Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Mapa conceptual tema 2apren amb espini.

El sons de la e

La dieresi

El sons de la o

Tant les paraules que acaben en e com les que acaben en a atòna fan el plural amb es.Algunes paraules femenines acaben en E i algunes masculines acabades en A s'anomenen: excepcions.

Al final de paraula les vocals a i e àtones sonen igual. Les femenines acaben en A i les masculines en E

Exemples amb O tancada:Monedes, televisió i camió.Amb O oberta: Hort, kilòmetre i cor.

Els sons de la O poden ser: O tancada i O oberta.

Exemples amb qüe i qüi: terraqüi, freqüencia...Exemples amb güe i güi: paraigüe, bilingüe...

La dieresi (¨) indica que la U sona ambels grups qüe, qüi, güe i güi.

Exemples amb E tancada:vent, paper i finestra.Amb E oberta:elèctric, telèfon i cafè.

La lletra e pot tenir tres sons:E oberta, Etancada i E neutre.

El so neutre

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.