Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

10 עקרונות לבניית יחידת לימוד עצמאית מיטבית

יצרה: עינבל אריאלי - מומחית לטכנו-פדגוגיה וחדשנות בחינוך

הפאזל שיעזור לבניית יחידת לימוד עצמאית

משחוק

חומר הלימוד

צ'ק ליסט

מטלת סיכום

סגנונות לימוד

מטרות היחידה

זמינות המורה

שיתופיות

למידה פעילה

לו"ז והוראות ברורים

מעטפת היחידה

כדאי שיהיה

חייב להיות

חומר הלימוד


בחרו את נושא הלימוד אותו תרצו להפוך ליחידת למידה עצמאית.


הקפידו לבחור נושא שאינו מורכב או קשה מידי ללמידה עצמאית ואינו מצריך תיווך רב מידי.

סגנונות למידה


הטכנולוגיה מאפשרת לנו לתת לתלמידים אפשרויות רבות ושונות שנותנות מענה על סגנונות לימוד שונים

לדוגמא: שמיעתי- הקלטת מאמר, חזותי- סרטון , מאמר כתוב ועוד

ככה כל תלמיד יכול לבחור מה סגנון הלמידה אליו הוא מתחבר וללמוד הכי טוב בעזרתו.

משחוק


כדאי לשים פעילות משחוקית אחת לפחות במהלך היחידה (אפשר כפתיח, בגוף היחידה או כסיכום).

הדבר יאפשר לתלמיד לבחון את ידיעותיו מהיחידה בצורה מהנה ומשחקית.


שימו לב! ישנם כלים המאפשרים ליצור משחקים ושהמורה יקבל משוב על הצלחת התלמיד. כך אפשר להפוך את המשחק להערכה מעצבת או לעזור במיפוי התלמידים.


מטלת סיכום


חשוב שגם המורה וגם התלמיד ידעו שבסוף היחידה יש מטלת סיכום יחידה שתיבדק

מבחינת התלמיד זה מחייב אותו לרצינות הנדרשת

מבחינת המורה זה נותן לו אפשרות לעקוב ולמפות את רמות התלמידים ואת הבנתם

למידה פעילה


יש להחליט באיזה שלבים ביחידת הלימוד הכי נכון להפעיל את התלמיד (למידה פעילה הוכחה שיעילה ביותר להפנמת חומר לימוד בהתאם לתכנים אותם הכי חשוב שהם יזכרו


בהפעלה הכוונה היא: לגרום לתלמיד להיות אקטיבי: לפתור חידון, לראות סרטון ולענות על שאלות, לענות על שאלון אינטראקטיבי, לשחק משחק ועוד.


עם זאת חשוב לזכור לא להעמיס - הפעלת התלמיד היא נכונה וטובה אבל כל המוסיף גורע.

הקפידו לא להעמיס על התלמיד עודף פעילויות שיגרמו לו להרגיש עומס.


צ'ק ליסט- פיגומים


חשוב לרכז את כל המשימות לצ'ק ליסט.


זה עוזר לתלמידים לוודא שהם עשו את כל המשימות ביחידה ולא פספסו אף משימה.

שיתופיות


אחת המיומנויות החשובות שאנו רוצים שהתלמידים ירכשו היא שיתופיות.


היא יכולה לבוא לידי ביטוי בצורה סינכרונית (עבודה ביחד על קבצים שיתופיים).


והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בצורה א סנכרונית- לוחות שיתופיים, פורום וכו.


השימוש בטכנולוגיה מאפשר להרחיב ולהעמיק במיומנות חשובה זו.


מטרות היחידה


יש להחליט מה מטרות היחידה:

מבחינת ידע- התוכן הנלמד

מבחינת מיומנויות

מבחינת ערכים


לפי מטרות אלו אפשר יהיה לבנות יחידה שעונה על הצרכים


לקישור למסמך דמות הבוגר והמיומנויות הנדרשות לחצו כאן

זמינות המורה


זמינות המורה היא קריטית להצלחת היחידה.

התלמיד צריך להרגיש שלא "זרקו אותו למים" אלא יש מי שייתן מענה במקרה הצורך.

המורה יכול להיות זמין בשעות, ימים מסויימים, בנייד, בזום או פרונטלי אבל ברגע שנקבעו זמני הזמינות המורה חייב לעמוד בהם.

לו"ז והוראות ברורים


לו"ז- חשוב מאוד לתחום את למידת היחידה בלוח זמנים שיש בו התחלה וסוף ברורים.

הדבר מקל גם על דחיינים ומחייב אותם להיכנס לתוך לוח זמנים מוגדר.


הוראות- חשוב לתת הוראות ברורות ולוודא הבנה. חוסר הבנה יכול ליצור תסכול גדול אצל התלמידים וירידה במוטיבציה

inbal.ariely@gmail.com

054-2226493