Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Organizatorem konferencji jest: Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji przy współpracy Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie

Temat konferencji:

REFERAT

W przypadku wykorzystywania prezentacji multimedialnej prosimy o przesłanie jej w pliku PDF. Prosimy o przysłanie pliku z prezentacją przed konferencją na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl, abyśmy mogli wcześniej przygotować wszystkie pliki, które mają zostać uruchomione w poszczególnych sekcjach - ułatwi to zarządzanie wystąpieniami w sekcjach oraz zaoszczędzi czas prelegenta (na wystąpienie jest tylko ok. 10-12 minut!)Dodatkowo prelegent może wykorzystać udostępnianie ekranu podczas konferencji i wówczas wykorzystać plik przygotowany w programie Power Point (lub innym dowolnym) z animacjami na swoim komputerze.

POSTER

Prezentacja interaktywnego posteru.

ARTYKUŁ

Poprzednie edycje konferencji

Publikacje

2016

2019

FORMY CZYNNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Opłata za udział obejmuje następujące elementy: 1. Uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania Konferencji (sesja plenarna, sekcje problemowe, debata, rozmowy kuluarowe, dostęp do tutoriali) za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych (udział bierny, udział czynny, udział czynny z publikacją). 2. Wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, przeprowadzenie tutorialu oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, prezentację posteru, nagranie tutorialu (udział czynny, udział czynny z publikacją). 3. Złożenie artykułu, który zostanie opublikowany (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji) w publikacji w formie czwartego tomu z serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Termin zakończenia przyjmowania artykułów zostanie ogłoszony podczas konferencji (udział czynny z publikacją).

2018

2017

Komitet Organizacyjny

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Dr Beata Adrjan Mgr Aneta Świder-Pióro Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska Dr Iwona Cymerman Dr Anna Godlewska-Zaorska Dr Joanna Dziekońska Mgr Eliza Gładkowska Mgr Milena Kaczmarczyk Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska Dr Marcin Michalak Dr Małgorzata Sławińska Dr Damian Labiak Dr Tomasz Nowakowski

Komitet Naukowy

Prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz (APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie) Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander (Wydział Nauk Społecznych UG) Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska (Wydział Nauk Społecznych UWM) Prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM) Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Wydział Nauk Społecznych UWM) Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska (Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie) Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło (Wydział Nauk Społecznych UWM) Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB) Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko (Wydział Pedagogiczny UW)

Kontakt z organizatorami

12 grudnia 2022 r. (konferencja online)

Konferencja będzie miała charakter online i odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wymagania techniczne dla uczestników konferencji: - dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.), - posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej, - korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge.

"Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania"

CYFROWY TUBYLEC W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ - NOWE OTWARCIA

REJESTRACJA

2020

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI 08.00 – 08.50 Logowanie się uczestników I CZĘŚĆ Obrady plenarne 09.00-09.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji 09.15-10.00 Rozstrzygnięcie konkursu na mem internetowy „Po co mi onjalny?”, wręczenie nagród, prezentacja prac laureatów 10.00-10.10 Przerwa 10.10-11.30 Sesja plenarna Prof. dr hab. Roman Leppert, Od uniwersytetu otwartego do wirtualnego. O fenomenie akademickiego zacisza (i nie tylko) Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Co dalej z edukacją zdalną w szkołach i na uniwersytecie? Dr Danuta Morańska, Specyficzne kompetencje cyfrowe nauczycieli Dr Grzegorz Stunża, Kreatywna edukacja zdalna. Technologie w edukacji po pandemii 11.30.12.00 Dyskusja podsumowująca obrady plenarne 12.00- 12.30 Przerwa II CZĘŚĆ Obrady w sekcjach 12.30-15.00 Wystąpienia i dyskusje w sekcjach problemowych 15.00-15.10 Przerwa III CZĘŚĆ Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji 15.10-16.00 Temat: Edukacja cyfrowa a problemy postpandemicznej współczesności SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBRAD W SEKCJACH PROBLEMOWYCH (12.30-15.00) (spis abstraktów wszystkich wystąpień i posterów w sekcjach znajduje się w aplikacji Wakelet) Sekcja 1. Instrumentarium cyfrowe moderator: dr hab. prof. UWM Stanisław Czachorowski współprowadzenie: dr Lidia Bielinis 1. dr inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. Leen d’Haenens (KU Leuven), dr hab. Dorota Gierszewski (Uniwersytet Jagielloński), Pomiar kompetencji cyfrowych wśród młodzieży i dorosłych – pięć najczęściej popełnianych błędów metodologicznych 2. dr Sylwia Galanciak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Czy aplikacja może wspierać ocenianie kształtujące? Refleksje z projektu DALDIS 3. dr Joanna Sikorska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Projekt RITEC i jego znaczenie dla konstruowania doświadczeń cyfrowych dzieci 4. dr Małgorzata Jabłonowska, dr Justyna Wiśniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Postawy rodziców wobec potrzeby kształtowania kompetencji cyfrowych dzieci 5. dr Lidia Bielinis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Potencjały uczenia się w przestrzeniach cyfrowych Uniwersytetu 6. mgr Małgorzata Wiśniewska (II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, Zespół Szkół im. A. Kocjana w Olkuszu), Cyfrowe metody aktywizujące uczniów podczas nauki hybrydowej – uczą czy zabierają czas? 7. mgr Sylwester Matkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Socjalizacja cyfrowych tubylców w świecie gier video – szanse i zagrożenia 8. mgr Piotr Godwod (Uniwersytet Warszawski), Problem Toma Nooka 9. mgr Agnieszka M. Barwicka (Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi), Dobre praktyki: „Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers” 10. Magdalena Sieradzka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Narzędzia TIK wykorzystywane podczas edukacji zdalnej na uczelni i ich użyteczność w pracy nauczyciela w opinii studentów pedagogiki 11. Karolina Bobel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Działalność nauczyciela na portalu społecznościowym Tik Tok w rzeczywistości popandemicznej [poster] 12. Weronika Osmańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wizerunek edukacji zdalnej w memach uczniowskich [poster] Sekcja 2. Bilans pandemii moderator: dr hab. prof. UAM Natalia Walter współprowadzenie: dr Anna Godlewska-Zaorska 1. dr hab. prof. UwB Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku), Bilans strat edukacji online w ocenie studentów - uczestników kształcenia w okresie pandemii 2. dr hab. prof. UAM Natalia Walter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Czego (nie)nauczyliśmy się z kryzysowej edukacji zdalnej? Analiza wyników badań z okresu pandemii Covid-19 3. dr Agnieszka Rowicka, dr hab. prof. SGGW Ewa Skrzetuska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zmiany w zachowaniach zdrowotnych i emocjonalno-społecznych oraz w życiu codziennym studentów po pandemii 4. dr Izabela Gątarek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Zagubieni w cyfrowych możliwościach 5. dr Anna Michniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rozwijanie umiejętności argumentacji u uczniów szkół średnich w trakcie pandemii. Analiza debat online 6. dr Elżbieta Kolasińska (Uniwersytet Gdański), Szanse i zagrożenia edukacji online w środowisku akademickim 7. dr Ewelina Rzońca (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Nauczyciele-nauczycielom – uczenie się mediów cyfrowych od siebie nawzajem podczas edukacji zdalnej 8. dr Joanna Dziekońska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), W kierunku kultury innowacji cyfrowych w szkole – czyli w jaki sposób zaprojektować multimedialną lekcję 9. mgr Grzegorz Całek (Uniwersytet Warszawski), Uczeń ze spektrum autyzmu w popandemicznej cyfrowej szkole 10. Wiktoria Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski), Komunikacja alternatywna i wspomagająca wysokiej technologii w procesie wspomagania uczniów z ASD 11. Magdalena Wiśniewska, Magdalena Prusik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wypowiedzi rodziców na temat wprowadzenia nauki zdalnej w czasie pandemii COVID-19 [poster] 12. Michalina Czacharowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Edukacja zdalna w percepcji studentów WNS [poster] 13. Dominika Burdalska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Edukacja zdalna i jej kontynuacja (?) w opiniach studentów PPiW [poster] Sekcja 3. Dobrostan podmiotów edukacji moderator: dr hab. Agnieszka Iwanicka współprowadzenie: dr Damian Labiak 1. dr hab. prof. UAM Sylwia Jaskulska, dr hab. prof. UAM Barbara Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dobrostan nauczycielek i nauczycieli w czasie pandemii COVID-19 i ich postawy wobec kształcenia na odległość 2. dr hab. Agnieszka Bochniarz, dr Urszula Olejnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Konsekwencje nauczania zdalnego dla zdrowia psychicznego młodzieży 3. dr hab. Agnieszka Iwanicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konsekwencje wprowadzania domowych zasad cyfrowych 4. dr Ewa Arleta Kos (Uniwersytet Łódzki), Obecność technologii informatyczno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 5. dr Marek Siwicki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Dzieci gorszego nieba. Tam, gdzie podwórka zmieniają się w cmentarze 6. dr Ewa Kulawska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Dobrostan psychiczny studentów pedagogiki a doświadczenia w zakresie kształcenia zdalnego na uniwersytecie 7. dr Urszula Kazubowska (Uniwersytet Szczeciński), Rodzina jako unikatowa „przestrzeń chroniąca” dziecko przed cyberprzestrzenią – analiza teoretyczna z elementami praktyki edukacyjnej 8. dr Monika Maciejewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Postawy studentów w stosunku do edukacji online wymuszonej pandemią COVID-19 – nowe otwarcia 9. dr Marta Rukat (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ryzykowne zachowania młodzieży w Internecie vs. rodzicielska świadomość tych zagrożeń 10. dr Damian Labiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Uczniowie szkół muzycznych – pomiędzy pandemią a „normalnością” 11. mgr Magdalena Owczarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Młody humanista cyfrowy – skąd pochodzi? 12. Dominik Jeffrey Rimaszauskas (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wirtualne zbiórki gromady zuchowej w wypowiedziach kadry harcerskiej [poster] Sekcja 4. Edukacja i sieciowe wioski moderator: dr hab. prof. UWM Marzenna Nowicka współprowadzący: dr Marcin Michalak 1. dr hab. prof. APS Aleksandra Tłuściak-Deliowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Poczucie własnej skuteczności i bezradności uczniów wyższych klas szkoły podstawowej podczas pandemii COVID-19 [poster] 2. dr Natalia Ruman (Uniwersytet Śląski), Kompetencje nauczycieli młodzieży szkół ponadpodstawowych w aspekcie przygotowania ich do życia w świetle mediów cyfrowych 3. dr Anna Róża Makaruk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Przyszły nauczyciel w świecie robotów i nowoczesnych technologii 4. dr Agnieszka Koterwas, dr Edyta Nowosielska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Korzyści wynikające z edukacji zdalnej w okresie pandemii z perspektywy uczniów edukacji wczesnoszkolnej 5. dr Karol Kowalczuk (Uniwersytet w Białymstoku), Zagubieni w sieci – dzieci w świecie Internetu 6. dr Beata Adrjan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rodzic w cyfrowej szkole. Między partycypacją a opozycją 7. dr Katarzyna Nosek-Kozłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kontrola rodzicielska w sieci – potrzeba czy konieczność? 8. dr Marcin Michalak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Frameworki edukacyjne w nauczaniu z wykorzystaniem technologii cyfrowych 9. mgr Natalia Stek-Łopatka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rodzice jako trzecie ogniwo w kynoterapii zdalnej 10. mgr Adam Naruszewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli w obszarze obsługi oprogramowania oraz usług online kluczowych w pracy pedagoga w świetle opinii i potrzeb studentów 11. mgr Magdalena Słowik (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie), Jakość relacji szkolnych po pandemii COVID-19 a konieczność zmian w szkolnym programie profilaktyczno-wychowawczym z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole podstawowej 12. mgr Paulina Kajdanowicz, „Apok@lipsa covidowa” – groteskowy spektakl o zdalnym nauczaniu [poster] 13. Monika Dębowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wizerunek edukacji zdalnej w tik tokach uczniów [poster]

TRAMSMISJA

ADRESY SIECIOWE

SPOTKANIE GŁÓWNE Logowanie, rozpoczęcie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu, część plenarna MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a78e9117ad5824f58a7477d27e55dac53%40thread.tacv2/1666688894633?contex t=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%220e1e06b7-94c8-4f5d-9206- e7003fa0ea6f%22%7d MS Teams – SEKCJA 1. Instrumentarium cyfrowe https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a78e9117ad5824f58a7477d27e55dac53%40thread.tacv2/1666688894633?contex t=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%220e1e06b7-94c8-4f5d-9206- e7003fa0ea6f%22%7d MS Teams – SEKCJA 2. Bilans pandemii https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aCFAUr_4yKU5JqhRlvo_jtnnu9OWVP7QZD7jtZ9JCVQQ1%40thread.tacv2/1670165 481075?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22309791be-9b0e-495d-802be613dacc3253%22%7d 3 MS Teams – SEKCJA 3. Dobrostan podmiotów edukacji https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3asfaifme2DI1whwN003kxbtMRzQoTji1eSirW6wmFeyw1%40thread.tacv2/167016 9497645?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%221f471829-2baf-479b-b382- 9d4fba32225b%22%7d 4 MS Teams – SEKCJA 4. Edukacja i sieciowe wioski https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaYAnNPLzIGIPcCBE5nu9UEc4bSl8jja3b2wuqb6to1%40thread.tacv2/1669996638997?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22682d60f0-479e-4d97-9f0dae8e2ad0ef00%22%7d SPOTKANIE GŁÓWNE Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a78e9117ad5824f58a7477d27e55dac53%40thread.tacv2/1666688894633?contex t=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%220e1e06b7-94c8-4f5d-9206- e7003fa0ea6f%22%7d Wirtualna teczka konferencyjna, wystawa posterów, prezentacja abstraktów WAKELET: https://wakelet.com/@KonferencjaCyfrowyTubyle

Wymagania techniczne:- dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.), - posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej, - korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge.

W przypadku wykorzystywania prezentacji multimedialnej prosimy o przesłanie jej w pliku PDF. Prosimy o przysłanie pliku z prezentacją przed konferencją na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl, abyśmy mogli wcześniej przygotować wszystkie pliki, które mają zostać uruchomione w poszczególnych sekcjach - ułatwi to zarządzanie wystąpieniami w sekcjach oraz zaoszczędzi czas prelegenta (na wystąpienie jest tylko 10-12 minut!). Dodatkowo prelegent może wykorzystać udostępnianie ekranu podczas konferencji i wówczas wykorzystać plik przygotowany w programie Power Point (lub innym dowolnym) z animacjami na swoim komputerze.

Prezentacja posterów odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Wakelet, dostępnej dla wszystkich uczestników konferencji. Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie posteru. Może to być, np.: - plik graficzny (jpg, png, bit mapa) przygotowany w programach, tj.: Power Point, Corel itp., - analogowy rysunek (sfotografowany i przysłany do organizatorów), - infografika przygotowana w dedykowanej do tego aplikacji, tj. Genially, Canva i in . (np. taka jak nasze interaktywne zaproszenie na konferencję), - link do strony internetowej, na której będzie można obejrzeć poster.

http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Dr Beata Adrjan Mgr Aneta Świder-Pióro Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska Dr Iwona Cymerman Dr Anna Godlewska-Zaorska Dr Joanna Dziekońska Mgr Eliza Gładkowska Mgr Milena Kaczmarczyk Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska Dr Marcin Michalak Dr Małgorzata Sławińska Dr Damian Labiak Dr Tomasz Nowakowski

Prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz (APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie) Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander (Wydział Nauk Społecznych UG) Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska (Wydział Nauk Społecznych UWM) Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Wydział Nauk Społecznych UWM) Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska (Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie) Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło (Wydział Nauk Społecznych UWM) Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB) Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko (Wydział Pedagogiczny UW)

Rejestracji udziału czynnego w konferencji można dokonywać do 27 listopada 2022 r. pod adresem: http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec/rejestracja Formy udziału czynnego: - wygłoszenie referatu (ok. 10-12 min.), - prezentacja posteru, Rejestracja udziału biernego kończy się 30 listopada 2022 r.

Opłaty konferencyjne: - udział czynny - nauczyciel(ka) akademicki(a), doktorant(ka) - 100 zł - udział czynny - nauczyciel(ka), student(ka) – 50 zł - udział bierny - bezpłatny Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2022 roku na podany numer bankowy: 58 1240 6960 5798 0000 1988 0001. W tytule przelewu należy wpisać: Cyfrowy tubylec 2022, imię i nazwisko.

W tym roku nie planujemy publikacji monografii pokonferencyjnej. Uczestnikom konferencji proponujemy jednak opublikowanie artykułu (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnych recenzji) w jednym z trzech czasopism (40 pkt. na liście ministerialnej):

  • "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (cały numer dedykowany wystąpieniom z konferencji),
  • "Problemy Wczesnej Edukacji" (zarezerwowane miejsca),
  • „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” (zarezerwowane miejsca).

KONTAKT Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Pedagogicznych Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji ul. Prawocheńskiego 13 10-447 Olsztyn Telefon: (89)524-62-29 Fax: (89)523-50-57 W sprawie szczegółowych informacji o konferencji zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową: cyfrowy.tubylec@wp.pl Osoby odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej: Przewodnicząca Konferencji: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM Sekretarz Konferencji: dr Joanna Dziekońska dr Małgorzata Sławińska dr Marcin Michalak