Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

BEYONCÉ

Horizontal infographics

Transcript

System edukacji

Branżowa szkoła I stopniaBranżowa szkoła I stopnia przygotowuje robotników wykwalifikowanych. Nauka w niej trwa 3 lata. Na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne przeznaczone jest od 12 do 20 godzin tygodniowo; co najmniej 60 procent z nich poświęcone jest na kształcenia praktyczne. W niektórych szkołach uczeń odbywa naukę zawodu na statusie młodocianego pracownika. Łączy go wtedy z pracodawcą umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, a praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie pracy. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje dyplom zawodowy i legitymuje się wykształceniem zasadniczym branżowym. Możliwość kontynuowania nauki dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia daje branżowa szkoła II stopnia.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Daje wykształcenie ogólne - BEZ ZAWODU (nawet, jeśli nazwy klas na to wskazują). Kończy się maturą, a po niej: -studia - szkoła policealna (po zdaniu egzaminów daje tytuł technika) - różne kursy - praca

TechnikumTechnika umożliwiają zdobycie zawodu na poziomie technika oraz wykształcenia średniego. Nauka w nich trwa 5 lat. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne obejmuje 11-14 godzin tygodniowo, z czego co najmniej 50 procent stanowi kształcenia praktyczne. W toku nauki uczniowie odbywają praktyki u pracodawców, w łącznym wymiarze 8 tygodni. W ramach współpracy z pracodawcami mogą być także organizowane staże dla uczniów. Zawody nauczane w technikach składają się przeważnie z 2, rzadko z 1 kwalifikacji. Nauka w każdej z nich kończy się egzaminem składającym się z części pisemnej i praktycznej. Po uzyskaniu certyfikatu z wszystkich kwalifikacji (egzamin z drugiej odbywa się w połowie ostatniego roku nauki) oraz świadectwa ukończenia szkoły uczeń otrzymuje tytuł technika; może także przystąpić do egzaminu maturalnego. Zdanie tego egzaminu umożliwia kontynuacje nauki na studiach wyższych.

Branżowa szkoła II stopniaBranżowa szkoła II stopnia jest przeznaczona dla tych absolwentów I stopnia, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne. Można w niej kontynuować naukę w zawodzie zawierającym kwalifikację zdobytą w branżowej szkole I stopnia. Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji oraz ukończeniu szkoły uczeń zyskuje tytuł technika oraz wykształcenie średnie branżowe. Ma także możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu także kontynuacji nauki na studiach wyższych.

Sosnowiec

Szkoły ponadpodstawowe

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych

Liceum nr II im.Plater

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kilińskiego 25

Liceum nr IV im Staszica

Liceum nr III im.Prusa

Liceum nr VI im. Korczaka

szkolnictwo ogólnokształcące

szkolnictwo zawodowe

Liceum nr VII im Baczyńskiego

Liceum nr IX im Szymborskiej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota-Roweckiego 64

materiał bazuje na propozycjach na rok 2022/2023

Terminy rekrutacji 2023/2024

NABÓR ELEKTR

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing, elit libero curae lacus tincidunt, mi rutrum blandit commodo ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, ad varius volutpat praesent vestibulum dictum facilisis habitasse, quam parturient feugiat himenaeos sociosqu litora. Integer nam porttitor ante phasellus praesent tincidunt class hac.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, ad varius volutpat praesent vestibulum dictum facilisis habitasse, quam parturient feugiat himenaeos sociosqu litora. Integer nam porttitor ante phasellus praesent tincidunt class hac.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, ad varius volutpat praesent vestibulum dictum facilisis habitasse, quam parturient feugiat himenaeos sociosqu litora. Integer nam porttitor ante phasellus praesent tincidunt class hac.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, ad varius volutpat praesent vestibulum dictum facilisis habitasse, quam parturient feugiat himenaeos sociosqu litora. Integer nam porttitor ante phasellus praesent tincidunt class hac.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing, elit libero curae lacus tincidunt, mi rutrum blandit commodo ultrices. Feugiat aptent cum parturient bibendum sapien metus velit porttitor eget, curae phasellus rhoncus venenatis tempus interdum vehicula habitasse quisque aenean, sed blandit maecenas laoreet conubia lectus dui rutrum. Scelerisque potenti eros primis at mollis conubia dictum, parturient nostra enim arcu vestibulum cras natoque, fusce integer malesuada augue sociosqu nibh.

Do szkół zawodowych zalicza się Technikum:

 • 5 lat
 • egzaminy zawodowe w dwóch turach (potwierdza się wiedzę i umiejętności z określonego zakresu , tzw KWALIFIKACJE. Maja one swoje numery oraz nazwy) - tytuł technika
 • matura - wstęp na studia (raczej techniczne, ale wybór należy do absolwenta)
Branżową Szkołę I stopnia
 • 3 lata
 • egzamin zawodowy z jednej kwalifikacji
 • możliwość dalszego kształcenia się w szkołach ogólnokształcących dla dorosłych, kursach lub Szkołach Branżowych II stopnia

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, ad varius volutpat praesent vestibulum dictum facilisis habitasse, quam parturient feugiat himenaeos sociosqu litora. Integer nam porttitor ante phasellus praesent tincidunt class hac.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing, elit libero curae lacus tincidunt, mi rutrum blandit commodo ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing, elit libero curae lacus tincidunt, mi rutrum blandit commodo ultrices.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing, elit libero curae lacus tincidunt, mi rutrum blandit commodo ultrices.

UNIwerysteckie II Liceum Ogólnokształcące im .e. Plater z oddziałami dwujęzycznymi

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Profil biologiczno-chemiczny

Profil prawny

Profil matematyczny

UNIwerysteckie II Liceum Ogólnokształcące im .e. Plater z oddziałami dwujęzycznymi

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Profil językowy

Profil dwujęzyczny

Profil medialny

Obowiązuje sprawdzian z kompetencji językowych

Home

III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Obowiązują testy sprawnościowe

➡ Profil HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKIPrzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

➡ Profil GEOGRAFICZNO-SPOŁECZNY Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury, organizacjami społecznymi

➡ Profil MEDYCZNY z ELEMENTAMI DIETETYKI Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bolesława Prusa w Sosnowcu

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Obowiązują testy sprawnościowe

➡ Profil MEDYCZNY z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski. drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Wyższą Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytutem Filologii Słowiańskiej, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz instytucjami kultury.

➡ Profil SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA – chłopcy Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, chemia, język angielski drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski. Szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej (w tym wychowanie fizyczne): 16 godzin tygodniowo. Klasa realizuje szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu Piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec.

➡ Profil SPORTOWY O SPECJALIZACJI PIŁKA SIATKOWA – dziewczęta Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski drugi język obcy do wyboru: język niemiecki, język włoski lub język rosyjski. Szkolenie sportowe z zakresu piłki siatkowej (w tym wychowanie fizyczne): 16 godzin tygodniowo. Klasa realizuje szkolenie sportowe przy współpracy i pod patronatem Klubu MKS MOS Płomień Sosnowiec.

Obowiązują testy sprawnościowe

Home

IV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Home

Lista oddziałów

VI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

KLASA POLITECHNICZNA: Przedmioty rozszerzone: matematyka informatyka jangielski Przedmioty dodatkowe: robotyka, elementy matematyki wyższej. Ukończenie tej klasy - studia m.in. na takich kierunkach, jak: informatyka, budownictwo, informatyka stosowana, cyberbezpieczeństwo, energetyka.

KLASA EKONOMICZNO-BIZNESOWA:Przedmioty rozszerzone: matematyka , geografia , j. angielski Przedmioty dodatkowe: ekonomia w praktyce, język angielski w biznesie. Ukończenie tej klasy - studia m.in. na takich kierunkach jak: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka.

KLASA LINGWISTYCZNA: Przedmioty rozszerzone: j. angielski ,geografia , drugi język obcy Przedmioty dodatkowe: kultura krajów anglojęzycznych, psychologia obsługi klienta. Ukończenie tej klasy studia m.in. na takich kierunkach jak: filologia angielska, turystyka międzynarodowa, transport, logistyka i spedycja międzynarodowa.

VI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

KLASA PRAWNO-LINGWISTYCZNA: Przedmioty rozszerzone: j. angielski, wiedza o społeczeństwie , historiaPrzedmioty dodatkowe: elementy prawa, nie-codzienny angielskiUkończenie tej klasy- studia m.in. na takich kierunkach jak: filologia angielska, język angielski w biznesie, stosunki międzynarodowe, administracja.

KLASA MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA: Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia , Przedmioty dodatkowe: dietetyka, laboratorium biologiczne, fizyka medyczna. Ukończenie tej klasy- studia m.in. na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, biotechnologia, fizyka medyczna, kosmetologia.

VI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

KLASA DZIENNIKARSKO-MEDIALNA: Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski Przedmioty dodatkowe: edukacja medialna, warsztaty dziennikarskieUkończenie tej klasy - studia m.in. na takich kierunkach jak: dziennikarstwo, public relations, kulturoznawstwo, filologia polska.

Home

KLASA EKOLOGICZNO-ZDROWOTNA: Przedmioty rozszerzone: biologia , chemia, j. angielski Przedmioty dodatkowe: współczesne problemy ochrony środowiska, laboratorium chemiczneUkończenie tej klasy- studia m.in. na takich kierunkach jak: fizjoterapia, ochrona środowiska, dietetyka, medycyna, farmacja, kosmetologia.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

KLASA WOJSKOWA-objęta jest patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i będzie realizować program: Oddziały Przygotowania Wojskowego, w ramach którego wszyscy uczniowie tej klasy otrzymają bezpłatnie mundury oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie– https://www.wojsko-polskie.pl/opw/ RÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Dodatkowe informacje: – tel. 509063372 oraz tel. 502638618

KLASA TRENER PERSONALNYDodatkowe informacje: : pn, śr, pt w godz. 9.00- 15.00 tel. 503981302 oraz wt, śr, czw w godz. 9.00- 15.00 tel. 665665423liczne szkolenia, warsztaty, wyjazdy tematyczne, wyjścia do wielu profesjonalnych siłowni i klubów sportowych, zajęcia z psychologii.

KLASA POLICYJNADodatkowe informacje: 509063372 oraz pn-pt w godz. 14.00- 18.00 tel. 603942291Klasa policyjno-prawna jest ofertą skierowaną do młodzieży, która chce poznać lub przygotować się do pracy w służbach porządku publicznego: policja, ochrona, służba celna, więzienna i inne.Możliwość uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, poligonach, obozach tematycznych prowadzonych przez nauczycieli oraz policjantów. Liczne szkolenia strzeleckie i taktyczne, zawody sportowe i proobronne

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

KLASA TURYSTYCZNO-JĘZYKOWALiczne bezpłatne wymiany międzynarodowe w ramach programów m.in. Erasmus+, wycieczki turystyczne, językowe, zajęcia z naszymi partnerami na rynku usług turystyczno-językowychPraca na rynku usług turystycznych w zawodach: animator w biurach podróży, pracownika obsługi ruchu turystycznego, pilota i opiekuna wycieczek krajowych i zagranicznych, hotelarza, czy pracownika personelu pokładowego.

KLASA RATOWNICZO-MEDYCZNADodatkowe informacje: poniedziałek-piątek godz. 9.00-15.00 tel. 504632491 Zajęcia z ratownictwa i pierwszej pomocy poznaj szkolnictwo i rynek pracy usług medycznych, zawód ratownika medycznego oraz wodnego.,naukę ukierunkowaną na nowoczesne ratownictwoMożliwe studia medyczne lub weterynaryjne

ODDZIAŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO- KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄTDodatkowe informacje: tel. 505501134, obowiazuje test sprawnościowyWsparcie klubu sportowyego CTL Zagłębie Sosnowiec.

Home

IX Liceum Ogólnokształcące im.WisłAwy Szymborskiej

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Profil artystyczno – medialny z elementami edukacji teatralnejrozszerzenie język polski, wiedza o społeczeństwie oraz język angielski.Przedmioty uzupełniające: edukacja teatralna, język łaciński dla humanistówDrugi język do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskiPATRONAT Teatru Zagłębia i Radio Zagłębie FM

Profil humanistyczny z edukacją prawnąrozszerzenie: język polski i wiedza o społeczeństwie oraz historia. PATRONAT Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Szkoła podjęła współpracę z kancelarią adwokacką.Przedmiot uzupełniający – edukacja prawna oraz język łaciński dla humanistów. Drugi język do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski

IX Liceum Ogólnokształcące im.WisłAwy Szymborskiej

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Profil menadżerski z językiem angielskim realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie albo matematyka dodatkowe zajęcia: psychologia zarządzania, coaching menadżerskiprzedmiot uzupełniający: filozofiawybór drugiego języka obcego spośród: język hiszpański, język rosyjski, język niemiecki

Profil medyczny z modułem laboratoryjnymrozszerzenie: biologia, chemia i język angielskiPrzedmioty uzupełniające: laboratorium medyczne oraz język łaciński w medycynie.Drugi język do wyboru: hiszpański, francuski, rosyjskiZajęcia z ratownictwa medycznego prowadzone we współpracy WOPR-em Sosnowiec i Ratownictwem Motocyklowym Polska.

Profil psychologiczny z kryminalistykąrozszerzenie: język polski, biologia, język angielski Przedmioty uzupełniające – psychologia, język łacińskiDrugi język do wyboru: hiszpański, francuski, rosyjski

IX Liceum Ogólnokształcące im.WisłAwy Szymborskiej

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Profil architektoniczny realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym: matematyka, j. angielski, historia sztuki albo fizykadodatkowe zajęcia: projektowanie architektoniczne z elementami rysunku odręcznegoprzedmiot uzupełniający: plastykawybór drugiego języka obcego spośród: hiszpański, niemiecki, francuski

Profil politechniczny z grafiką komputerową i programowaniemrozszerzenie: matematyki i fizyki ( albo chemii)Przedmioty uzupełniające: Matrix- grafika komputerowa z programowaniemWspółpraca z z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Krakowie.

Profil e-sportowy z modułem multimedialnymrozszerzenie: informatyka, językangielski oraz matematyka lub wiedzy o społeczeństwieZajęcia z psychologii e-sportu, zarządzania e-sportem, dziennikarstwa, technologii multimedialnych

Home

Zespół SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technik informatyk ABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
 • Administrować systemami operacyjnymi;
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

We wszystkich zawodach - matematyka rozszerzona, a oprócz niej do wyboru: fizyka/geografia/informatyka/jezyk angielski

Zespół SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technik elektronikABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił

 • Lutować ręcznie metodą przewlekaną i powierzchniową;
 • Uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne;
 • Lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • Stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.
ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznychUczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafi
 • Opisywać technologie i systemy transmisji światłowodowej;
 • Dobierać urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
 • Programować urządzenia elektroniczne;
 • Wykonywać pomiary parametrów urządzeń elektronicznych oraz ich elementów;
 • Konserwować i naprawiać instalację oraz urządzenia elektroniczne.

Zespół SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technik realizacji nagrań ABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE: AUD.08 Montaż dźwiękuUczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Zarejestrować i edytować materiał dźwiękowy
 • Wykonać archiwizację materiału dźwiękowego
 • Wykonać authoring dźwięku
 • Wykonywać nagłośnienia plenerowe, estradowe i teatralne
AUD.09 Realizacja nagrań dźwiękowych Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
 • Przygotować studio do realizacji nagrań i nagłośnień
 • Przygotować instrumenty muzyczne do rejestracji materiału dźwiękowego
 • Wykonać miksowanie dźwięku
 • Wykonać mastering materiału muzycznego
 • Obsłużyć i programować instrumenty systemu MIDI

Zespół SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technik automatykABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowejUczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił

 • Programować sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);
 • Konfigurować parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
 • Uruchamiać instalację automatyki przemysłowej
 • Dobierać przyrządy do wykonania pomiarów i wykonać pomiary w układach automatyki
 • Oceniać poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadzać korekty;h
.ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowejUczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafi
 • Określić zakres i wykonać czynności obejmujące okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji;
 • Przeprowadzać testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej;
 • Ocenić stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki
 • Lokalizować uszkodzenia instalacji;
 • Określać rodzaj i zakres napraw instalacji;
 • Wymieniać uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki.

Zespół SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technik programistaABSOLWENT ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danychUczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.
.INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacjiUczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafi
 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne

Zespół SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I INFORMATYCZNYCH

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Elektronik - zawód kształcony na poziomie szkoły branżowej I stopniaAbsolwent będzie umiał:

 • Lutować ręcznie metodą przewlekaną i powierzchniową;
 • Uruchamiać układy i urządzenia elektroniczne;
 • Lokalizować i usuwać usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 • Stosować programy do symulacji działań układów elektronicznych.

Home

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoKILIŃSKIEGO

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

CKZiU Kilińskiego

Ulica Kilińskiego 25Technikum nr 5 Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 7

Ulica Kilińskiego 31Technikum nr 4

Ulica Legionów 9Technikum nr 6

Ulica Br Mieroszewskich 42Technikum nr 2Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 3Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 2

Ulica Szymanowskiego 3b(wyłącznie uczniowie z dysfunkcjami, poza rekrutacją elektroniczną)

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoKILIŃSKIEGO Z A G Ó R Z E Ulica Br Mieroszewskich 42 (Budowlanka)

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technikum nr 2 Architektoniczno-Budowlane

Home

Technik budownictwaRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze budownictwa lub do studiów - budownictwo, architektura

Technik architektury krajobrazuRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze projektowania i utrzymania terenów zieleni (np Egzotarium, parki) lub do studiów - architektura krajobrazu, projektowanie wnętrz

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 3 Architektoniczno-Budowlana

Monter zabudowy i robót wykonczeniowych w budownictwie (wykonywanie suchej zabudowy, sufitów podwieszanych, malowania, tapetowania, glazurnictwa)

Monter sieci i systemów sanitarnych (wykonywanie wszelkich instalacji w budynkach

Monter stolarki budowlanej (wykonywanie montażu okien, drzwi, bram, barierek itp)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze energetyki odnawialnej (panele, wiatraki itp) lub do studiów - z zakresu energetyki

50-150 punktów w rekrutacji

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoKILIŃSKIEGO Z A G Ó R Z E Ulica Br Mieroszewskich 42

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 2 wielozawodowa, integracyjnaz dualnym systemem kształcenia

sprzedawca

fryzjer

kucharz

cukiernik

stolarz

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

blacharz samochodowy

lakiernik samochodowy

elektromechanik

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoKILIŃSKIEGO CENTRUM Ulica Kilińskiego 31 (Kolejówka)

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technikum nr 4 Transportowre

Technik eksploatacji portów i terminaliRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze transportu naziemnego lub do studiów - transport

Technik transportu kolejowegoRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze transportu kolejowego lub do studiów - transport, spedycja, logistyka

Technik spedytorRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze transportu lub do studiów - z zakresu transport, spedycja, logistyka

Technik mechanik lotniczyRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze produkcji i naprawy transportu lotniczego lub do studiów - mechanika, transport lotniczy, wojskowość

Technik lotniskowych służb operacyjnychRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy we wspomaganiu ruchu lotniczego lub do studiów - bezpieczenstwo i ochrona ruchu lotniczego, zarządzanie portami lotniczymi

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoKILIŃSKIEGO CENTRUM Ulica Kilińskiego 25 (SamochoDówka)

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne

Technik pojazdów samochodowychRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w diagnozy, naprawy, eksploatacji pojazdów samochodcowych lub do studiów - mechanika, mechatronika

Technik mechatronikRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarzemontowani i obsługi systemów mechatronicznych lub do studiów -mechanika, mechatrinika, informatyka, automatyka

Technik spawalnictwaRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze pracy z technologiam cięcia i spajania metali lub do studiówtechnicznych (mechanizacja, automatyzacja procesów)

Mechanik pojazdów samochodowychprzygotowanie do pracy w obszarze diagnozy i naprawy pojazdów mechanicznych

Elektromechanik pojazdów samochodowych przygotowanie do pracy w obszarze diagnozy i naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych pojazdów mechanicznych

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

Kierowca mechanikprzygotowanie do pracy w obszarze transportu drogowego

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoKILIŃSKIEGO CENTRUM Ulica WAWEL 9 (Legiony)

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki iŚrodowiska

Home

Technik logistykRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w diagnozy, naprawy, eksploatacji pojazdów samochodcowych lub do studiów - mechanika, mechatronika

Technik elektrykRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w zakładach produkcyjnych, serwisach urządzeń i maszyn elektrycznych, biurach projektowych lub do studiów - elektroenergetyka

Technik energetykRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w obszarze energetyki (zakłady energetyczne) studiów-energetyka

Technik geodetaRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w firmach geodezyjnych, ośrodkach dokumentacji lub do studiów - kartografia, geodezja, geoinformatyka, nieruchomości

Technik grafiki i polografii cyfrowejRozszerzenie - matematykaprzygotowanie do pracy w zakresie projektowania i wykonywania prac graficznych i publikowania druków lub do studiów - grafika komputerowa

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoGrota-Roweckiego

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Write your title here

WRITE YOUR TITLE HERE

CKZiU Grota-Roweckiego

Ulica Gen. Grota Roweckiego 66Technikum nr 1 Ekonomik

Ulica Gen. Grota Roweckiego 64Technikum nr 7Stylizacja

Ulica Wawel 1Technikum nr 3Gastronomik

kształcenie na WYDZIAŁACH

Centrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoGrota-Roweckiego

EKONOMIKTechnikum nr 1

GASTRONOMIKTechnikum nr 3

STYLIZACJATechnikum nr 7

Technik technologii szkła - przywrócenie kierunku 2023/2024