Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

SITTING BULL

Horizontal infographics

Transcript

21.sept 2022

Algab Digijuhi koolitus

okt 2022

Projektide digipädevuste seiretabel on valmis

veebr 2022

Projektijuhtidega on vesteldud ja lisainfo seiretabelisse lisatud

august 2022

27. sept 2022

Projektikoosolek. Probleemi määratlemine, projektiidee täpsustamine, eesmärkide sõnastamine.

nov 2022

Projektiplaanid on üle vaadatud ja esmane info seiretabelisse märgitud

kevad 2022

Seiretabeli info põhjal on kaardistatud projektides digipädevuste õpetamise kitsaskohad.

Digipädevuste õpetamise kaardistamine projektõppes

kevad 2022

Nõusolek projektis osalemiseks

Algab Digikiirendi koolituste sari õpetajatele

Emili Kool otsustab osaleda Digikiirendi ja digikiirendi projektis.

Õpetajad osalevad esimesel Digikiirendi koolitusel.

Alustame Digijuhi koolitustega

Peame maha esimese projektikoosoleku. Kaardistame vajadused, probleemkohad ning lepime kokku prioriteedid, millest alustame. Valituks osutub projektõppes digipädevuste õpetamise kaardistamine.

Esimene tegevus on valmistada ette seiretabel, kuhu märkida ära, milliseid digipädevusi projektides käsitletakse.

Teine tegevus on projektiplaanide läbi vaatamine ning käsitletavate digipädevuste kaardistamine.

Kolmandas etapis viiakse läbi projektijuhtidega vajaduspõhiselt vestlusi, et täiendada projektiplaanide seireinfot.

Lähtuvalt seiretulemustest pannakse paika projektõppe täiendus-, arendusplaan.