Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚM. 8

COMUNITAT D'ASSESSORAMENT I APRENENTAGE DE CONTROL INTERN

PLANIFICACIÓ

Accedeix a la planificació de les tasques de control intern del mes de novembre:.

RECORDA

  • Abans de les sessions virtuals en directe, consulta la documentació i els vídeos explicatius corresponents.
  • Si se't planteja alguna consulta addicional, afegeix un tema de debat nou al fòrum a l'apartat que pertoqui perquè pugui ser resolta pels teus companys.

  • El pla anual de control financer 2022
  • L'informe de morositat 2021
  • L'informe del compte 413 2021
  • Informe resum 2021 tramès a la IGAE
  • Tramesa dels acords contraris a objeccions 2021 i informe resum a Sindicatura
  • Pla d'acció del 2022
  • Iniciar el Control financer de beneficiaris de subvencions i ajuts concedits 2021
  • L'auditoria del registre de factures

QUÈ HAURIES DE TENIR FET?

SESSIONS VIRTUALS EN DIRECTE

Utilitza els checklists per fer un seguiment de les tasques de control intern

+ Checklist NOVEMBRE

+ Tasques NOVEMBRE

Novembre 2022

LA FEINA AL DIA...

2. SESSIÓ SOBRE L'EXPEDIENT DE L'AUDITORIA DEL REGISTRE DE FACTURES
(Dirigit només als ajuntaments amb règim de tutoria que hagin completat l'excel de l'auditoria).
Data: 29 de novembre de 2022
Horari: de 9:30h a 11:00h

+ Les sessions es convocaran directament als ajuntaments que hagin completat l'excel de l'auditoria

CHECKLIST

1. SESSIÓ SOBRE EL CONTROL FINANCER DE BENEFICIARIS DE SUBVENCIONS
Data: 23 de novembre de 2022
Horari: de 9:30h a 11:00h

+ Accés al programa i a les sessions