Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

VISITA VIRTUAL
EDAR PRAT

Educació ambiental | Compartim un Futur

COMENÇAR

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l'administració pública del territori metropolità de Barcelona. Aquest territori és l'aglomeració metropolitana més important del Mediterrani occidental, i s'hi genera la meitat del PIB de Catalunya.

  • 636 km2 de superfície
  • formada per 36 municipis
  • hi viuen més de 3,2 milions de persones (més d’un 40% de la població de Catalunya)

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Educació ambiental | Compartim un Futur

L’AMB gestiona serveis que afecten tota la població:

L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Educació ambiental | Compartim un Futur

L'AMB I EL CICLE DE L'AIGUA

El cicle urbà de l'aigua comprèn les activitats de captació, potabilització, distribució i consum d'aquest recurs, i la depuració de les aigües residuals.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona té competències sobre:

Subministrament domiciliari d'aigua potable o abastament d'aigua en baixa

Sanejament en alta

Coordinació dels sistemes municipals de sanejament d'aigües, en particular la planificació i la gestió integrada de l'evacuació d'aigües pluvials i residuals i de les xarxes de clavegueram

Regulació de les tarifes corresponents a aquests serveis

Regeneració d'aigües depurades

Educació ambiental | Compartim un Futur

L'AMB I EL CICLE DE L'AIGUA

Això afavoreix una gestió integral del subministrament d'aigua potable i del sanejament a l'àmbit metropolità. Cada persona que habita aquest territori consumeix una mitjana de 104,3 l/dia. Això representa que, cada any, a l’àrea metropolitana de Barcelona es consumeixen més de 180.000 milers de m3 d’aigua, xifra que equival a 72.000 piscines olímpiques!

Educació ambiental | Compartim un Futur

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ

8

9

7

6

1

2

3

4

5

Educació ambiental | Compartim un Futur

1. Vídeo panoràmic de la planta

L'aigua és un recurs escàs i indispensable per a la vida i per al desenvolupament sostenible. Les depuradores garanteixen que l’aigua utilitzada es retorni al medi natural sense perjudicar-lo, o bé que es regeneri i es reutilitzi per a usos d'aigua no potable.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


La depuradora del Prat ocupa 36 hectàrees i pot arribar a tractar 4.860 litres per segon.

2. Nau de pretractament

Aquesta és la zona d’arribada de l’aigua residual, on se n'extreuen els sòlids grollers.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Al lavabo només hi ha d'anar a parar la femta, l'orina i el paper de vàter. Els productes d'higiene femenina, els bolquers, els bastonets de les orelles o les tovalloletes humides, entre altres residus, s'han de llençar al contenidor de resta o d'inorgànica.

3. Dessorradors

L’aigua que arriba a la planta conté sorra i grava que cal retirar per evitar que malmetin les màquines.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


L'aigua de pluja que s'escola per les clavegueres dels carrers arrossega molta sorra i trossets d'asfalt que salten pel pas constant de vehicles.

4. Decantadors primaris

La matèria orgànica no dissolta en l’aigua es retira deixant que precipiti pel seu propi pes i també se separen les partícules flotants que conté, com els greixos.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


1 litre d'oli pot arribar a contaminar 1.000 litres d'aigua. L'oli usat s'ha de dur al punt verd o deixalleria per tal que es pugui reciclar.


5. Reactors biològics

La matèria orgànica dissolta en l'aigua es retira gràcies a milions de microorganismes que se n’alimenten.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Dins d'aquesta gran colònia de microorganismes, cada tipus té la seva funció en la neteja de l'aigua.

N'hi ha de nitrificants, de desnitrificants, d'acumuladors de fosfats o de floculants, entre d'altres.


6. Decantadors secundaris

En l’aigua en repòs, els flòculs de microorganismes precipiten al fons del tanc, d'on es poden retirar.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Els flòculs de microorganismes es formen gràcies als bacteris filamentosos. Actuen com una malla que embolica la resta de microorganismes, de manera que pesen més i poden precipitar.

7. Emissari submarí

Un cop depurada, l’aigua és apta per retornar-la al medi i s’aboca al mar, a 3,2 km de la costa i a 60 m de profunditat.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Gràcies a la construcció de la planta i de l'emissari submarí, l'any 2002, la platja del Prat de Llobregat va tornar a ser apta pel bany.8. Estació de regeneració d’aigües

Després del procés de depuració, l’aigua encara pot rebre un tractament addicional que la fa apta per regar cultius i parcs, netejar els carrers, recarregar l’aqüífer o mantenir el cabal del riu.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


Quan un aqüífer està sobreexplotat, com el del Llobregat, es produeix intrusió salina. Això genera problemes de salinitat als pous de la zona. L’aigua de la planta que ha passat pel tractament terciari es pot injectar a l’aqüífer, actuant així com una barrera contra l’aigua del mar.


9. Línia de fangs

La matèria orgànica i els microorganismes acumulats al fons dels tancs de decantació es recullen i es tracten per poder-los utilitzar com a adob. A més, al final d'aquest procés s’obté energia tèrmica i electricitat.

Educació ambiental | Compartim un Futur

Sabies que...?


El 65 % d’aquests fangs tractats es destinen a plantes de compostatge per obtenir compost i el 32 % s'empren directament en agricultura.


Compartim un Futur