Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Plan strategic de dezvoltare a Bibliotecii Științifice Medicale[2021-2025]

PLAN DE ACȚIUNI 2021 - 2025

COLECȚIA BȘM a. 2021-2017

a. 2021898 004

Str. Nicolae Testemiţanu, 29MD-2029, Chișinău, Republica Moldova

+373 22 205 553

library@usmf.md biblioteca@usmf.md

aprox. 900 de mii de exemplare

394 locuri în sălile de lectură

400 de mii de vizite ale utilizatorilor

580 de mii de împrumuturi de publicaţii

11 mii de utilizatori unici, printre care: studenţi, rezidenţi, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, secundari clinici, medici, asistenţi medicali şi alte categorii de beneficiari

Catalogul online OPAC

http://libuniv.md/

Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din RM, LibUnivCatalog

http://primo.libuniv.md/

Baze de date de profil medical și farmaceutic

Repozitoriul USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

BȘM oferă acces la:

Tutoriale video

https://library.usmf.md/ro/galery-video Rolul tutorialelor video în educaţie În procesul de învățare, o persoană percepe cel mai bine și memorează informațiile video. Pe locul doi sunt plasate sursele audio, deoarece fiecare persoană, chiar de la naștere percepe informații vizuale și audio, creându-şi o imagine a lumii cu ajutorul a două sisteme fundamentale de percepție: vederea și auzul. Gândul de a pierde una dintre aceste abilități prețioase va îngrozi pe oricine. Prin urmare, tutorialele video în sistemul de formare de astăzi joacă un rol imens, care nu poate fi subestimat. Dar, să nu uităm, că numai videoclipul cu sunet oferă un efect uimitor în procesul de învățare, pentru că numai atunci creierul este foarte aproape de mediul natural de percepție, și numai din această cauză lecțiile video și cursurile video sunt atât de populare și solicitate. Sursa: NEGURĂ, Adela. Elaborarea unui tutorial video didactic – structură, etape, mijloace. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 1-2, pp. 77-83. ISSN 1857-1476.10.5281/zenodo.4636973

Biblioteca Electronică Didactică

https://library.usmf.md/ro/library Biblioteca Electronică Didactică oferă utilizatorilor posibilitatea de a consulta şi a descărca gratuit versiunea electronică a manualelor şi a materialelor metodice (în format PDF).

Materiale promoționale și informative

a. 2020893 014

a. 2018881 393

a. 2019887 683

a. 2017872 934

Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM) a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova reprezintă un centru modern de informare şi documentare de profil medical și farmaceutic, cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale prestate.

01

02

03

04

Title here

Title here

Title here

2

03

04

Title here

Title here

Title here

BȘM oferă servicii:

GRATUITE

Servicii gratuite:

 • Acces la documentele din colecțiile bibliotecii
 • Împrumut de publicații didactice și științifice la domiciliu
 • Împrumut interbibliotecar național
 • Împrumut interbibliotecar internațional (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă)
 • Consultarea publicațiilor în sălile de lectură
 • Consultarea sistemului de cataloage
 • Elaborarea listelor bibliografice și indicilor bibliografici la cerere
 • Referințe prin e-mail
 • Bibliografii la cerere
 • Cercetări bibliografice tematice
 • Acces la catalogul online OPAC
 • Acces la Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din RM, LibUnivCatalog
 • Acces la baze de date de profil medical și farmaceutic
 • Acces la Biblioteca Electronică Didactică
 • Acces la Repozitoriul Instituțional al USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
 • Acces la echipamentul bibliotecii
 • Difuzarea selectivă a informațiilor
 • Atribuirea indicilor CZU la teze de doctor și articole științifice
 • Consultanță, asistență informațională și bibliografică
 • Servicii scientometrice și bibliometrice
 • Oferirea accesului la internet (rețea/WiFi) prin intermediul echipamentului bibliotecii
 • Rezervarea documentelor de bibliotecă
 • Servicii de referință
 • Elaborarea buletinului de achiziții
 • Oferirea informațiilor despre activitatea Bibliotecii și serviciile prestate, prin intermediul site-ului, blogului, rețelelor de socializare Livrarea electronică de documente
 • Oferirea spațiilor pentru studiu individual și de grup
 • Instruirea utilizatorilor în cadrul cursului Bazele Culturii Informației
 • Organizează instruiri la distanță
 • Organizarea activităţilor de informare bibliografică (expoziţii de carte, Zile de informare, Ziua specialistului)
 • Consultarea şi îndrumarea utilizatorilor
 • Instruirea nonformală a utilizatorilor
 • Asistență în regăsirea informațiilor în bazele de date medicale
 • Asistență și suport în crearea profilului academic
 • Asistență în autoarhivarea documentelor în arhivele electronice deschise (self-archiving)
 • Organizarea expozițiilor virtuale
 • Acces la tutoriale video
 • Propuneri pentru achiziții
 • Servicii informaționale de la distanță

CONTRA PLATĂ

Servicii contra plată:

 • Copiere (xerocopii);
 • scanare documente;
 • imprimare alb - negru;
 • imprimare color;
 • înregistrarea informaţiei pe memorii externe;
 • regăsire şi livrare a informaţiei electronice la cerere;
 • procesarea informației.

Plan strategic de dezvoltare a Bibliotecii Științifice Medicale[2021-2025]

PLAN DE ACȚIUNI 2021 - 2025

COLECȚIA BȘM a. 2021-2017

a. 2021898 004

Str. Nicolae Testemiţanu, 29MD-2029, Chișinău, Republica Moldova

+373 22 205 553

library@usmf.md biblioteca@usmf.md

aprox. 900 de mii de exemplare

394 locuri în sălile de lectură

400 de mii de vizite ale utilizatorilor

580 de mii de împrumuturi de publicaţii

11 mii de utilizatori unici, printre care: studenţi, rezidenţi, cadre didactice, masteranzi, doctoranzi, secundari clinici, medici, asistenţi medicali şi alte categorii de beneficiari

Catalogul online OPAC

http://libuniv.md/

Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din RM, LibUnivCatalog

http://primo.libuniv.md/

Baze de date de profil medical și farmaceutic

Repozitoriul USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

BȘM oferă acces la:

Tutoriale video

https://library.usmf.md/ro/galery-video Rolul tutorialelor video în educaţie În procesul de învățare, o persoană percepe cel mai bine și memorează informațiile video. Pe locul doi sunt plasate sursele audio, deoarece fiecare persoană, chiar de la naștere percepe informații vizuale și audio, creându-şi o imagine a lumii cu ajutorul a două sisteme fundamentale de percepție: vederea și auzul. Gândul de a pierde una dintre aceste abilități prețioase va îngrozi pe oricine. Prin urmare, tutorialele video în sistemul de formare de astăzi joacă un rol imens, care nu poate fi subestimat. Dar, să nu uităm, că numai videoclipul cu sunet oferă un efect uimitor în procesul de învățare, pentru că numai atunci creierul este foarte aproape de mediul natural de percepție, și numai din această cauză lecțiile video și cursurile video sunt atât de populare și solicitate. Sursa: NEGURĂ, Adela. Elaborarea unui tutorial video didactic – structură, etape, mijloace. In: Magazin bibliologic. 2021, nr. 1-2, pp. 77-83. ISSN 1857-1476.10.5281/zenodo.4636973

Biblioteca Electronică Didactică

https://library.usmf.md/ro/library Biblioteca Electronică Didactică oferă utilizatorilor posibilitatea de a consulta şi a descărca gratuit versiunea electronică a manualelor şi a materialelor metodice (în format PDF).

Materiale promoționale și informative

a. 2020893 014

a. 2018881 393

a. 2019887 683

a. 2017872 934

Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Biblioteca Ştiinţifică Medicală (BȘM) a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova reprezintă un centru modern de informare şi documentare de profil medical și farmaceutic, cu impact direct asupra calității serviciilor educaționale prestate.

01

02

03

04

Title here

Title here

Title here

2

03

04

Title here

Title here

Title here

BȘM oferă servicii:

GRATUITE

Servicii gratuite:

 • Acces la documentele din colecțiile bibliotecii
 • Împrumut de publicații didactice și științifice la domiciliu
 • Împrumut interbibliotecar național
 • Împrumut interbibliotecar internațional (cu excepția costurilor de reproducere și expediere prin poștă)
 • Consultarea publicațiilor în sălile de lectură
 • Consultarea sistemului de cataloage
 • Elaborarea listelor bibliografice și indicilor bibliografici la cerere
 • Referințe prin e-mail
 • Bibliografii la cerere
 • Cercetări bibliografice tematice
 • Acces la catalogul online OPAC
 • Acces la Catalogul partajat al bibliotecilor universitare din RM, LibUnivCatalog
 • Acces la baze de date de profil medical și farmaceutic
 • Acces la Biblioteca Electronică Didactică
 • Acces la Repozitoriul Instituțional al USMF „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
 • Acces la echipamentul bibliotecii
 • Difuzarea selectivă a informațiilor
 • Atribuirea indicilor CZU la teze de doctor și articole științifice
 • Consultanță, asistență informațională și bibliografică
 • Servicii scientometrice și bibliometrice
 • Oferirea accesului la internet (rețea/WiFi) prin intermediul echipamentului bibliotecii
 • Rezervarea documentelor de bibliotecă
 • Servicii de referință
 • Elaborarea buletinului de achiziții
 • Oferirea informațiilor despre activitatea Bibliotecii și serviciile prestate, prin intermediul site-ului, blogului, rețelelor de socializare Livrarea electronică de documente
 • Oferirea spațiilor pentru studiu individual și de grup
 • Instruirea utilizatorilor în cadrul cursului Bazele Culturii Informației
 • Organizează instruiri la distanță
 • Organizarea activităţilor de informare bibliografică (expoziţii de carte, Zile de informare, Ziua specialistului)
 • Consultarea şi îndrumarea utilizatorilor
 • Instruirea nonformală a utilizatorilor
 • Asistență în regăsirea informațiilor în bazele de date medicale
 • Asistență și suport în crearea profilului academic
 • Asistență în autoarhivarea documentelor în arhivele electronice deschise (self-archiving)
 • Organizarea expozițiilor virtuale
 • Acces la tutoriale video
 • Propuneri pentru achiziții
 • Servicii informaționale de la distanță

CONTRA PLATĂ

Servicii contra plată:

 • Copiere (xerocopii);
 • scanare documente;
 • imprimare alb - negru;
 • imprimare color;
 • înregistrarea informaţiei pe memorii externe;
 • regăsire şi livrare a informaţiei electronice la cerere;
 • procesarea informației.