiceert deze startdatum aan alle belanghebbenden.
Basisonderwijs met aanmelden:
 • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen in het basisonderwijs voor schooljaar 2024-2025 loopt van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024. Let op: kinderen met voorrang kunnen wellicht al eerder aangemeld worden.
 • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 19 april 2024 bekend gemaakt. Op dat moment weet je als ouder of je je kind effectief kunt gaan inschrijven in de school.
 • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024.
 • Vanaf 23 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen.
Secundair onderwijs zonder aanmelden:
 • De inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 zonder aanmeldingsprocedure starten op 14 mei 2024.
Secundair onderwijs met aanmelden:
 • De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 25 maart 2024 tot en met 19 april 2024.
 • De resultaten van de aanmeldingen worden ten laatste op 13 mei 2024 bekend gemaakt. Op dat moment weet je als ouder of je je kind effectief kunt gaan inschrijven in de school.
 • Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven van 14 mei 2024 tot en met 10 juni 2024.
 • Vanaf 14 mei 2024 starten de vrije inschrijvingen.
Wanneer scholen gebruik maken van een digitaal aanmeldsysteem, dan is chronologie niet van belang. Het systeem zal de leerlingen toewijzen op basis van toeval, rekening houdend met een aantal (voorrangs-)criteria. Het maakt dus niet uit of je je kind aanmeldt op de eerste dag van de aanmeldperiode, of de laatste dag. Zorg wel dat je aanmeldt binnen de genoemde periode, anders heeft je kind misschien geen plaats!

Veelgestelde vragen Op de website waar je je kind moet aanmelden, vind je vaak een pagina met veelgestelde vragen. We halen er hier enkele aan, maar vind je jouw vraag er niet tussen, kijk dan zeker eens op de aanmeldpagina van jouw school/regio.

 • Is het tijdstip van inschrijven belangrijk? Dat is afhankelijk van het systeem. Heb je een toewijzing gekregen na een aanmeldprocedure, dan is het tijdstip niet van belang. Moet je inschrijven zonder aanmeldprocedure of tijdens de vrije inschrijvingen, dan is het tijdstip wel van belang.
 • Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven?De school geeft je informatie over wat je nodig hebt om de inschrijving te realiseren. Zorg in ieder geval dat je het rijksregisternummer van je kind bij de hand hebt.
 • Wat als ik niet akkoord ben met het pedagogisch project van de school?Akkoord gaan met het pedagogisch project van de school is een voorwaarde om de inschrijving te realiseren. Ben je het niet eens en wil je niet handtekenen voor akkoord, dan kan de inschrijving niet gerealiseerd worden.
 • Hoe werkt de wachtlijst?Als er geen plaats meer is in één of meer scholen van jouw voorkeur, dan staat je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren. Komt er later een plaats vrij, dan contacteert de school jou met de vraag of je je kind alsnog in die school wil inschrijven. Doe je dat, dan wordt je kind daarna geschrapt van alle wachtlijsten van scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden.
 • Wat als de school mijn kind niet wil inschrijven?De school kan leerlingen slechts om een beperkt aantal redenen weigeren in te schrijven. Indien dat gebeurt, geeft de school je een weigeringsdocument mee. Dit is voor jou een bewijs op papier dat je je kind wilde inschrijven in de school, maar dat het geweigerd werd.
 • Waar kan ik terecht met klachten?Met klachten kan je terecht bij de Ombudsdienst Inschrijvingen (initiatiefnemer van de aanmeldprocedure), bij het Lokaal Overlegplatform (LOP) of bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Meer informatie

item

Onderwijs Vlaanderen

Inschrijven in een school

VCOV

Infomateriaal aanmelden en inschrijven

Ombudsdienst Inschrijvingen