Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

היום הבין-לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
תשפ"ג

התחל

המשך

היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מצוין ב-3 בדצמבר מדי שנה ומוקדש לקידום המודעות והכשרת הלבבות
כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם
נושא זה יצוין במוסדות החינוך במהלך שבוע שלם
בתאריכים: י' בכסלו עד ט"ו בכסלו תשפ"ג, 4-9 בדצמבר 2022
:ומוקדש השנה לנושא

נגישות במרחב הציבורי

בישראל כ-1,600,000 אנשים עם מוגבלות
והם מהווים 17% מהאוכלסיה


100%

אנשים עם מוגבלויות

33%

בני 65 ומעלה

להרחבה בדו"ח נתונים מנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שכיחות המוגבלות


17%

ילדים

50%

בין הגילאים 18-64

המשך

המשך

מוגבלות פיזית

מוגבלות נפשית

מוגבלות שכלית

מוגבלות בראיה

מוגבלות בשמיעה

מחלה כרונית/ קשב וריכוז

סוגי מוגבלויות

המשך

הידעת? עיוורים רואים בחלומות

הידעת? אחריות מימון שירותי התרגום לשפת הסימנים חלה על נותן השירות הציבורי

הידעת? מה שפוגע בשמיעה שלנו הוא עוצמת הצליל ומשך הזמן שנחשפנו אליו

הידעת? 20% מהאוכלוסייה הינם עם מוגבלות מסוגים שונים

הידעת? ליקויי שמיעה הם מנת חלקו של אחד מבין כל 3 מבוגרים מעל גיל 60

המשך

בשנת 1998 חוקקה הכנסת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מטרת החוק לבסס את זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים וכן לתת מענה הולם לצרכיו על-ידי הנגשה.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

המשך

בישראל, כמו בעולם כולו, חיים אנשים רבים אשר להם מוגבלויות מסוגים שונים, לחלקן מוגבלויות נראות כמו מוגבלויות בתנועה או בראיה ולרובן מוגבלויות בלתי נראות כמו הפרעות תקשורת, בעיות קוגניטיביות ואחרות. ההערכה היא כי בעולם המערבי לכ-20% מהאוכלוסייה מוגבלות כלשהי.
לאנשים עם מוגבלויות יש קושי להשתלב בחיי היום יום בעיקר בשל העדר נגישות במרחב הציבורי. נגישות במרחב הציבורי כוללת הן את ההנגשה הפיזית והן את הנגשת השירות.

נגישות במרחב הציבורי

המשך

שירותי נכים

לולאות השראה

מעבר לגיסא גלגלים

דרך נגישה

חניית נכים

?ואיך אנחנו כנותני שירות נכנסים לתמונה

על מנת להצליח לתת שירות לאנשים עם מוגבלות אנו נדרשים לקיים הסדרי נגישות שיאפשרו לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות להגיע ליעדם, להשתתף ולהשתלב בחברה באופן שוויוני, מכובד ובמקסימום עצמאות

דלפקי שירות נגישים

למרחב

למרחב

מרחב פדגוגי- יום השוויון לאנשים עם מוגבלויות

היום הבין לאומי לשוויון אנשים עם מוגבלויות במערכת החינוך

מרחב פדגוגי זה"ב- נגישות

המשך

המשך

מטרת ההסדרים אינה להטיב עימו (עם האדם עם המוגבלות) בבדידותו אלא לשלבו...במרקם הרגיל של חיי חברה

ברק אובמה

סרטים מומלצים לצפייה

כוכבים על פני האדמה

בחזית הכיתה