Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Rakvere Vabaduse Kooli töötajate infosüsteemi arendamine Microsoft 365 baasil

Rahuloluküsitluse läbiviimine

18.-24.10.22

Tulemuste analüüs

24.-27.10.22

Uue kaustapuu skeemi loomine

31.10-04.11.22

Kasutamine ja testimine

tulemas

Kohandamine, täiendamine

tulemas

Korrastamine, süstematiseerimine

toimumas

Tagasiside ja ettepanekute kogumine

tulemas

Igapäevane kasutamine

8. samm VALMIS

tulemas

Eesmärgiks on 2022. a lõpuks korrastada ja töötajatele kasutajasõbralikumaks edasi arendada olemasolev MS 365 basail töötav infosüsteem, et vajalik info oleks hõlpsalt leitav ning seeläbi suureneb töötajate rahulolu infosüsteemiga vähemalt 25%.

7. samm

8. samm VALMIS

6. samm

4. samm

5. samm

3. samm

2. samm

1. samm