Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Let it beE

Comencem

01. Presentació

02. Objectius

03. Busquem solucions

06. Fase de construcció

05. Fase de disseny

04. Fase de documentació

07. Resolució/Accions

08. Recursos creats

ÍNDex

Aquest projecte està adreçat a l'etapa d'educació infantil. Neix a partir d'un problema existent en el nostre centre i un posterior repte que ens proposa la Floreta Violeta, un personatge que ens servirà com a fil conductor al llarg de tot el projecte.PROBLEMA: A les jardineres de l'escola hi ha un insecte, el pugó, que està fent malbé les plantes aromàtiques que tenim plantades. A més, hem anat d'excursió i hem descobert que els insectes són molt importants pel cicle vital de les plantes, i nosaltres a l'escola no veiem insectes que s'acostin a les nostres flors.REPTE: Quina acció podem fer per solucionar el nostre problema amb les plantes de les jardineres i que també pugui servir per ajudar al nostre poble, Tordera?

presentació

Info

ODS 15: VIDA TERRESTRE

  • Emprendre accions urgents i significatives per reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.
  • Adoptar mesures per prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir de manera significativa els seus efectes en els ecosistemes terrestres i controlar o erradicar les espècies prioritàries.
ODS 13: ACCIÓ PEL CLIMA
  • Millorar l’educació, la conscienciació humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.

  • Descobrir les parts de la planta, com s'alimenta i com es reprodueix .
  • Entendre la importàcia que tenen els insectes pel cicle vital de les plantes.
  • Crear i instal·lar hotel d'insectes al poble com a mesura per augmentar la presència d'espècies d'insectes i controlar les plagues.

Específics

generals

Objetius

Veure

Pluja d'idees: Què podem fer per solucionar el nostre problema amb les jardineres del pati?Entre tots decidim construir hotels d'insectes!

busquem solucions

Dediquem diverses sessions a documentar-nos per conèixer més sobre la importància dels insectes per les plantes i sobre els hotels d’insectes: com són, què hi ha d’haver, on s’han de posar… Així com a investigar quins insectes hi ha al pati, què necessiten els que ens van bé per les nostres flors i què fer amb els que les perjudiquen.

fase de documentació

Anem a veure com són els hotels d'insectes que hi ha pel nostre poble.

fase de documentació

Ens visiten uns apicultors els quals ens expliquen en què consisteix la seva feina i com fan les abelles per pol·linitzar les plantes.

fase de documentació

Què necessitem per fer un hotel d'insectes?- Fem una llista dels materials que necessitem- Ens repartim els materials per veure qui els porta.

fase de disseny

Entre tots construim l'hotel d'insectes amb tots els materials que hem anat portant: palla, troncs, canyes, pinyes, etc.

fase de construcció

Instal·lem hotels d'insectes al poble amb l'ajuda dels encarregats del medi ambient de l'Ajuntament de Tordera.

resolució/accions

genial.ly sobre tot el que hem après en el projecte:

recursos creats