Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

7 CONTINENTS

Horizontal infographics

A2 - ABENTEUER AUTOBAHN

Horizontal infographics

EUROPE PHYSICAL MAP

Horizontal infographics

TEN WAYS TO SAVE WATER

Horizontal infographics

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

Transcript

Klikając w kółko w prawym górnym rogu ekranu, ukażą się wszystkie elementy interaktywne na slajdzie. Można je klikać lub najeżdżać kursorem myszki, a odkryte zostaną dodatkowe treści (zdjęcia, teksty, linki)

Kliknij w ikonę spacerowiczów, aby przenieść się na mapę wirtualnego spaceru Kryminalnym Szlakiem

Kliknij w 2 przeciwstawne strzałki, aby wejść w tryb pełnego ekranu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Park im. Stefana Żeromskiego drugi pod względem wielkości park miejski w Szczecinie, obejmujący powierzchnię 24 ha. Leży w dzielnicy Śródmieście na osiedlu Stare Miasto. W 1900 decyzją władz miasta cmentarze Francuski i Grabowski zostały zlikwidowane, a w ich miejscu utworzono obecny park.

Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie Siedziba biblioteki jest budynkiem historycznym, zaprojektowanym w 1884 r. jako wolnostojący budynek szkolny. W okresie powojennym nadal pełnił funkcję szkoły podstawowej, a w latach 80-tych XX w. został adaptowany do funkcji bibliotecznych. Obecnie znajdziemy w nim oprócz wypożyczalni i czytelni, kameralną salę warsztatową, dużą salę przygotowaną na spotkania autorskie i inne wydarzenia oraz strefę gier. Obiekt spełnia najnowsze standardy i jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wały Chrobrego do 1945 roku były nazywane Tarasami Hakena od nazwiska nadburmistrza, który zlecił ich budowę. Wały Chrobrego zostały wpisane na listę Wojewódzkiego Rejestru Zabytków 18 grudnia 1986 roku. Na pomniku przedstawiającym walkę mężczyzny z centaurem znajduje się Herkules lub Lapita, który pojawiał się w mitach o greckim herosie.

Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służba specjalna powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. ABW została utworzona 29 czerwca 2002 roku po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa, w miejsce którego utworzono dwie odrębne agencje: ABW i Agencję Wywiadu.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Do 1902 roku szczecińskie Prezydium Policji mieściło się przy ul. Tkackiej. Ponieważ dawny budynek okazał się zbyt ciasny, rozpoczęto starania o znalezienie nowej siedziby. Na miejsce budowy wybrano parcelę graniczącą od wschodu z Domem Koncertowym przy ul. Małopolskiej. Projekt neogotyckiego budynku wykonał radca budowlany Rösener. W czerwcu 1902 roku przystąpiono do prac budowlanych, którymi kierował budowniczy rządowy Ast. Całość robót ukończono w październiku 1905 roku. Budynek ten różnił się od tego typu obiektów w Gdańsku, Stralsundzie, Wismarze i Lubece.

Plac Solidarności Jako miejsce symbolizujące solidarnościowy opór wobec władz komunistycznych, plac stał się terenem manifestacji opozycyjnych. W grudniu 2005 r. odsłonięto ustawiony od strony kościoła pomnik ofiar Grudnia’70 – z żeliwną rzeźbą „Anioła Wolności” Czesława Dźwigaja.

IX Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Monte Cassino Historia szkoły na pl. Mariackim sięga drugiej połowy XIII wieku. Już w 1263 roku rozpoczęto tu budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, przy którym funkcjonowała Szkoła Mariacka przygotowująca do stanu duchownego. Na jej miejscu w 1541 roku Filip I utworzył fundację utrzymującą powstałe dwa lata później Pedagogium Książęce. Pierwotnie miał to być uniwersytet, jednak zbyt małe fundusze sprawiły, iż stało się instytucją o charakterze pośrednim między szkołą łacińską a wyższą.

Akademia Sztuki Historia akademickiego kształcenia artystycznego w Szczecinie sięga 1958 roku, kiedy to powstało Studium Nauczycielskie z kierunkami: Wychowanie Muzyczne i Wychowanie Plastyczne. Jedenaście lat później swoją działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Nauczycielska, kontynuująca jednakże tylko kształcenie na kierunku muzycznym. Wraz z przekształceniem jej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 1973 roku zamknięto kierunek artystyczny. Dopiero po 25 latach na Uniwersytecie Szczecińskim utworzono kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, którego studenci i pedagodzy wkroczyli w struktury Akademii Sztuki w Szczecinie wraz z jej utworzeniem.

Prokuratura Okręgowa działa dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Właściwości miejscowe prokuratur okręgowych nie pokrywają się z podziałem administracyjnym Polski. Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okręgowy, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów prokuratur niższego szczebla.

Sąd Rejonowy W dniu 15 października 1945 r. powołano do życia w Szczecinie Sąd Okręgowy, którego pierwszym kierownikiem został mianowany sędzia Ludwik Gołaszewski. Od tego też dnia wspólną siedzibą, zarówno dla Sądu Okręgowego, jak Sądu Grodzkiego stał się budynek przy ul. Stoisława 6 (obecnie zajmują go prokuratury trzech szczebli: apelacyjna, okręgowa i rejonowa).

Kryminalnym szlakiem po szczecińskich tajemnicach prowadziły Małgorzata Duda doświadczona przewodniczka turystyczna, specjalistka od legend (nie tylko miejskich), ale także od turystyki kulturowej. Miłośniczka literatury, nie tylko tej związanej z regionem. Diana Brzezińska pisarka, prawniczka, mediatorka, asystentka w Katedrze Studiów nad Bezpieczeństwem INoPiB US. Autorka bestsellerowej serii o profilerce Adriannie Czarneckiej i komisarzu Krystianie Wilku. Miłośniczka wszelkich zagadnień kryminalistycznych i dobrej literatury.

Podczas spaceru literackiego w ramach projektu Zaczytany Szczecin, zastanawialiśmy się jaki obraz miasta kreuje w swoich powieściach kryminalnych Diana Brzezińska. Wyruszając spod filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8), przeszliśmy przez Grabowo i Śródmieście nad Odrę. Obejrzeliśmy miejsca, znane z punktu widzenia akcji powieści. Ulice, gdzie spotykali się bohaterowie, zaułki, w których znaleziono kolejne zwłoki... Zapraszamy do wirtualnego spaceru przez Kryminalny Szczecin.

Kliknij w znacznik z domkiem, aby powrócić do planszy tytułowej