Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

wolontariat

start

Czym jest i na czym polega?

S

S

Cytat

Czym jest wolontariat?

Cechy dobrego wolontariusza

E-wolontariat

Rodzaje wolontariatu

kto może zostać wolontariuszem?

zakończenie

spis treści

"bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje"

Jan Paweł II

Czym jest wolontariat?

Wolontariat definiujemy jako dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczającą poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie.

S

ODPOWIEDZIALNY

Odważny

Lojalny

otwarty na innych

Wszechstronny

AMBITNY

TOLERANCYJNY

TROSKLIWY

+

+

+

+

+

cechy dobrego wolontariusza

There's no creativity without fun,

No innovation without creativity,
No success without innovation.
Are you ready to do awesome things?

There's no creativity without fun,

No innovation without creativity,
No success without innovation.
Are you ready to do awesome things?

There's no creativity without fun,

No innovation without creativity,
No success without innovation.
Are you ready to do awesome things?

There's no creativity without fun,

No innovation without creativity,
No success without innovation.
Are you ready to do awesome things?

There's no creativity without fun,

No innovation without creativity,
No success without innovation.
Are you ready to do awesome things?

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać KAŻDY! Wystarczy wolny czas i dobre chęci!

rodzaje wolontariatu

sportowy

hospicyjny

pracowniczy

szkolny

Pomoc w organizacji wydarzeń sportowych.

Jest to pomoc chorym i ich rodzinie

Działanie polegające na wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej

Organizowane przez szkoły akcje i przedsięwzięcia, podczas których wolontariusze wykonują nieodpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

e-wolontariat

W związku z postępem technologicznym i cyfryzacją większości instytucji, pojawił się również e-wolontariat, czyli wykonywanie obowiązków zdalnie z domowego zacisza.

dziękujemy!

Autorzy:

- Kinga Chrzanowska

- Maria Gabryś