Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Normes d'Organització i Funcionament de Centre

ORIENTACIONS I NORMES PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA

INFOGRAFIA CONVIVÈNCIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

CICLES DE CONVIVÈNCIA

CIRCUIT SIMPLIFICAT D’INTERVENCIÓ DAVANT DE CONDUCTES DE L’ALUMNAT GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ESO

TRACTAMENT DE CONFLICTES

INFOGRAFIA PROTOCOL D'INTERVENCIÓ DAVANT UN CONFLICTE

CONFLICTES GREUS DE CONVIVÈNCIA

MESURES CORRECTORES PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

DISPOSITIUS I PROGRAMARI

NORMATIVA PER AL BON ÚS DE PROGRAMARI I DISPOSITIUS ELÈCTRONICS - EDUCADIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

CARTES COMPROMÍS EDUCATIU

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL

TARGETA ALFA - EI - EPO - ESO

SERVEIS

INSCRIPCIONS, BAIXES I DEVOLUCIONS DEL SERVEI DE:

PERMANÈNCIES

EXTRAESCOLARS

MENJADOR

AGRUPAMENT JUVENIL LA TRACA

CLUB ESPORTIU