Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

2023/05/11

3. fasea

SUSTRAIAK

Barne antolaketa I

Raíces

Distribución de espacios

2023/06/21

Barne antolaketa III

Distribución de espacios III

2023/05/31

Barne antolaketa II

Distribución de espacios II

[EUS]

Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako?


Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.

Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei.


Parte-hartze prozesuaren helburua:


Guztion artean adostutako EMAKUMEEN ETXEA martxan jartzea.


Irekia, anitza, partekatua, feminista, errespetuzkoa, emankorra, bizia, geurea.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


[CAST]

Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué?


Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para la prevención, atención y reparación de la violencia machista y para la creación de redes y organización entre mujeres.


 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos entre nosotras.
 • Para el empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.


Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras.


Objetivo del proceso participativo:

Puesta en marcha de la CASA DE LAS MUJERES consensuada entre todas.


Abierta, plural, compartida, feminista, respetuosa, productiva, viva, nuestra.

Emakumion Etxiaren barne espazioak definitzeko, lehenengo urratsa


Eman diogu hasiera Emakumion Etxiaren barne antolaketa pentsatu eta erabakitzeari. Farapi kooperatibarekin eta Juntura arkitekto taldearekin egingo ditugun hiru saioetatik lehenengoa izan da eta, elkarlanean, ondoren planoetara eramango ditugun oinarriak adostu ditugu.


Izan ere, ekipamendu publiko bat izango den heinean eta bere antolaketak bertan gertatuko denean eragin zuzena izango duela kontutan hartuta, garrantzi berezia eman nahi diogu espazio eta gune ezberdinen kokaleku eta funtzioei.


Bidean ikasi dugu gertatzea nahi dugunaren arabera antolatu behar dugula espazioa. Ados gaude norbera libre eta nor sentitzeko etxe bat nahi dugula baina, hori gertatzeko, pentsatu behar dugu ea pribatutasuna errespetatuko duten guneak nahi ditugun eta hori nola egingo dugun, gune zabalak nahi ditugun, lanerako edo zerbitzuetarako, sormenerako, aisirako, zer zeren ondoan, zer banatuta…


Lehenengo saioan jasotakoarekin, arkitektoek planoetara eramango dituzte aipatutakoak eta maiatzaren 31ean egingo dugun saioan aurkeztuko dituzte proposamen ezberdinak. Bigarren saio hori, beraz, planoetan egindako proposamen eta aukera ezberdinei ekarpenak egiteko saioa izango da eta, bukatzeko, ekainaren 21ean behin betiko barne antolaketa adostuko dugu.Primer paso para definir los espacios internos de la Casa de las Mujeres


Hemos comenzado a pensar y decidir la distribución interna de la Casa de las Mujeres. Ha sido la primera de las tres sesiones que realizaremos con la cooperativa Farapi y el equipo de arquitectas Juntura y, entre todas, hemos acordado las bases que luego llevaremos a los planos.


De hecho, en la medida en que va a ser un equipamiento público y su organización va a tener una incidencia directa en lo que pueda pasar en la casa, queremos dar especial importancia a la ubicación y funciones de las diferentes zonas y espacios.


En este proceso hemos aprendido que tenemos que organizar el espacio en función de lo que queremos que ocurra en la casa. Estamos de acuerdo en que queremos una casa en la que cada una se sienta quién y libre, pero para que eso suceda, tenemos que pensar si queremos espacios que respeten la privacidad y cómo lo vamos a organizar, si queremos espacios amplios, para trabajar o para los servicios, para la creatividad, para el ocio, qué junto a qué, qué separado de qué…


Con lo recogido en la primera sesión, las arquitectas lo llevarán a los planos y presentarán diferentes propuestas en la sesión que realizaremos el 31 de mayo. Esta segunda sesión será, por tanto, una sesión para realizar nuestras aportaciones a las diferentes propuestas y alternativas que nos ofrecerán en los planos y, finalmente, el 21 de junio acordaremos la organización interna definitiva.Emakumion Etxiaren barne espazioak definitzeko, lehenengo urratsa


Eman diogu hasiera Emakumion Etxiaren barne antolaketa pentsatu eta erabakitzeari. Farapi kooperatibarekin eta Juntura arkitekto taldearekin egingo ditugun hiru saioetatik lehenengoa izan da eta, elkarlanean, ondoren planoetara eramango ditugun oinarriak adostu ditugu.


Izan ere, ekipamendu publiko bat izango den heinean eta bere antolaketak bertan gertatuko denean eragin zuzena izango duela kontutan hartuta, garrantzi berezia eman nahi diogu espazio eta gune ezberdinen kokaleku eta funtzioei.


Bidean ikasi dugu gertatzea nahi dugunaren arabera antolatu behar dugula espazioa. Ados gaude norbera libre eta nor sentitzeko etxe bat nahi dugula baina, hori gertatzeko, pentsatu behar dugu ea pribatutasuna errespetatuko duten guneak nahi ditugun eta hori nola egingo dugun, gune zabalak nahi ditugun, lanerako edo zerbitzuetarako, sormenerako, aisirako, zer zeren ondoan, zer banatuta…


Lehenengo saioan jasotakoarekin, arkitektoek planoetara eramango dituzte aipatutakoak eta maiatzaren 31ean egingo dugun saioan aurkeztuko dituzte proposamen ezberdinak. Bigarren saio hori, beraz, planoetan egindako proposamen eta aukera ezberdinei ekarpenak egiteko saioa izango da eta, bukatzeko, ekainaren 21ean behin betiko barne antolaketa adostuko dugu.Primer paso para definir los espacios internos de la Casa de las Mujeres


Hemos comenzado a pensar y decidir la distribución interna de la Casa de las Mujeres. Ha sido la primera de las tres sesiones que realizaremos con la cooperativa Farapi y el equipo de arquitectas Juntura y, entre todas, hemos acordado las bases que luego llevaremos a los planos.


De hecho, en la medida en que va a ser un equipamiento público y su organización va a tener una incidencia directa en lo que pueda pasar en la casa, queremos dar especial importancia a la ubicación y funciones de las diferentes zonas y espacios.


En este proceso hemos aprendido que tenemos que organizar el espacio en función de lo que queremos que ocurra en la casa. Estamos de acuerdo en que queremos una casa en la que cada una se sienta quién y libre, pero para que eso suceda, tenemos que pensar si queremos espacios que respeten la privacidad y cómo lo vamos a organizar, si queremos espacios amplios, para trabajar o para los servicios, para la creatividad, para el ocio, qué junto a qué, qué separado de qué…


Con lo recogido en la primera sesión, las arquitectas lo llevarán a los planos y presentarán diferentes propuestas en la sesión que realizaremos el 31 de mayo. Esta segunda sesión será, por tanto, una sesión para realizar nuestras aportaciones a las diferentes propuestas y alternativas que nos ofrecerán en los planos y, finalmente, el 21 de junio acordaremos la organización interna definitiva.
Oñatiko emakumeen nahi eta beharrak planoetan marrazteari ekin dio Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesuak


Emakumion Etxiaren parte-hartze prozesu osoan zehar landutako eta barne antolaketa erabakitzeko lehenengo saioan jasotako nahi, behar eta eskaeretatik, espazioen proposamen ezberdinak ekarri ditu Juntura arkitekto taldeak bigarren saiora.


"Zer nahi duzu gertatzea Emakumion Etxian?" galderatik abiatuta, eskaera batzuk adostu ziren pasa den saioan. Eskaera horietan oinarrituta, pribatutasun maila ezberdinak eta etxearen erabileran egon daitezkeen modu edo sekuentzia ezberdinak irudikatu dituzte arkitektoek. Hala, etxearen behe solairua espazio irekiena bezala proposatu dute eta solairuak igotzen joan ahala, pribatutasuna handitzen joatea.


Bost egoeretara egokitu dute etxea: Zerbitzua jasotzera joatea (lege aholkularitza, tratu txarren artapena, aholkularitza psikologikoa...), informazio bila, jendearekin topatzera, ekitaldi bat ikustera eta tailer edo ikastaro batean parte-hartzera.


Egoera bakoitzak eskatzen duen pribatutasun edo irekitasuna bermatzeko, bi sarrera planteatu dituzte. Aita Madina kaletik bata, pribatuagoa eta intimitatea bermatuko duena, eta Kale Zaharretik bigarrena, irekiagoa, etxeak eta kaleak bat egiten duten eremu moduan. Horrela, zerbitzua jasotzera datorren emakume bat Aita Madina kaletik sartuko litzateke, ate diskreto batetik, egoera delikatuen aurrean moldagarria den altzari batekin, eta inork ez ikusteko moduan artatuko litzateke, bertatik hirugarren solairura bideratuz, eskilaretatik edo igogailuarekin, pribatutasun gehien daukaten bulego edo espazioetara.


Aldiz, jendearekin topatzera doazenen kasuan, Kale zaharreko sarreratik sartuko lirateke eta bertan topagune handi bat egongo litzateke, publikoa, ondoren sukalde edo office batera sarbidea duena eta, jarraian, egoteko leku lasaiago bat, etxeak duen altuera aldaketan armailak jarriz, puffak...


Lehen solairuan, berriz, akustikoki egokitutako espazio bat egongo litzateke, eta gela balioanitz ezberdinak, diafanoak eta zatitu daitezkeenak, moldagarriak. Helburua ez baita erabilera bakarreko gelak sortzea. Hemen egingo lirateke ekitaldi txikiak, Jabetze eskolak, tailerrak...


Proposamenaren gainean, egokitzapenak

Bigarren saio honetan ekarpenak egin dituzte parte-hartzaileek. Egokitasunak baloratu, lehentasunak finkatu, faltan sumatutakoa eskatu eta oraindik eztabaida sortzen duten gaiak edo "patata beroak" identifikatu, hala nola, sorkuntza gune baten beharra, sukaldearen ekipamendua, bi atek kudeaketan zein eragin izan ditzakeen, teilatupeari zein erabilera eman edo eragile feminista ezberdinek materiala uzteko edo euren jarduna gauzatzeko beharko luketen azpiegitura eta kudeatzeko modua.


Orain Juntura arkitekto taldeak ekarpen horiekin guztiekin beste proposamen bat egokituko du eta ekainaren 21ean aurkeztuko du Eltziako hirugarren solairuan, 18:00etan. Oñatiko Udaletik adierazi dute, beharrezko ikusten bada eta parte-hartze prozesuak hala eskatzen badu, saio gehiago egingo direla guztia zehazteko.:::::::::::::::::::::::::

El proceso participativo de la Casa de las Mujeres comienza a dibujar en planos los deseos y necesidades de las mujeres de Oñati


El equipo de arquitectas de Juntura ha traído a la segunda sesión diferentes propuestas de espacios a partir de los deseos, necesidades y demandas que se han trabajado durante todo el proceso participativo de la Casa de las Mujeres y recogidas en la primera sesión para decidir su organización interna.


A partir de la pregunta "¿Qué quieres que ocurra en Emakumion Etxia?", se acordaron algunas peticiones en la pasada sesión. En base a estas peticiones, las arquitectas han representado diferentes grados de privacidad y diferentes formas o secuencias que pueden existir en el uso de la casa. Así, la planta baja de la casa se ha propuesto como el espacio más abierto y a medida que los pisos van subiendo, la privacidad va aumentando.

Han adaptado la casa a cinco situaciones: Acudir a recibir un servicio (asesoramiento legal, atención a mujeres que sufren violencia, asesoramiento psicológico...), buscar información, encontrarse con la gente, ver un evento y participar en un taller o curso.


Para garantizar la privacidad o apertura que requiere cada situación, plantean dos entradas. Por la calle Aita Madina una, más privada y que garantice la intimidad, y por Kale Zaharra la segunda, más abierta, de forma que confluyan la que casa y la calle. Así, una mujer que viniera a recibir un servicio entraría por la calle Aita Madina, por una puerta discreta, con un mobiliario adaptable ante situaciones delicadas y sería atendida de forma que nadie la viera, derivando desde ahí hacia la tercera planta, desde las escaleras o el ascensor, a las oficinas o espacios con más privacidad.


En cambio, en el caso de quienes vayan a encontrarse con la gente, entrarían por la entrada de Kale Zaharra y allí habría un gran punto de encuentro público y amplio, que después tendría acceso a una cocina u office y, después, un lugar más tranquilo para estar, con gradas en el cambio de altura que tiene la casa, puffs...


En la primera planta, en cambio, habría un espacio acondicionado acústicamente y diferentes salas polivalentes, diáfanas y fragmentables, adaptables. Porque no se trata de crear aulas de un solo uso. Aquí se celebrarían pequeños eventos, Escuelas de Empoderamiento, talleres...


Adaptaciones sobre la propuesta

En esta segunda sesión las participantes han realizado varias aportaciones. Han valorado su idoneidad, han establecido prioridades, pedido lo que se echa en falta e identificado cuestiones que todavía generan controversia o son "patatas calientes", como la necesidad de un espacio de creación, el equipamiento de la cocina, las posibles repercusiones en la gestión de que la casa tenga dos entradas, el uso del ático o las diferentes necesidades que puedan tener distintos grupos feministas para depositar su material o llevar a cabo su actividad.


Ahora el equipo de arquitectas de Juntura adaptará con todas estas aportaciones otra propuesta que presentará el 21 de junio a las 18:00 horas en la tercera planta de Eltzia. Desde el Ayuntamiento han señalado que «si se considera necesario y el proceso participativo lo requiere, se realizarán más sesiones para concretar todo».


ARGAZKIAK / FOTOS


Emakumion Etxiaren barne antolaketa erabakitzera goaz!


Azken mahai-inguruan ikasi genuen ekipamendu publikoen espazioen antolaketek eragin zuzena dutela ondoren bertan gertatuko denarekin. Zer nahi duzu Oñatiko Emakumion Etxian gertatzea? Nola antolatuko ditugu espazioak? Horretarako, datozen asteetan hiru saio egingo ditugu Juntura arkitekto taldearekin. Gorde datak eta zatoz zure ekarpena egitera!


¡Vamos a decidir la distribución de los espacios de la Casa de las mujeres!


En el último coloquio aprendimos que la distribución de los espacios de los equipamientos públicos influye directamente en lo que sucederá después. ¿Qué quieres que pase en la Casa de las Mujeres de Oñati? ¿Cómo vamos a organizar los espacios? Para ello, en las próximas semanas tendremos tres sesiones con el equipo de arquitectas Juntura. ¡Guarda las fechas y ven a hacer tu aportación!


Oñatiko emakumeen nahi eta beharrak planoetan marrazteari ekin dio Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesuak


Emakumion Etxiaren parte-hartze prozesu osoan zehar landutako eta barne antolaketa erabakitzeko lehenengo saioan jasotako nahi, behar eta eskaeretatik, espazioen proposamen ezberdinak ekarri ditu Juntura arkitekto taldeak bigarren saiora.


"Zer nahi duzu gertatzea Emakumion Etxian?" galderatik abiatuta, eskaera batzuk adostu ziren pasa den saioan. Eskaera horietan oinarrituta, pribatutasun maila ezberdinak eta etxearen erabileran egon daitezkeen modu edo sekuentzia ezberdinak irudikatu dituzte arkitektoek. Hala, etxearen behe solairua espazio irekiena bezala proposatu dute eta solairuak igotzen joan ahala, pribatutasuna handitzen joatea.


Bost egoeretara egokitu dute etxea: Zerbitzua jasotzera joatea (lege aholkularitza, tratu txarren artapena, aholkularitza psikologikoa...), informazio bila, jendearekin topatzera, ekitaldi bat ikustera eta tailer edo ikastaro batean parte-hartzera.


Egoera bakoitzak eskatzen duen pribatutasun edo irekitasuna bermatzeko, bi sarrera planteatu dituzte. Aita Madina kaletik bata, pribatuagoa eta intimitatea bermatuko duena, eta Kale Zaharretik bigarrena, irekiagoa, etxeak eta kaleak bat egiten duten eremu moduan. Horrela, zerbitzua jasotzera datorren emakume bat Aita Madina kaletik sartuko litzateke, ate diskreto batetik, egoera delikatuen aurrean moldagarria den altzari batekin, eta inork ez ikusteko moduan artatuko litzateke, bertatik hirugarren solairura bideratuz, eskilaretatik edo igogailuarekin, pribatutasun gehien daukaten bulego edo espazioetara.


Aldiz, jendearekin topatzera doazenen kasuan, Kale zaharreko sarreratik sartuko lirateke eta bertan topagune handi bat egongo litzateke, publikoa, ondoren sukalde edo office batera sarbidea duena eta, jarraian, egoteko leku lasaiago bat, etxeak duen altuera aldaketan armailak jarriz, puffak...


Lehen solairuan, berriz, akustikoki egokitutako espazio bat egongo litzateke, eta gela balioanitz ezberdinak, diafanoak eta zatitu daitezkeenak, moldagarriak. Helburua ez baita erabilera bakarreko gelak sortzea. Hemen egingo lirateke ekitaldi txikiak, Jabetze eskolak, tailerrak...


Proposamenaren gainean, egokitzapenak

Bigarren saio honetan ekarpenak egin dituzte parte-hartzaileek. Egokitasunak baloratu, lehentasunak finkatu, faltan sumatutakoa eskatu eta oraindik eztabaida sortzen duten gaiak edo "patata beroak" identifikatu, hala nola, sorkuntza gune baten beharra, sukaldearen ekipamendua, bi atek kudeaketan zein eragin izan ditzakeen, teilatupeari zein erabilera eman edo eragile feminista ezberdinek materiala uzteko edo euren jarduna gauzatzeko beharko luketen azpiegitura eta kudeatzeko modua.


Orain Juntura arkitekto taldeak ekarpen horiekin guztiekin beste proposamen bat egokituko du eta ekainaren 21ean aurkeztuko du Eltziako hirugarren solairuan, 18:00etan. Oñatiko Udaletik adierazi dute, beharrezko ikusten bada eta parte-hartze prozesuak hala eskatzen badu, saio gehiago egingo direla guztia zehazteko.:::::::::::::::::::::::::

El proceso participativo de la Casa de las Mujeres comienza a dibujar en planos los deseos y necesidades de las mujeres de Oñati


El equipo de arquitectas de Juntura ha traído a la segunda sesión diferentes propuestas de espacios a partir de los deseos, necesidades y demandas que se han trabajado durante todo el proceso participativo de la Casa de las Mujeres y recogidas en la primera sesión para decidir su organización interna.


A partir de la pregunta "¿Qué quieres que ocurra en Emakumion Etxia?", se acordaron algunas peticiones en la pasada sesión. En base a estas peticiones, las arquitectas han representado diferentes grados de privacidad y diferentes formas o secuencias que pueden existir en el uso de la casa. Así, la planta baja de la casa se ha propuesto como el espacio más abierto y a medida que los pisos van subiendo, la privacidad va aumentando.

Han adaptado la casa a cinco situaciones: Acudir a recibir un servicio (asesoramiento legal, atención a mujeres que sufren violencia, asesoramiento psicológico...), buscar información, encontrarse con la gente, ver un evento y participar en un taller o curso.


Para garantizar la privacidad o apertura que requiere cada situación, plantean dos entradas. Por la calle Aita Madina una, más privada y que garantice la intimidad, y por Kale Zaharra la segunda, más abierta, de forma que confluyan la que casa y la calle. Así, una mujer que viniera a recibir un servicio entraría por la calle Aita Madina, por una puerta discreta, con un mobiliario adaptable ante situaciones delicadas y sería atendida de forma que nadie la viera, derivando desde ahí hacia la tercera planta, desde las escaleras o el ascensor, a las oficinas o espacios con más privacidad.


En cambio, en el caso de quienes vayan a encontrarse con la gente, entrarían por la entrada de Kale Zaharra y allí habría un gran punto de encuentro público y amplio, que después tendría acceso a una cocina u office y, después, un lugar más tranquilo para estar, con gradas en el cambio de altura que tiene la casa, puffs...


En la primera planta, en cambio, habría un espacio acondicionado acústicamente y diferentes salas polivalentes, diáfanas y fragmentables, adaptables. Porque no se trata de crear aulas de un solo uso. Aquí se celebrarían pequeños eventos, Escuelas de Empoderamiento, talleres...


Adaptaciones sobre la propuesta

En esta segunda sesión las participantes han realizado varias aportaciones. Han valorado su idoneidad, han establecido prioridades, pedido lo que se echa en falta e identificado cuestiones que todavía generan controversia o son "patatas calientes", como la necesidad de un espacio de creación, el equipamiento de la cocina, las posibles repercusiones en la gestión de que la casa tenga dos entradas, el uso del ático o las diferentes necesidades que puedan tener distintos grupos feministas para depositar su material o llevar a cabo su actividad.


Ahora el equipo de arquitectas de Juntura adaptará con todas estas aportaciones otra propuesta que presentará el 21 de junio a las 18:00 horas en la tercera planta de Eltzia. Desde el Ayuntamiento han señalado que «si se considera necesario y el proceso participativo lo requiere, se realizarán más sesiones para concretar todo».


ARGAZKIAK / FOTOS


Emakumion Etxiaren barne antolaketa erabakitzera goaz!


Azken mahai-inguruan ikasi genuen ekipamendu publikoen espazioen antolaketek eragin zuzena dutela ondoren bertan gertatuko denarekin. Zer nahi duzu Oñatiko Emakumion Etxian gertatzea? Nola antolatuko ditugu espazioak? Horretarako, datozen asteetan hiru saio egingo ditugu Juntura arkitekto taldearekin. Gorde datak eta zatoz zure ekarpena egitera!


¡Vamos a decidir la distribución de los espacios de la Casa de las mujeres!


En el último coloquio aprendimos que la distribución de los espacios de los equipamientos públicos influye directamente en lo que sucederá después. ¿Qué quieres que pase en la Casa de las Mujeres de Oñati? ¿Cómo vamos a organizar los espacios? Para ello, en las próximas semanas tendremos tres sesiones con el equipo de arquitectas Juntura. ¡Guarda las fechas y ven a hacer tu aportación!Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Bisitetatik
aukeretara

Mahai-ingurua

2023/01/21

2023/04/25

Coloquio

De las visitas a las oportunidades

3. fasea

SUSTRAIAK

Raíces

Bisitetatik aukeretara


Oñati irratia: Jone Arriolabengoa Berdintasun teknikariari elkarrizketa.
[EUS]

Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako?


Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.

Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei.


Parte-hartze prozesuaren helburua:


Guztion artean adostutako EMAKUMEEN ETXEA martxan jartzea.


Irekia, anitza, partekatua, feminista, errespetuzkoa, emankorra, bizia, geurea.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


[CAST]

Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué?


Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para la prevención, atención y reparación de la violencia machista y para la creación de redes y organización entre mujeres.


 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos entre nosotras.
 • Para el empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.


Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras.


Objetivo del proceso participativo:

Puesta en marcha de la CASA DE LAS MUJERES consensuada entre todas.


Abierta, plural, compartida, feminista, respetuosa, productiva, viva, nuestra.
🌑🌒🌕 Emakumion Etxe feminista, komunitario, intersekzional eta ahalduntzaile baten oinarriak errotzen

Zer esan nahi dugu Oñatiko emakumion etxia feminista, komunitarioa, intersekzionala eta ahalduntzailea izango dela diogunean? Lau oinarri horiek definitzeko mahai-ingurua egin dugu parte-hartze prozesuaren baitan, etxearen sustraiak finkatzeko eta guztiok “kode berdinean” hitz egiteko.

Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesua errotze fasean murgildu da dagoeneko. Bertan, definitze eta erabakitzeari ekingo diogu uda bitartean egingo ditugun saioetan. Mahai-inguru batekin eman diogu hasiera. Bertan, Oñatiko Udaleko parte-hartze teknikaria den Onintza Andres Arancetak, Bidez Bide elkarteko Soraya Ronquillo Peñak eta Olatz Dañobeitia Ceballos, Gipuzkoako Foru Aldundiko parte-hartze teknikariak hartu dute parte.

::::::::::::::::::::

🌑🌒🌕 Enraizando las bases de una Casa de las Mujeres feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora

¿Qué queremos decir cuando decimos que la casa de las mujeres de Oñati será feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora? Para definir estas cuatro bases hemos celebrado una mesa redonda en el marco del proceso participativo, para asentar las raíces de la casa y para que todas hablemos en un código común.

El proceso participativo Emakumion Etxia Eraikitzen ya se ha embarcado en la fase de enraizamiento. En las sesiones que se desarrollarán hasta el verano, comenzaremos a definir y a decidir. En esta mesa redonda han participado Onintza Andrés Aranceta, técnica de participación del Ayuntamiento de Oñati, Soraya Ronquillo Peña, de la asociación Bidez Bide, y Olatz Dañobeitia Ceballos, técnica de participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.🌑🌒🌕 Emakumion Etxe feminista, komunitario, intersekzional eta ahalduntzaile baten oinarriak errotzen

Zer esan nahi dugu Oñatiko emakumion etxia feminista, komunitarioa, intersekzionala eta ahalduntzailea izango dela diogunean? Lau oinarri horiek definitzeko mahai-ingurua egin dugu parte-hartze prozesuaren baitan, etxearen sustraiak finkatzeko eta guztiok “kode berdinean” hitz egiteko.

Emakumion Etxia Eraikitzen parte-hartze prozesua errotze fasean murgildu da dagoeneko. Bertan, definitze eta erabakitzeari ekingo diogu uda bitartean egingo ditugun saioetan. Mahai-inguru batekin eman diogu hasiera. Bertan, Oñatiko Udaleko parte-hartze teknikaria den Onintza Andres Arancetak, Bidez Bide elkarteko Soraya Ronquillo Peñak eta Olatz Dañobeitia Ceballos, Gipuzkoako Foru Aldundiko parte-hartze teknikariak hartu dute parte.

::::::::::::::::::::

🌑🌒🌕 Enraizando las bases de una Casa de las Mujeres feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora

¿Qué queremos decir cuando decimos que la casa de las mujeres de Oñati será feminista, comunitaria, interseccional y empoderadora? Para definir estas cuatro bases hemos celebrado una mesa redonda en el marco del proceso participativo, para asentar las raíces de la casa y para que todas hablemos en un código común.

El proceso participativo Emakumion Etxia Eraikitzen ya se ha embarcado en la fase de enraizamiento. En las sesiones que se desarrollarán hasta el verano, comenzaremos a definir y a decidir. En esta mesa redonda han participado Onintza Andrés Aranceta, técnica de participación del Ayuntamiento de Oñati, Soraya Ronquillo Peña, de la asociación Bidez Bide, y Olatz Dañobeitia Ceballos, técnica de participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.


Bisitetatik aukeretara


Oñati irratia: Jone Arriolabengoa Berdintasun teknikariari elkarrizketa.2022/10/19

Topaketa

2022/11/04

Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Azpeitia - Zumaia

2022/11/18

Hernani - Donostia

2. fasea

BISITAK

Encuentro

Visitas


[EUS]

Emakumeen etxeak zergatik? Zertarako?

Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen

EHUko Antropologia Feminista Ikerketa Taldeko kideak


Betidanik elkartzeko espazio propioak behar izan ditugu emakumeok, gure ahotsak entzun ahal izateko, libre azaltzeko gure kezkak, gure bizipenak konpartitzeko. Espazio hauek behar ditugu gure eskubideak errebindikatzeko, berdintasunean bizitzeko, gizartea eraldatzeko. Aurrerapenak lortu ditugu, bai, baina adi egon behar gara, lorpen horiek, eskubide horiek, beti galtzeko arriskuan daude eta. Etxe hau zertarako behar dugun? Bada, gure inguruko emakumeak ezagutzeko, lagunak, bizilagunak, elkartekideak, ezezagunak, hemengoak eta hangoak, gazteak eta adinekoak, gu bezalakoak eta antzekoak ez direnak… Gure herriaren aniztasuna ospatzeko, jatorriz eta hiztun ezberdinen artean komunikatzeko modu bat topatzeko, euskara babesten dugun bitartean. Gaurko mundu globalizatuan, egoera oso desberdinak bizi ditugu emakumeok, baina gauza asko konpartitzen ditugu. Indibidualismoa eta fragmentazioaren kontra elkarrekin egin behar dugu, elkarrengandik indartuz, sareak ehunduz. Elkarrekin, geure burua zaintzeko aukera dugu, osasungarria baita besteekin aritzea. Etxearen lehioak eta ateak zabaltzen direnean, bide emango digu energia berritzeko, inspiratzeko, burua aireztatzeko. Eta azkenik, elkarrekin gozatzeko; Plazerra ere politikoa da eta.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


[CAST]

Casas de las mujeres, ¿por qué y para qué?

Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen

Grupo de investigación de Antrología Feminista de la UPV


Desde siempre las mujeres hemos necesitado espacios propios de encuentro para poder escuchar nuestras voces, expresar libremente nuestras inquietudes, compartir nuestras vivencias. Necesitamos estos espacios para reivindicar nuestros derechos, para vivir en igualdad, para transformar la sociedad. Hemos conseguido avances, sí, pero hay que estar atentas, porque esos logros, esos derechos, siempre corren el riesgo de perderse. ¿Para qué necesitamos esta casa? Pues para conocer a las mujeres de nuestro entorno, a las amigas, vecinas, asociadas, desconocidas, de aquí y de allí, jóvenes y mayores, similares y que no son como nosotras. Para celebrar la diversidad de nuestro pueblo, para encontrar una forma de comunicarse con mujeres de origen y habla diferentes, mientras apoyamos el euskera. En el mundo globalizado actual, las mujeres vivimos situaciones muy diferentes, pero compartimos muchas cosas. Debemos luchar contra el individualismo y la fragmentación juntas, fortaleciéndolos unas de otras, tejiendo redes. Juntas, tenemos la oportunidad de cuidarnos a nosotras mismas, porque es saludable lidiar con las demás. Cuando se abran las ventanas y puertas de la casa, nos permitirá renovar la energía, inspirarnos, ventilar la cabeza. Y por último, para disfrutar juntas; porque el placer también es político.Azpeitiko Emakumeen Txokoa

Zumaiako Emakumeon* Etxea

Hernaniko Kulturarteko Plaza Feminista

Donostiako Emakumeen EtxeaOñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako?


Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.

Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei.


Hernaniko Kulturarteko Plaza Feminista

Donostiako Emakumeen Etxea

Azpeitiko Emakumeen Txokoa

Zumaiako Emakumeon* Etxea
[EUS]

Emakumeen etxeak zergatik? Zertarako?

Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen

EHUko Antropologia Feminista Ikerketa Taldeko kideak


Betidanik elkartzeko espazio propioak behar izan ditugu emakumeok, gure ahotsak entzun ahal izateko, libre azaltzeko gure kezkak, gure bizipenak konpartitzeko. Espazio hauek behar ditugu gure eskubideak errebindikatzeko, berdintasunean bizitzeko, gizartea eraldatzeko. Aurrerapenak lortu ditugu, bai, baina adi egon behar gara, lorpen horiek, eskubide horiek, beti galtzeko arriskuan daude eta. Etxe hau zertarako behar dugun? Bada, gure inguruko emakumeak ezagutzeko, lagunak, bizilagunak, elkartekideak, ezezagunak, hemengoak eta hangoak, gazteak eta adinekoak, gu bezalakoak eta antzekoak ez direnak… Gure herriaren aniztasuna ospatzeko, jatorriz eta hiztun ezberdinen artean komunikatzeko modu bat topatzeko, euskara babesten dugun bitartean. Gaurko mundu globalizatuan, egoera oso desberdinak bizi ditugu emakumeok, baina gauza asko konpartitzen ditugu. Indibidualismoa eta fragmentazioaren kontra elkarrekin egin behar dugu, elkarrengandik indartuz, sareak ehunduz. Elkarrekin, geure burua zaintzeko aukera dugu, osasungarria baita besteekin aritzea. Etxearen lehioak eta ateak zabaltzen direnean, bide emango digu energia berritzeko, inspiratzeko, burua aireztatzeko. Eta azkenik, elkarrekin gozatzeko; Plazerra ere politikoa da eta.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


[CAST]

Casas de las mujeres, ¿por qué y para qué?

Carmen Diez Mintegi eta Margaret Bullen

Grupo de investigación de Antrología Feminista de la UPV


Desde siempre las mujeres hemos necesitado espacios propios de encuentro para poder escuchar nuestras voces, expresar libremente nuestras inquietudes, compartir nuestras vivencias. Necesitamos estos espacios para reivindicar nuestros derechos, para vivir en igualdad, para transformar la sociedad. Hemos conseguido avances, sí, pero hay que estar atentas, porque esos logros, esos derechos, siempre corren el riesgo de perderse. ¿Para qué necesitamos esta casa? Pues para conocer a las mujeres de nuestro entorno, a las amigas, vecinas, asociadas, desconocidas, de aquí y de allí, jóvenes y mayores, similares y que no son como nosotras. Para celebrar la diversidad de nuestro pueblo, para encontrar una forma de comunicarse con mujeres de origen y habla diferentes, mientras apoyamos el euskera. En el mundo globalizado actual, las mujeres vivimos situaciones muy diferentes, pero compartimos muchas cosas. Debemos luchar contra el individualismo y la fragmentación juntas, fortaleciéndolos unas de otras, tejiendo redes. Juntas, tenemos la oportunidad de cuidarnos a nosotras mismas, porque es saludable lidiar con las demás. Cuando se abran las ventanas y puertas de la casa, nos permitirá renovar la energía, inspirarnos, ventilar la cabeza. Y por último, para disfrutar juntas; porque el placer también es político.


Euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Aliquam erat volutpat ut wisi enim ad minim

OÑATI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Abiapuntua

[EUS]

ABIAPUNTUA


2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu horren asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik. Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana.


Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte-hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz.


Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[CAST]

ORIGEN


De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista de la localidad, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres. Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres. Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político.


Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto.


En base a este diagnóstico y con el apoyo de Oñatiko Emakumion Kontseilua, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.

2022

Etxea erostea

2022

0. fasea

ABIATZEA

Adostasun politikoa

2017

Inicio

Origen

[EUS]

ABIAPUNTUA


2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu horren asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik. Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana.


Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte-hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz.


Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[CAST]

ORIGEN


De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista de la localidad, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres. Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres. Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político.


Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto.


En base a este diagnóstico y con el apoyo de Oñatiko Emakumion Kontseilua, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.

Compra de la casa

Acuerdo político

ETXEAREN EROSKETA

Emakumion kontseiluaren laguntzarekin, diagnostikoan oinarrituta, emakumeen etxearen erosketa bideratu zen.


::::::::::::::::::::::::


COMPRA DE LA CASA

Con el apoyo del consejo de mujeres, en base al diagnóstico, se canalizó la compra de la casa de las mujeres.

Oñatiko Emakumion Etxia, zer eta zertarako?


Emakumeen ahalduntze prozesuak bideratzeko, indarkeria matxistaren prebentzio, arreta eta erreparazio prozesuak garatzeko eta emakumeen saretze eta antolaketarako espazioak dira emakumeen etxeak.

 • Batzeko, elkartzeko, partekatzeko, elkarren artean babesteko.
 • Ahalduntzeko.
 • Antolatzeko.
 • Eragiteko.

Bakoitza behar batetik etor daiteke emakumeen etxera; era askotara eman diezaieke erantzuna emakumeen etxeak behar horiei.


::::::::::::::::::::::::::::::::


Casa de las mujeres de Oñati, ¿qué y para qué?


Las casas de las mujeres son espacios para orientar los procesos de empoderamiento de las mujeres, para desarrollar los procesos de prevención, atención y reparación de la violencia machista y para entrejer relaciones y organizarse entre las mujeres.


 • Para unirnos, para juntarnos, para compartir, para protegernos.
 • Empoderamiento.
 • Para organizarse.
 • Para influir.

Cada una puede venir a la casa de las mujeres desde una necesidad diferente; la casa de las mujeres puede dar respuesta a esas necesidades de muchas maneras.


[EUS]

Adostasun politikoa


OINARRI SENDOA DUEN EGITASMOA DA OÑATIKO EMAKUMEEN ETXEA. 2020an burututako diagnostikoa oinarri, 2022ko udaberrian udalean ordezkaritza zuten alderdi politikoen arteko elkarrizketan adostu zen abiapuntua: lau printzipio gidari, hiru konpromiso eta lau erronka. Denak eztabaidagarriak, baina denak landuak eta adostuak.


Printzipio gidariak:

- Feminista.

- Intersekzionala.

- Komunitarioa.

- Ahalduntzailea.


Konpromisoak:

- Proiektua martxan jartzeko beharrezko baliabide pertsonal eta ekonomikoak eskaintzea.

- Aniztasuna kudeatzeko tresna egokiak eskaintzea.

- Parte hartze prozesu zaindua eta eskaintzea.


Erronkak:

- Udala eta herriko eragile eta norbanakoen arteko lankidetzatik eraikitako espazioa sortzea.

- Udalaren eta herritarren beharrak aseko dituen espazioa.

- Herriko bestelako proiektuekin osagarria izango den ekimena.

- Herriko emakume guztiei irekia.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[CAST]

Acuerdo político


LA CASA DE LAS MUJERES DE OÑATI ES UN PROYECTO DE BASE SÓLIDA. En base al diagnóstico realizado en 2020, en la primavera de 2022 los partidos políticos con representación en el ayuntamiento acordaron el punto de partida: cuatro principios rectores, tres compromisos y cuatro retos. Todos discutibles, pero todos trabajados y consensuados.


Principios rectores:

- Paradigma feminista.

- Inclusión – interseccionalidad – convivencia.

- Visión comunitaria.

- Visión empoderadora.


Compromisos:

- Proporcionar los recursos personales y económicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

- Proporcionar herramientas adecuadas para la gestión de la diversidad.

- Ofrecer un proceso participativo cuidado.


Retos:

- Crear un espacio construido desde la colaboración entre el Ayuntamiento y los agentes e individuos del municipio.

- Espacio que satisfaga las necesidades del Ayuntamiento y de la ciudadanía.

- Iniciativa complementaria a otros proyectos locales.

- Abierto a todas las mujeres de la localidad.

[EUS]

Adostasun politikoa


OINARRI SENDOA DUEN EGITASMOA DA OÑATIKO EMAKUMEEN ETXEA. 2020an burututako diagnostikoa oinarri, 2022ko udaberrian udalean ordezkaritza zuten alderdi politikoen arteko elkarrizketan adostu zen abiapuntua: lau printzipio gidari, hiru konpromiso eta lau erronka. Denak eztabaidagarriak, baina denak landuak eta adostuak.


Printzipio gidariak:

- Feminista.

- Intersekzionala.

- Komunitarioa.

- Ahalduntzailea.


Konpromisoak:

- Proiektua martxan jartzeko beharrezko baliabide pertsonal eta ekonomikoak eskaintzea.

- Aniztasuna kudeatzeko tresna egokiak eskaintzea.

- Parte hartze prozesu zaindua eta eskaintzea.


Erronkak:

- Udala eta herriko eragile eta norbanakoen arteko lankidetzatik eraikitako espazioa sortzea.

- Udalaren eta herritarren beharrak aseko dituen espazioa.

- Herriko bestelako proiektuekin osagarria izango den ekimena.

- Herriko emakume guztiei irekia.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[CAST]

Acuerdo político


LA CASA DE LAS MUJERES DE OÑATI ES UN PROYECTO DE BASE SÓLIDA. En base al diagnóstico realizado en 2020, en la primavera de 2022 los partidos políticos con representación en el ayuntamiento acordaron el punto de partida: cuatro principios rectores, tres compromisos y cuatro retos. Todos discutibles, pero todos trabajados y consensuados.


Principios rectores:

- Paradigma feminista.

- Inclusión – interseccionalidad – convivencia.

- Visión comunitaria.

- Visión empoderadora.


Compromisos:

- Proporcionar los recursos personales y económicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

- Proporcionar herramientas adecuadas para la gestión de la diversidad.

- Ofrecer un proceso participativo cuidado.


Retos:

- Crear un espacio construido desde la colaboración entre el Ayuntamiento y los agentes e individuos del municipio.

- Espacio que satisfaga las necesidades del Ayuntamiento y de la ciudadanía.

- Iniciativa complementaria a otros proyectos locales.

- Abierto a todas las mujeres de la localidad.

ETXEAREN EROSKETA

Emakumion kontseiluaren laguntzarekin, diagnostikoan oinarrituta, emakumeen etxearen erosketa bideratu zen.


::::::::::::::::::::::::


COMPRA DE LA CASA

Con el apoyo del consejo de mujeres, en base al diagnóstico, se canalizó la compra de la casa de las mujeres.
[EUS]

2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu honen asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik.


Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana.


Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz. Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::


[CAST]


De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista del pueblo, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres de la localidad, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres.


Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres.


Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político.


Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto.

En base a este diagnóstico y con el apoyo del Consejo de las Mujeres de Oñati, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.

[EUS]

2017ko aurrekontu parte-hartzaileen prozesuan herritarrek adierazitakoa jarraiki, Oñatiko udalak 2020 urtean Oñatiko emakumeen espazioaren inguruko aurre-diagnostiko dokumentua eratu zuen. Prozesu honen asmoa izan da, herriko emakumeek eta mugimendu feministak identifikatutako behar horren gainean diagnostiko bat egitea, herriko emakumeen aniztasuna kontuan hartuta, eta emakume ezberdinek identifikatutako gakoen identifikaziotik.


Horren bidez, ikuspegi ezberdinen arteko elkarguneak identifikatu, eta emakumeen ahalduntze kolektiborako gune izan nahi duen espazio horren konfigurazio adostu baterako bidea zein izan zitekeen profilatzea zen helburua. Era berean, maila politikoan egitasmoa definitu eta kokatzeko ariketa ere izan da aipatutako diagnostiko lana.


Diagnostiko horrek, emakumeen etxearen beharra agerian uzteaz gain, parte hartze prozesuaren oinarriak ezarri ditu, proiektuaren gainean egon daitezkeen adostasun eta desadostasunak agerian utziz. Diagnostiko horretan oinarrituta eta Oñatiko Emakumion Kontseiluaren babesarekin, emakumeen etxearen eraikitze prozesua jarri zuen abian Oñatiko udalak.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::


[CAST]


De acuerdo con lo manifestado por la ciudadanía en el proceso de presupuestos participativos de 2017, el Ayuntamiento de Oñati elaboró en el año 2020 un documento pre-diagnóstico sobre el espacio de las mujeres en Oñati. Este proceso ha pretendido realizar un diagnóstico sobre esta necesidad identificada por las mujeres y el movimiento feminista del pueblo, teniendo en cuenta la diversidad de las mujeres de la localidad, y desde la identificación de las claves identificadas por las diferentes mujeres.


Con ello se pretendía identificar puntos de encuentro entre diferentes perspectivas y perfilar cuál podría ser el camino hacia una configuración consensuada de ese espacio que pretende ser un espacio de empoderamiento colectivo de las mujeres.


Asimismo, el citado trabajo de diagnóstico ha sido un ejercicio de definición y posicionamiento del proyecto a nivel político.


Este diagnóstico, además de visibilizar la necesidad de la casa de las mujeres, ha sentado las bases del proceso participativo, poniendo de manifiesto los posibles consensos y desacuerdos sobre el proyecto.

En base a este diagnóstico y con el apoyo del Consejo de las Mujeres de Oñati, el Ayuntamiento de Oñati puso en marcha el proceso de construcción de la casa de las mujeres.