Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

4ºPDC

PROVA D'ACCÉS

PROVA D'ACCÉS

TÍTOL DE BATXILLERAT
TÍTOL GRADUAT EN ESO I TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC
TÍTOL GRADUAT EN ESO
3ºPDC
4rt ESO
3er ESO
2on ESO
1er ESO

MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

ARTS PLÀSTIQUES/IMATGE I DISENY

ARTS
GENERAL
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
CIÈNCIES ITECNOLOGIA
FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR
FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU BÀSIC
FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ
ESO
BATXILLERAT
EVAU
UNIVERSITAT

01

I després de 4t ESO?

CURSAR UN CICLE FORMATIU

CURSAR baTXILLERAT

Formació ProfessionalGrau Mitjà

QuINES opcions tINC?

Notes de tall

Requisits d'accés

Formació Professional Grau Mitjà

Famílies Professionals

MODALITATS DE BATXILLERAT

Arts Plàstiques, Imatge i Diseny

Música i Arts escèniques

General

Arts

Humanitats i Ciències Socials

Ciències y Tecnologia

MODALITATS DE BATXILLERAT

Ponderacions
PRIVADES
PÚBLIQUES

Notes de tallMiguel Hernández Elx

Notes de tall Universitat d'Alacant

Notes de tallUJI

Notes de tall Universitat València

Notes de tall UPV

Formulari Previsió matrícula (3ª setmana de maig)

* Normativa beques
Enllaç pàgina admissió:telematricula.es

FP CICLE MITJÀPresentació sol.licituts20 al 30 maigLlistes provisionals5 juliolReclamacions 5 al 7 juliolLlistes definitives12 juliolMatrícula presencial 21 al 27juliolMatrícula telemàtica20 al 26 juliol

Presentació sol.licituts telemàtica (admissió)4 maig al 12 maigLlistes provisionals13 juliolReclamacionsFins 17 juliolListes definitives24 juliolMatrícula amb formulari online (web)24 al 27 juliol

CalendariAdmissió

Curs 2023-24

FP

BATX