Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

COMENÇA AQUÍ

Instruccions

Virginia Mansilla Rodríguez

Maria Cerezuela Castelló

CRÈDITS I AUTORÍA

SÍL·LABES
DIRECTES

Consciència sil·làbica: unim paraules amb la mateixa síl·laba

Belinda Haro Castilla

PARAULES UTILITZADES
Pàgina 1: casa-mapa-maquineta-taronja-camell
Pàgina 2: cireres-bolet-cine-sabata-assecador
Pàgina 3: llibre-bitllets-arbre-llimona-guix
Pàgina 4: abella-gripau-ànec-dolent-mà
Pàgina 5: barret-cuina-cuc-genoll-bata
Pàgina 6: foca-falda-foto-boca-sol
Pàgina 7: xocolata-soldat-xapa-xoriç-focus
Pàgina 8: morat-gelat-meló-moto-birles
Pàgina 9: taronja-taxi-vi-pilota-sofà
Pàgina 10: tisores-tele-tocar-tiranosaure-cadira
Pàgina 11: galeta-llana-tacó-nata-gàbia
Pàgina 12: kiwi-xandall-pizza-marieta-kimono
Pàgina 13: filera-pizza-figa-lleig-feliç
Pàgina 14: pollastre-monopatí-guitarra-birles-poma
Pàgina 15: fada-ulleres-fàbrica-vaca-sac
Pàgina 16: molí-botó-potet-morè-meta


ANAR A L'INICI

OBJECTIU GENERAL:

- Millorar o desenvolupar la consciència sil·làbica. A través de la consciència sil·làbica es pretén que l'infant siga capaç d'entendre que les paraules estan formades per síl·labes i siga capaç de trobar paraules que comparteixen la síl·laba inicial.

OBJECTIU ESPECÍFIC:

- Identificar la síl·laba inicial d'una paraula i reconèixer altres paraules que també porten aquesta síl·laba inicial.

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

- L'activitat s'inicia apareixent a la part de dalt una imatge o pictograma que representa una paraula (CASA) i a la part inferior quatre opcions d'imatges que representen paraules a triar (MAPA-MAQUINETA-TARONJA-CAMELL). Els infants hauran de seleccionar aquella paraula que comence per la mateixa síl·laba que la paraula model (CASA-CAMELL).

VARIANTS:

1. Cercar o inventar altres paraules que comencen per la síl·laba de la paraula model.
2. Inventar una frase amb la paraula model o amb les paraules de les opcions de la part de baix.
3. Dir paraules relacionades o de mateix camp semàntic que la paraula model.-

INSTRUCCIONS

COMENÇAR

ANAR A L'INICI