Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Nasz wolontariat

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce im. Mikołaja Kopernika

Oto nasi wolontariusze

Nasza szkoła otrzymała certyfikat "Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”

Write your title here

Nasza szkoła wzięła udział w XXXIII edycji Konkursu „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”. Dzięki zaangażowaniu Szkolnych Wolontariuszy i aktywnym udziale uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się uzyskać certyfikat „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Nasza szkoła otrzymała 100% punktów!!!


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

Animated Sketch

PRESENTATION

Przebieg konkursu:
W okresie od 14.05.2022r. do 10.10.2022 wykonaliśmy 6 zadań przewidzianych w regulaminie konkursu „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat” w sposób następujący:

przebieg konkursu

vs

zadanie 1


Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.

zadanie 2

Zadanie 1.
Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.Zadanie 1.
Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej w celu zebrania informacji: Co to jest wolontariat? Czy warto pomagać innym? Propozycje uczniów, jak można pomóc innym? itp.


Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących zwierząt.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

vs

zadanie 3

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego – wykonanie plakatu nt. „Pomaganie jest fajne”.

zadanie 4

„Doceniam to co mam i chcę pomagać innym” – przeprowadzenie pogadanek
w klasach przez wychowawców, pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego na temat ubóstwa, empatii, postaw altruistycznych, zwracając uwagę na rolę wolontariatu i chęć pomagania.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

vs

zadanie 5

Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną – zbiórka przyborów szkolnych, papierniczych, gier planszowych, puzzli dla dzieci potrzebujących np. z domu dziecka, ochronki czy świetlicy środowiskowej.

zadanie 6

Udział opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu w kursie „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”, który przeprowadzony został w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

działa w naszej szkole od 2014 roku.
Co roku organizujemy różne akcje oraz promujemy zdrowy, bezpieczny styl życia. Uwrażliwiamy innych na osoby chore, niepełnosprawne. Pomagamy również zwierzętom.
W obecnym roku szkolnym opiekunami koła są p. Renia Stachura i p. Ania Kajor

Szkolne Koło Wolontariatu

akcje które koordynujemy

Zbiórki dla zwierząt ze schroniska

„Adoptuj szkołę w Afryce”

„Kup Pan szczotkę”

Zbiórki dla osób z Ukrainy


"Opatrunek na ratunek"


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

"Dzień uśmiechu"

Kartki z życzeniami dla osób niepełnosprawnych

„Wizyta świętego Mikołaja na Kresach”

"Tydzień profilaktyki"

"Międzynarodowy Dzień Wolontariusza"

I wiele, wiele więcej


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat autem wisi tatiton sit amet.

Poruszane są tematy w jaki sposób pomagać, włączamy się w akcje innych organizacji, poznajemy różne formy wolontariatu i fundacje, które niosą pomoc innym.

Wolontariusze spotykają sie co tydzień w piątek na 7 lekcji.

With this feature ...

You can add additional content that will excite your audience’s brains: videos, images, links, interactivity ... Whatever you like!
Dziękujemy!