Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1a Trobada - 13 Desembre 2022

A502

Índex

 • Informacions generals

 • Què és la Xarxa PROA+?

 • Equip PROA+

#XarxaPROAplus

 • Activitats Palanca

 • Nºde Centres per AP

 • PEM i PAP

 • Annexos A230 - PAE PROA+

 • Justificació econòmica

 • Documentació PROA+

 • Torn obert de paraula

 • Propera trobada Xarxa PROA+

 • I Jornades PROA+ a Cantàbria

Equip PROA+

#XarxaPROAplus

#XarxaPROAplus

Què és la Xarxa PROA+?

Aprenentatge eficaç

Aprenentatge permanent

Exposar creences i pràctiques

Donar suport

Millorar els resultats de l'alumnat

Intercanviar experiències

Formació del professorat

Adquirir compromisos

XARXA

COL·LABORACIÓ

pretèn

1a Trobada: 13 Desembre

2a Trobada:

Febrer

3a Trobada: Abril/Maig

#XarxaPROAplus

Informacions generals

Consultes i dubtes per correu electrònic

On cercar la documentació PROA+

FAQ

Horari d'atenció telefònica

L'horari d'atenció telefònica és de 10h a 14h.

L'horari d'atenció telefònica és de 10h a 14h.

Dubtes, idees i inquietuds

QR

Wooclap

Entra a wooclap.com i utilitza el codi JBQJPO

#XarxaPROAplus

PEM i PAP

#XarxaPROAplus

Reflexió

Obligatori

Per què?

Activitats Palanca

#XarxaPROAplus

1a Trobada - 13 Desembre 2022

A502

Activitats Palanca

A101

A103

A201

A501

A502

A550

A203

A230

A204

A233

A261

A208

AP A101 - Avaluació de barreres

#XarxaPROAplus

 • Formació
 • Recursos humans associats

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

AP A103 - Famílies a l'escola, escola de famílies

#XarxaPROAplus

 • Pressupost econòmic: 5000€ (IVA inclòs)
 • Gratificació per la coordinació de l'AP

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

AP A201 - Pla d'absentisme

#XarxaPROAplus

 • Recursos humans associats

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

AP A203 - Tutoria individualitzada

#XarxaPROAplus

 • Formació
 • Gratificació

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

#XarxaPROAplus

AP A204 - Tutoria entre iguals

 • Formació
 • Gratificació

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

#XarxaPROAplus

AP A208 - Milloram junts la nostra competència digital (Digicraft)

 • Conveni amb Fundació Vodafone.
 • Gestionada per IBSTEAM.
 • Centres han de continuar curs 23-24.

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

#XarxaPROAplus

AP A230 - Activitats de reforç per a la millora i l'èxit educatiu per a l'alumnat i les famílies (PAE PROA+)

 • Gratificació per als docents.
 • Grups autoritzats pel programa PROA+.

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

Veure Fitxa de l'AP

#XarxaPROAplus

AP A233 - Dinamització de biblioteques escolars

 • Pressupost econòmic: 2900€ (IVA inclòs).
 • Formació (opcional).
 • Gratificació per a la coordinació.

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

#XarxaPROAplus

AP A261 -Model de resposta a la interveció (RTI) en lectura (LEEDUCA)

 • Formació
 • Accés a la plataforma LEEDUCA (materials d'intervenció i avaluació).

Veure centres que realitzen l'AP

#XarxaPROAplus

AP A501 - Formació per a la realització del Pla Estratègic de Millora (PEM)

 • Formació
 • Realització del PEM

Veure centres que realitzen l'AP

Veure Fitxa de l'AP

#XarxaPROAplus

AP A502 - Xarxa PROA+

 • 3 trobades al llarg del curs escolar
 • Creació d'una xarxa col·laborativa.

Veure centres que realitzen l'AP

#XarxaPROAplus

AP A550 -Pla d'Acollida del Professorat

 • Formació.
 • Gratificació per a la coordinació i/o pels mentors.
 • Elaboració del Pla d'Acollida del Professorat.

Veure Fitxa de l'AP

Veure centres que realitzen l'AP

#XarxaPROAplus

Documentació PROA+

Guàrdia i Custòdia

Evidències de les AP

Carpeta Google DRIVE

Cronograma

#XarxaPROAplus

Justificació econòmica

 • Procediment.
 • Com es paga.
 • Justificació econòmica i com emplenar el Full de Càlcul.

Veure Manual de Gestió econòmica

Annexos A230 - PAE PROA+

Libre Office - Calc

#XarxaPROAplus

VALIB

 • Ja no hi ha annexos 11, 12 i 13 -> Full de Càlcul (Libre Office)
 • Revisions trimestrals. 1a revisió: 30 Gener

Tutorial per emplenar Annexos PAE

I Jornades PROA+ a Cantàbria

#XarxaPROAplus

IES Antoni Maura

IES Son Ferrer

CEIP Son Basca

CEIPIESO Pintor Joan Miró

CEIP Torres de Balàfia

A201

A103

#XarxaPROAplus

Propera trobada Xarxa PROA+

:Padlet

#XarxaPROAplus

Torn obert de paraula

1a Trobada - 13 Desembre 2022

A502

Moltes gràcies!