Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Materiały

Przedstawiamy sukcesy Polaków osiadłych w Stanach Zjednoczonych, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, osiągnięcia artystyczne i sportowe przyczyniły się do rozsławienia Polski na arenie międzynarodowej.

KONKURS

Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej
Polacy w USA

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Tadeusz Kościuszko w USA

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Kosciuszko

Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817), inżynier wojskowy, najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie powstania kościuszkowskiego, generał lejtnant Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów, genaerał major Dywizji Wielkopolskiej, brevel genaerał brygady Armii Kontynentalnej w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1765 r. wybrał karierę wojskowego.
W 1775 r. wyjechał do Drezna, a następnie Paryża i Stanów Zjednoczonych walczących w tym czasie o swoją niepodległość. Od 1777 r. brał czynny udział w walkach, zsługując na miano bohatera narodowego Stanów Zjednoczonych.
Jego postać upamiętniają liczne pomniki, nazwy miast w USA oraz wizerunki na banknotach.

Kazimierz Pułaski to polsko-amerykański bohater walk o niepodległość. W Polsce brał udział w konfederacji barskiej, a w Stanach Zjednoczonych był dowódcą kawalerii.

Do Stanów Zjednoczonych wyruszył z Francji. Po dotarciu na miejsce spotkał się z głównodowodzącym Armią Kontynentalną Jerzym Waszyngtonem. Został generałem kawalerii w armiii amerykańskiej. Dzięki jej znaczeniu w odzyskaniu niepodległości przez USA uznany za jej twórcę. Zginął śmiercią bohatera podczas bitwy pod Savannah.

Kazimierz Pułaski. Konfederata barski, który uratował życie pierwszemu prezydentowi USA

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kzamierz_Pułaski

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Patron - Kazimierz Pułaski

Kazimierz Pułaski w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Czytaj więcej: https://histmag.org/Kazimierz-Pulaski-w-wojnie-o-niepodleglosc-Stanow-Zjednoczonych-10645

Helena Modrzejewska (Modjeska)

Helena Modrzejewska (1840-1909)

Żróło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Modrzejewska

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Helena Modrzejewska, także Helena Modjeska, właśc. Jadwiga Helena Chłapowska z domu Misel (1840 - 1909) – polska aktorka specjalizująca się w rolach szekspirowskich i tragicznych.

W 1876 roku wyemigrowała do Kalifornii wraz z rodziną oraz przyjaciółmi: Julianem Sypniewskim, Łucjanem Paprockim i Henrykiem Sienkiewiczem. Emigranci osiedlili się w miejscowości Anaheim w Kalifornii, gdzie prowadzili farmę. Interes jednak nie powiódł się, a grupa osadników z czasem rozstała się. Modrzejewska w efekcie kilkuletniej bytności za granicą i intensywnej nauki języka angielskiego, przyjąwszy pseudonim Helena Modjeska, z sukcesem zadebiutowała w Stanach Zjednoczonych na deskach California Theatre. Kontynuowała swą karierę aktorską na obczyźnie, przeważnie występując na scenach amerykańskich i angielskich. Zyskała olbrzymie uznanie i rozgłos, występując głównie w repertuarze szekspirowskim. W 1883 przyjęła obywatelstwo amerykańskie. W 1893 została poproszona o wygłoszenie odczytu na kongresie kobiet w Chicago (World’s Fair Auxiliary Congress), gdzie przedstawiła sytuację kobiet pod zaborami rosyjskim i pruskim.

STANY ZJEDNOCZONE POLSKI. JAKIEJ POLSKI CHCIAŁ IGNACY JAN PADEREWSKI?

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jan_Paderewski

Ignacy Jan Paderewski herbu Jelita (1860 - 1941) – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego bezpośrednim wpływem prezydent Woodrow Wilson umieścił w swoim ultimatum uzależniającym podpisanie przez Stany Zjednoczone traktatu wersalskiego 13 punkt domagający się zgody stron traktatu na suwerenność Polski – dzięki któremu w traktacie zapisano utworzenie niepodległego państwa polskiego.

Od 1919 roku sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP[1]. Paderewski był absolwentem Instytutu Muzycznego (późniejszego Konserwatorium Warszawskiego)[2]. Otrzymał m.in. Order Orła Białego, francuski Krzyż Wielki Legii Honorowej oraz tytuł Rycerza Wielkiego Krzyża Orderu Imperium Brytyjskiego.
W 1922 roku wyjechał ponownie do USA, gdzie powrócił do koncertowania. Za odbycie trasy koncertowej po Stanach udało mu się zarobić 500 tys. dolarów, sumę jak na owe czasy astronomiczną. Później zajął się także działalnością charytatywną

Ignacy Jan Paderewski

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Bronisław Kasper Malinowski (ur. 7 kwietnia 1884 w Krakowie, zm. 16 maja 1942 w New Haven) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik, a także filozof, etnolog, religioznawca i socjolog. Jego prace miały znaczący wpływ na dyscyplinę antropologii. Większość życia i kariery spędził w Wielkiej Brytanii i USA.

Był propagatorem metody intensywnych badań terenowych, czołowym teoretykiem funkcjonalizmu. W historii etnologii zapisał się jako autor dzieł wzorowo analizujących poszczególne zagadnienia kultury ludzkiej na podstawie wyników badań terenowych i wnikliwej znajomości faktów. Zgodnie z tradycją tej dyscypliny Malinowski pojmował antropologię jako naukę o kulturze. O odrębności antropologii społecznej zaczęły stanowić badania kultur społeczeństw tradycyjnych, w tym przede wszystkim społeczeństw pierwotnych. Jego badania terenowe stały się wzorcem tej działalności dla pokoleń antropologów. Metoda obserwacji uczestniczącej stanowiła rewolucyjny krok w myśleniu antropologicznym, a także w uznaniu odmienności kulturowej przez świat zachodni. Malinowski sformułował etnologiczne pojęcie prawa twierdząc, iż u podstaw zachowań prawnych leży tzw. zasada wzajemności.

Bronisław Malinowski – antropolog w terenie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Malinowski_(antropolog)

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Bronisław Malinowski

Bronisław Malinowski : odyseja antropologa 1884-1920 / Michael W. Young ; przeł. Piotr Szymor. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój STYL, 2008

Tymon Terlecki (ur. 10 sierpnia 1905 w Przemyślu, zm. 6 listopada 2000 w Oksfordzie) – nestor polskiej literatury emigracyjnej, krytyk literacki i teatralny, eseista i organizator życia naukowego i literackiego w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Od października 1965 podjął pracę na uniwersytecie w Chicago jako full professor i do 1972 wykładał historię literatury oraz historię teatru polskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Gurowski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tymon_Terlecki

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Adam Gurowski, ps. P. I. Wołowski (1805 (Russocice pod Kaliszem) - 1866) – publicysta polityczny i historiozoficzny, działacz polityczny okresu powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji, później panslawista.

W 1848 wyjechał do USA. Ubiegał się bezskutecznie o katedrę prawa na uniwersytecie Harvarda. Tam przez pewien czas pracował w Departamencie Stanu. Był stałym współpracownikiem i znanym współpracownikiem pisma „New York Tribune”.

Tymon Terlecki

Adam GUROWSKI. Prasa

Florian Witold Znaniecki h. Krzywda (1882 - 1958) – polski filozof i socjolog. Twórca polskiej socjologii akademickiej, współtwórca (z Williamem Thomasem) metody biograficznej w socjologii. Jego prace są znane w świecie, szczególnie w USA, gdzie mieszkał i pracował przez wiele lat.

Był jednym z głównych przedstawicieli socjologii humanistycznej. Międzynarodową sławę przyniosła mu praca napisana wspólnie z Williamem Thomasem – Chłop polski w Europie i Ameryce. Znaniecki wysunął postulat rozpatrywania zjawisk społecznych jako aktualnego lub potencjalnego przedmiotu czyichś czynności (zasada współczynnika humanistycznego). Zgodnie z tym postulatem socjolog powinien patrzeć na rzeczywistość „oczyma jej uczestników” (podejście subiektywne), nie zaś „absolutnego obserwatora” (podejście obiektywne). Znaniecki jako jeden z pierwszych socjologów zastosował metodę badania dokumentów osobistych, takich jak autobiografie, listy czy pamiętniki, w ten sposób analizował polskich emigrantów, przebywających w Stanach Zjednoczonych.

Znaniecki Florian Witold

Florian Znaniecki : życie i dzieło / Zygmunt Dulczewski

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

https://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Znaniecki

Florian Znaniecki – twórca nowoczesnej socjologii

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Moczygemba

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Leopold Moczygemba OFMConv, (1824 - 1891) – franciszkanin konwentualny, założyciel miejscowości Panna Maria w Teksasie, w 1854. Wysłannik papieski do Ameryki i założyciel w 1879 polskiego Seminarium św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, przeznaczonego pierwotnie dla Polaków.

Kupił ziemię w hrabstwie Karnes, koło San Antonio i sprowadził grupę Górnoślązaków, pochodzących z Płużnicy Wielkiej koło Strzelec Opolskich. Na wezwanie ojca Leopolda przybyło do Teksasu łącznie ok. 2300 osób. Pionierzy (ok. 150 osób), którzy dotarli już w 1854 roku, założyli na kupionej przez Leopolda ziemi osadę Panna Maria. Jej symbolicznym początkiem była msza, jaką ksiądz Moczygemba odprawił dla przybyłych Górnoślązaków w Wigilię 1854 roku. Narastające rozczarowanie warunkami życia w Teksasie sprawiło, że o. Moczygemba, w obawie przed samosądem, salwował się ucieczką na północ Stanów Zjednoczonych

Ks. Leopold Moczygemba. Patriarcha Polonii w Teksasie

O. LEOPOLD MOCZYGEMBA

Ojciec Leopold Moczygemba w Teksasie Czytaj więcej: https://histmag.org/Ojciec-Leopold-Moczygemba-w-Teksasie-22919

Julian Ursyn Niemcewicz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Ursyn_Niemcewicz

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Julian Ursyn Niemcewicz herbu Rawicz, ps. i krypt.: Anonim; Iwan Wasilewicz, oficer w wojsku moskiewskim; J.N.; J.U.N.; J.Ur.N.; Julius Orion; Mośko Jankiele (1758 - 1841) – polski dramaturg, powieściopisarz, poeta, historyk, pamiętnikarz, publicysta, tłumacz, wolnomularz, zastępca wielkiego mówcy Wielkiej Loży Narodowej Wielkiego Wschodu Polskiego w 1781 roku, członek Komisji Edukacji Narodowej w latach 1791–1792. W grudniu 1796 uwolniony przez cara Pawła I, razem z Kościuszką udał się przez Finlandię, Szwecję, Anglię do Stanów Zjednoczonych (dotarł tam w sierpniu 1797), gdzie początkowo zamieszkał w Filadelfii. Podróżował po wschodnich stanach, spotkał się z Waszyngtonem i Jeffersonem, a latem roku 1798 osiadł w Elizabethtown (obecnie część miasta Elizabeth). 2 lipca 1800 poślubił Amerykankę, Susan Livingston Kean, córkę Petera Van Brugh Livingstona, pierwszego skarbnika stanu Nowy Jork, wdowę po Johnie Kean. W roku 1798 wybrany członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego, a w 1806 otrzymał obywatelstwo amerykańskie.

POLSKI SZLACHCIC W AMERYCE

ZDZISŁAW CZERMAŃSKI - NOTA BIOGRAFICZNA

Zdzisław Czermański urodził się w 1900 roku w Krakowie, zmarł w 1970 roku w Nowym Jorku. Podczas I wojny światowej służył w Legionach. Sztuką karykatury zajął się bardzo wcześnie, już od 1920 roku współpracował z czasopismami satyrycznymi „Cyrulik Warszawski” i sławnym „Szczutkiem”, które publikowały jego rysunki. Ostatecznie w 1941 roku osiadł w Nowym Jorku i ponownie związał się z „Fortune Magazine”, współpracował również z czasopismami „Life” i „Look”. W Stanach Zjednoczonych nieustannie działał w środowisku Polonii.

Maciej Nowicki

Maciej Nowicki, Matthew Nowicki (1910-1950) – polski architekt i rysownik.

Autor nowatorskiej hali wystawowej, znanej w Polsce jako Paraboleum (obecnie hala widowiskowo-sportowa J.S. Dorton Arena) w Raleigh, zbudowanej po jego śmierci w 1952 roku. Kierował Wydziałem Architektury North Carolina State University.
Zginął w katastrofie lotniczej samolotu Lockheed L-749A Constellation linii lotniczych TWA (lot rejsowy nr 903) wracając z Indii, gdzie projektował nowe miasto Czandigarh.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Nowicki_(architekt)#/media/Plik:Nowicki1.JPG

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Dzieci Alfreda i Anieli - Michał Wiłkomirski

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Wi%C5%82komirski

Michał Wiłkomirski (ur. 27 lutego 1902 w Moskwie, zm. 13 grudnia 1988 w Warszawie) – polski skrzypek. Pochodził z rodziny o tradycjach muzycznych. Ojciec Alfred Wiłkomirski był muzykiem. Rodzeństwo Michała – Kazimierz i Maria, przyrodni brat – Józef i przyrodnia siostra – Wanda również byli muzykami.

Występy rozpoczął w 1910. W latach 1915–1925 grał jako skrzypek w Trio Wiłkomirskich. W latach 1927–1971 przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie był wykładowcą na uniwersytetach w Chicago i Houston. W 1966 koncertował w Polsce. Od 1972 na stałe zamieszkał w Polsce.

Rodzina Wiłkomirskich i ich związki z Kaliszem

Misskeit i Lolek. Opowieść o Tyrmandach

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Leopold Tyrmand (ur. 16 maja 1920 w Warszawie, zm. 19 marca 1985 w Fort Myers) – polski pisarz i publicysta, popularyzator jazzu w Polsce.

W 1966 r. odwiedził Stany Zjednoczone. Najpierw korzystał ze stypendium Departamentu Stanu, przyznanego mu jako „znaczącej postaci opiniotwórczej”. Po kilku miesiącach podjął decyzję o pozostaniu w Stanach Zjednoczonych na stałe. Początkowo publikował w paryskiej „Kulturze”, ale szybko stał się postacią rozpoznawalną na amerykańskiej scenie publicystycznej. W latach 1967–1971 współpracował z renomowanym tygodnikiem „The New Yorker”, wydał też zbiory esejów: Dziennik amerykański oraz Zapiski dyletanta. W epoce kontrkultury i młodzieżowego buntu Tyrmand okazał się zwolennikiem wartości konserwatywnych, ostro sprzeciwiając się tendencjom lewicowym. Mottem jego twórczości z tego okresu stało się zdanie: „Przybyłem do Ameryki, aby bronić jej przed nią samą”. Wykładał na Uniwersytecie Stanowym Nowego Jorku i Uniwersytecie Columbia.

ZBIGNIEW BRZEZIŃSKI

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Zbigniew Brzeziński (1928 - 2017). Od 1938 r. na stałe przebywa zagranicą. Początkowo w Kanadzie, a następnie w USA. Studiował historię, filozofię i nauki społeczne na Uniwersytecie Mac Gil w Kanadzie oraz Uniwersytecie Harvarda w Bostonie. W latach 1953-1960, po uzyskaniu doktoratu w zakresie nauk politycznych był pracownikiem naukowym Harvardu. Następnie pracował na Uniwersytecie Columbia w Nowy Jorku, gdzie kierował Instytutem Badań nad Komunizmem. Aktywnie działał na polu polityki. Był członkiem Działu Planowania Politycznego Departamentu Stanu USA (1966-68) oraz doradcą prezydenta J. Cartera ds. Bezpieczeństwa Narodowego (1977-81). Wśród licznych funkcji, sprawowanych przez Zbigniewa Brzezińskiego wymienić trzeba ponadto członkostwo w radach dyrektorów „Amnesty International” oraz Narodowego Funduszu dla Demokracji, członkostwo w Prezydenckiej Radzie Doradców Wywiadu Zagranicznego a także w Amerykańskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Zbigniew Brzeziński

Wacław Lednicki - Uniwersytet Jagielloński

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Wacław Lednicki (1891–1967) – polski literaturoznawca i krytyk literacki. Jego ojciec Aleksander Lednicki był polskim adwokatem i politykiem w Rosji. Po rewolucji październikowej Wacław przeprowadził się do Polski. W 1928 został profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1940-1944 był profesorem literatury na Uniwersytecie Harvarda, a w latach 1944-1962 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Położył zasługi jako współzałożyciel Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Uniwersytet Berkeley nadał mu tytuł doktora honoris causa (1963). Polish Institute of Arts and Sciences of America od 1995 przyznaje nagrodę jego imienia w dziedzinie humanistyki (The Waclaw Lednicki Humanities Award).

Wacław Lednicki Pamiętniki

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Jan Lechoń, właśc. Leszek Józef Serafinowicz herbu Pobóg (1899 - 1956) – polski poeta, prozaik, krytyk literacki i teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, autor dziennika.

Był współzałożycielem Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w USA. Współpracował z radiem, redagował wiele periodyków polonijnych. Z tej jego aktywności oraz z umiłowania wielkiej a niedocenionej w świecie – jak sądził i powtarzał w dziennikach – kultury polskiej narodził się eseistyczny tom O literaturze polskiej, stanowiący w intencji Lechonia próbę ukazania uniwersalnego wymiaru zwłaszcza romantyzmu polskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lecho%C5%84

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Kazimierz Funk (ur. 23 lutego 1884 w Warszawie, zm. 19 listopada 1967 w Albany) – polski biochemik[a], twórca nauki o witaminach.

W 1928 wyjechał do Paryża, gdzie prowadził badania nad hormonami. W 1939, po wybuchu II wojny światowej, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostał do końca życia. W ostatnim okresie życia Funk zajmował się badaniem przyczyn raka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Funk

Kazimierz Funk - wybitny Polak, który odkrył witaminy

Giganci nauki – infografiki historyczne: Kazimierz Funk

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Wanda Landowska (ur. 5 lipca 1879 w Warszawie, zm. 16 sierpnia 1959 w Lakeville) – polska klawesynistka, pianistka, kompozytorka, jedna z najsłynniejszych klawesynistek świata.

Lekcje gry na fortepianie pobierała od czwartego roku życia. Studiowała u Aleksandra Michałowskiego w konserwatorium w Warszawie, które ukończyła w 1891.
W 1939 wraz z Denise Restout uciekły na południe Francji, pozostawiając w Paryżu kolekcję instrumentów muzycznych i muzykaliów, które we wrześniu 1940 zostały w 54 skrzyniach wywiezione przez Niemców do Berlina. W roku 1941 przedostały się do USA. Tam Landowska koncertowała, dawała lekcje i kontynuowała pracę nad nagraniami. Na fortepianie nagrywała dzieła Mozarta i Haydna, na klawesynie Bacha.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Landowska

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Mieczysław Haiman (ur. 31 marca 1888 w Złoczowie, zm. 15 stycznia 1949 w Chicago) – dziennikarz, pisarz i tłumacz, działacz emigracyjny w USA, kolekcjoner, archiwista, bibliotekarz, pierwszy historyk Polonii amerykańskiej. Organizator i pierwszy kustosz powołanego w 1935 r. Muzeum Polskiego w Ameryce.

W Chicago rozwinął obfitą i wielostronną działalność naukową i pisarską. Dążył m.in. do dorównania silnie rozbudowanej działalności wydawniczej Niemców amerykańskich. W drobiazgowo dokładny sposób pisał o Polakach w Nowym Jorku, Teksasie, Kalifornii, Pensylwanii, Wirginii, Kentucky, Illinois, w późniejszych czasach w Chicago. Całość tych zagadnień ujął w rozprawie „Polish Post in America 1608–1865” (Chicago 1939) i w szkicach „Polacy wśród pionierów Ameryki” (Chicago 1930). Przedstawił tu również sylwetki kilku Anglików i Amerykanów zaangażowanych pod koniec XVIII w. w sprawy polskie, jak K. Lee, Littlepage, J. Barlow.
W 1948 wydał w Chicago obszerne dzieło „Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce” poświęcone organizacji, z którą był najbliżej związany. Otrzymał nagrodę literacką Światowego Związku Polaków z Zagranicy.

https://mabpz.org/postaci-mabpz/mieczyslaw-haiman

Herodot Polonii amerykańskiej: Mieczysław Haiman

Duch Haimana w Muzeum Polskim w Ameryce

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Stefan Piotr Mierzwa (vel Stefan Mierzwa, vel Stephen Mizwa) urodził się 12 listopada 1892 r. w Polsce w Rakszawie (niedaleko Łańcuta).
Był jednym z trzynaściorga rodzeństwa i jedynym synem. W 1900 r. ojciec sprzedał mały majątek i cała rodzina przeniosła się do Baszni Dolnej (niedaleko Lubaczowa), do nieco większego majątku.
Stefan marząc o lepszym życiu niż ciężka praca na wsi, wysłuchiwał barwnych opowieści emigranta, odwiedzającego wieś, który przyjechał zza Oceanu.
W 1910 r. Mierzwa wyruszył do Stanów Zjednoczonych, realizując pierwsze kroki swojego wielkiego marzenia.
Zamieszkał w Northampton w stanie Massachusetts. Rozpoczął wymarzoną edukacje, zaczynając od kursów wieczorowych w szkole publicznej. Został przyjęty w poczet uczniów American International College w Springfield. Jego umiejętności językowe były coraz lepsze, wiedza szeroka, zaczął więc udzielać lekcji innym. Wówczas zapragnął kariery wykładowcy.
W 1923 r. stworzył Polsko-Amerykański Komitet Stypendialny (ang. Polish American Scholarship Committee), który dał podstawy do stworzenia Fundacji Kościuszkowskiej, powołanej do życia w 1925 r.

Nowa wystawa w wareckim muzeum

Wernisaż wystawy o Stefanie Mierzwie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Buksa

Karol Grzegorz Świderski (ur. 23 stycznia 1997 w Rawiczu) – polski piłkarz, występujący na pozycji napastnika w amerykańskim klubie Charlotte FC oraz w reprezentacji Polski.

Uczestnik Mistrzostw Europy U-21 2019 i Mistrzostw Europy 2020.

Opracowała:

Mariola Śmiecińska
Dział Informacyjno - Bibliograficzny
PBP Ksiąznicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

https://polski-sport.pl/karol-swiderski-trafia-w-mls/

"POLACY W STANACH ZJEDNOCZONYCH"

Adam Buksa (ur. 12 lipca 1996 w Krakowie) – polski piłkarz, występujący na pozycji napastnika we francuskim klubie RC Lens oraz w reprezentacji Polski.

W grudniu 2019 przeniósł się do amerykańskiego klubu New England Revolution z Major League Soccer, podpisując z tym klubem 3-letni kontrakt, który obowiązuje od 1 stycznia 2020[2], kwota odstępnego 4,2 mln euro; umowa do 31 grudnia 2022.

W amerykańskiej MLS w powietrzu rządzi Adam Buksa