Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

1

2

Tudalennau / Pages

Y Ffreutur


Y Cylch Canol


Canolfan y 6ed Dosbarth

Yr Adran Saesneg


Yr Adran Wyddoniaeth


Dylunio a Thechnoleg


Yr Adran Fathemateg

Yr Adran DdyniaethauY Theatr


Yr Adran Addysg Gorfforol

Yr Hwb BugeiliolYr Adran Ieithoedd Modern

(Llawr 1af)


Adran y Gymraeg


"Camau"

Canolfan Cefnogi Dysgu

(Llawr 1af)Yr Ystafell Gynhadledd


Y Cae Pob TywyddAstudiaethau'r CyfryngauYr Adran TGCh

(Llawr 1af)Yr Adran Gelf
Gweithiwr Ieuenctid


Yr Hwb Dysgu ac Addysgu
Yr Adran Gerdd1

2

Tudalennau / Pages

Y Ffreutur


Y Cylch Canol


Canolfan y 6ed Dosbarth


Yr Adran Saesneg / The English Department

Croeso i'r Adran Saesneg! Dewch draw i roi cynnig ar ein gweithgareddau amrywiol, gan gynnwys ein Scrabble Llawr!

Welcome to the English Department! We have organised various activities for your to enjoy, including our Floor Scrabble!


Yr Adran Wyddoniaeth


Dylunio a Thechnoleg


Yr Adran GerddYr Adran Fathemateg

Yr Adran DdyniaethauY Theatr


Yr Adran Addysg Gorfforol
Yr Hwb BugeiliolYr Adran Ieithoedd Modern

(Llawr 1af)


Adran y Gymraeg /The Welsh Department

Dewch draw i'r Adran fyrlymus hon i roi cynnig ar ein gweithgareddau! Mae gennyn ni Helfa Drysor, gemau ieithyddol...a chacennau i chi!

Come to our thriving department to try some of our activities! We have a Treasure Hunt, linguistic games...and Welsh Cakes for you!


Yr Ystafell Gynhadledd


Y Cae Pob TywyddAstudiaethau'r Cyfryngau

!Yr Adran GelfGweithiwr Ieuenctid


Yr Adran TGCh


"Camau"

Canolfan Cefnogi Dysgu

(Llawr 1af)Yr Hwb Dysgu