Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Nie tylko Miedzianka

Zakłady Przemysłowe R-1 (także Przedsiębiorstwo Kowarskie Kopalnie, ros. Предприятие Кузнецкие Рудники) to kryptonim polskich zakładów przeróbki rud uranu działających na terenie Dolnego Śląska. Pierwsi sowieccy specjaliści pojawili się w Miedziance na początku 1948 roku. Wiedzieli, że już w XIX wieku w pobliskich kopalniach wydobywano tzw. blendę uranową. Podobnie jak w Kowarach, urobek był wywożony do Legnicy, później do Brześcia nad Bugiem. W ramach Przedsiębiorstwa Kowarskie Kopalnie w 1948 roku wydobywano rudę uranu w Kopalni Wolność w Kowarach oraz w kopalniach w Miedziance i Kletnie. Za warte eksploatacji uznano także złoża w Dziećmorowicach i Radoniowie skąd pozyskano największą ilość uranu.

Jedenaście lat temu Filip Springer w swoim reportażu Miedzianka. Historia znikania, ukazał mroczną historię tajnej sowieckiej kopalni uranu w niewielkim mieście leżącym 40 km od Wałbrzycha. Mieście, które zapłaciło za to wysoką cenę, bo z powodu szkód górniczych wywołanych rabunkowym wydobyciem jego kamienice zaczęły się walić. I żeby ukryć całą historię, na początku lat 70-tych to, co jeszcze pozostało z dawnego miasteczka, zrównano z ziemią, a mieszkańców wysiedlono do Jeleniej Góry. W Miedziance pozostało około dziesięciu zamieszkanych domów.

Lista kopalń, miejsc poszukiwań, odwiertów szybko się powiększała wraz z wydobyciem. Rosła także liczba zatrudnionych ludzi osiągając pod koniec 1950 roku liczbę 7926 osób.

W zakładach przez blisko 10 lat wykopano ponad 600 ton rud uranu, które w całości trafiły do Związku Radzieckiego. Kiedy zakończono eksploatację, na początku 1952 roku kopalnie na terenie Miedzianki przekazano Zjednoczeniu Rud Metali Nieżelaznych w Katowicach. W niejasnych okolicznościach podjęto decyzję o zniszczeniu miasta, zapewne w celu zatuszowania prowadzonej tu działalności górniczej. W 1967 roku wysadzono w powietrze kościół ewangelicki, wprowadzono zakaz remontu budynków. W 1972 roku przesiedlono ludność tam mieszkającą do Jeleniej Góry, oddając miasto w spustoszenie. Planowana była rekultywacja i zalesienie. Jednak z decyzji tej wycofano sie kilka lat po jej wydaniu i w latach 80. Miedzianka stała się miastem – widmo.

Więcej w artykułach

  • Zakłady R-1 – życie w cieniu uranu. Cz.1

przeczytaj:

  • Podziemne uzdrowisko – Kopalnia uranu Podgórze w Kowarach

  • Wałbrzych: ruiny kopalni uranu - Miedzianka w miniaturze?

  • Miedzianka k. Janowic Wielkich – historia zniszczonego miasta

  • Atomowe Kowary - podróż po zakładach przemysłowych R1

obejrzyj także:

Ułóż puzzle i zgadnij co przedstawia zdjęcie

Odpowiedź

1. Stary browar w Miedziance

Przeczytaj artykuł:

  • Browar Miedzianka w zapomnianej miejscowości

Reamore

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed volutpat, sapien non accumsan dignissim, diam dolor lobortis odio, at laoreet mauris neque et sem.

Oprac. Edyta Kilian
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Browar Miedzianka - nowy budynek

Zdjęcia: Wikipedia.pl ; polska-org.pl