Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

CARTA DE SERVEIS

Validació de
l'experiència laboral

ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

Gestió de pràctiques
i Borsa de treball

ESCOLA -
EMPRESA

Acompanyament
durant la formació

ORIENTACIÓ PERSONAL I PROFESSIONAL

Formació entre
el centre i l'empresa

FP DUAL

B2, C1 i EOI

CERTIFICAT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Visites, intercanvis i pràctiques internacionals

MOBILITAT
INTERNACIONAL

Educació secundària obligatòria
i postobligatòria

OFERTA
FORMATIVA