Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

BEYONCÉ

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

E-portfoolio

Õpimapp

Mis

on
mis?

E-portfoolio sisaldab digitaalsel kujul erinevaid materjale, mis tõestab professionaalset arengut ning sisaldab reflektsiooni õpitu ja arengu kohta.

Õpimapp on eesmärgipärane, mõtestatud vahend õppija tööde kogumiseks, analüüsimiseks, reflekteerimiseks teatud aja jooksul, võimaldades jälgida õpimapi autori arengut, tuues välja õppija nõrgad ja tugevad küljed, edusammud. Õpimapi ülesandeks on õppimise toetamine.

Digitaalne arengumapp on e-portfoolio üks osa. E-portfoolio võib sisaldada mitmeid digitaalseid arengumappe (näiteks koolituste arengumappe, hobide arengumappe jt), CV-d, haridusteed, töökogemusi, täiendkoolitustel osalemist, publikatsioone, projektides osalemist, viiteid avaldatud õppematerjalidele jpm …

(Karm, 2007; Karm, Poom-Valickis, Marandi, Pilt & Pilli, 2010; Meeus, van Looy & Laanpere, 2004).

Arengumapp