Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Opcions alumnes 2onBatxillerat curs 2023-24

Departament d'OrientacióIES SERPIS de València

Bomber

Prova d'accés Formació ProfessionalGrau Superior

Si no he obtingut el títol de batxillerat

Si he obtingut el títol de batxillerat

Formació ProfessionalGrau Mitjà

Cursar una altra vegada 2on de batxillerat o només les assignatures no superades.

Cossos de seguretat de l'Estat

Formació ProfessionalGrau Superior

Universitat

QUines OPCIONS TiNc?

4ºPDC

PRUEBA DE ACCESO

PRUEBA DE ACCESO

TÍTULO DE BACHILLERATO
TÍTULO GRADUADO EN ESO Y TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO
TÍTULO GRADUADO EN ESO
3ºPDC
4ºESO
3ºESO
2o ESO
1ºESO

MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS

ARTES PLÁSTICAS/ IMAGEN Y DISEÑO

ARTES
GENERAL
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS YTECNOLOGÍA
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO BÁSICO
FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
ESO
BATXILLERAT
EVAU
UNIVERSIDAD

01

Notes de tall

Procediment d'admissió

Formació Professional

Famílies Professionals

Graus i notes de tall
PRIVADES
PÚBLIQUES

Notes de tallMiguel Hernández Elx

Notes de tall Universitat d'Alacant

Notes de tallUJI

Notes de tall Universitat València

Notes de tall UPV