Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Què hauries de tenir fet?

Seguiment

Utilitza el checklist de gener per fer el seguiment de les tasques realitzades

Novetats

Sessions virtuals en directe

Comunitat d'assessorament i aprenentatge

Gestió pressupostària

Control intern

 • Checklist tutoria 3r trimestre 2022
 • Cost efectiu del servei 2021
 • Formulació pressupost 2023
 • Aprovació i tramesa Compte General 2021
 • Línies fonamentals 2023
 • Pla pressupostari a mig termini 2023-2025
 • Liquidació i recàlcul aprovació pressupost 2021
 • Tancament 2021
 • ...

 • Control financer de beneficiaris de subvencions 2021
 • Auditoria del registre de factures 2021
 • Pla d'acció del 2022
 • Pla anual de control financer 2022
 • Informe de morositat 2021
 • Informe del compte 413 2021
 • Informe resum 2021
 • ...

La feina al dia...

Revisió

Utilitza els checklists per revisar la comptabilitat trimestralment

NOUS CONTINGUTS: Descobreix el mòdul d'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Itinerari formatiu

Recorda:

Si se't planteja alguna consulta addicional, afegeix un tema de debat nou al fòrum a l'apartat que pertoqui perquè pugui ser resolta pels teus companys.

PRÒXIMAMENT: Es comunicarà la planificació de les proves presencials per l'exercici 2023.

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 9

Gener 2023

Gestió econòmica

Accedeix al programa i a les sessions clicant l'enllaç:

NOUS VÍDEOS: Consulta els vídeos explicatius següents:

Planificació

Accedeix a la planificació de les tasques del mes de gener tant de gestió pressupostària com de control intern.

Accedeix al calendari complert:

Novetats

Consulta les novetats de l'any per mantenir-te informat de l'actualitat econòmica

Sessió sobre l'actualització de l'inventari de béns (Cgap+)

Data: 17 de gener de 2023
Horari: de 9:30h a 11:00h

Sessió sobre el Pla anual de control financer i els beneficis del control intern

Data: 24 de gener de 2023
Horari: de 9:30h a 11:00h

- Comprovacions prèvies al tancament

- Comptabilització de la Participació de Tributs de l'Estat

- Comptabilització de les liquidacions de Base