Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Organizatorem konferencji jest:


Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Nauk Społecznych

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

przy współpracy Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie

Temat konferencji:

REFERAT

W przypadku wykorzystywania prezentacji multimedialnej prosimy o przesłanie jej w pliku PDF. Prosimy o przysłanie pliku z prezentacją przed konferencją na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl, abyśmy mogli wcześniej przygotować wszystkie pliki, które mają zostać uruchomione w poszczególnych sekcjach - ułatwi to zarządzanie wystąpieniami w sekcjach oraz zaoszczędzi czas prelegenta (na wystąpienie jest tylko ok. 10-12 minut!)

Dodatkowo prelegent może wykorzystać udostępnianie ekranu podczas konferencji i wówczas wykorzystać plik przygotowany w programie Power Point (lub innym dowolnym) z animacjami na swoim komputerze.

POSTER

Prezentacja interaktywnego posteru.

ARTYKUŁ

Poprzednie edycje konferencji

Publikacje

2016

2019

FORMY CZYNNEGO UCZESTNICTWA

W KONFERENCJI

Opłata za udział obejmuje następujące elementy:

1. Uczestnictwo we wszystkich zaplanowanych formach podczas trwania Konferencji (sesja plenarna, sekcje problemowe, debata, rozmowy kuluarowe, dostęp do tutoriali) za pośrednictwem prywatnych urządzeń mobilnych (udział bierny, udział czynny, udział czynny z publikacją).

2. Wygłoszenie referatu w sekcji, prezentację posteru, przeprowadzenie tutorialu oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji oraz certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, prezentację posteru, nagranie tutorialu (udział czynny, udział czynny z publikacją).

3. Złożenie artykułu, który zostanie opublikowany (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji) w publikacji w formie czwartego tomu z serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Termin zakończenia przyjmowania artykułów zostanie ogłoszony podczas konferencji (udział czynny z publikacją).

2018

2017

Komitet Organizacyjny


Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Beata Adrjan

Mgr Aneta Świder-Pióro

Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Dr Iwona Cymerman

Dr Anna Godlewska-Zaorska

Dr Joanna Dziekońska

Mgr Eliza Gładkowska

Mgr Milena Kaczmarczyk

Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Dr Marcin Michalak

Dr Małgorzata Sławińska

Dr Damian Labiak

Dr Tomasz Nowakowski

Komitet NaukowyProf. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz (APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie)

Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander (Wydział Nauk Społecznych UG)

Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska (Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)

Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska (Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło (Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko (Wydział Pedagogiczny UW)

Kontakt z organizatorami

12 grudnia 2022 r. (konferencja online)

Konferencja będzie miała charakter online i odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.Wymagania techniczne dla uczestników konferencji:
- dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.),

- posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej,

- korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge.

"Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole.
Problemy i wyzwania"

CYFROWY TUBYLEC W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ - NOWE OTWARCIA

REJESTRACJA

2020

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI

08.00 – 08.50 Logowanie się uczestników


I CZĘŚĆ Obrady plenarne

09.00-09.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji

09.15-10.00 Rozstrzygnięcie konkursu na mem internetowy „Po co mi onjalny?”, wręczenie nagród, prezentacja prac laureatów

10.00-10.10 Przerwa


10.10-11.30 Sesja plenarna


Prof. dr hab. Roman Leppert, Od uniwersytetu otwartego do wirtualnego. O fenomenie akademickiego zacisza

(i nie tylko)

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, Co dalej z edukacją zdalną w szkołach i na uniwersytecie?

Dr Danuta Morańska, Specyficzne kompetencje cyfrowe nauczycieli

Dr Grzegorz Stunża, Kreatywna edukacja zdalna. Technologie w edukacji po pandemii


11.30.12.00 Dyskusja podsumowująca obrady plenarne

12.00- 12.30 Przerwa


II CZĘŚĆ Obrady w sekcjach

12.30-15.00 Wystąpienia i dyskusje w sekcjach problemowych

15.00-15.10 Przerwa


III CZĘŚĆ Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji

15.10-16.00 Temat: Edukacja cyfrowa a problemy postpandemicznej współczesności


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBRAD W SEKCJACH PROBLEMOWYCH (12.30-15.00)

(spis abstraktów wszystkich wystąpień i posterów w sekcjach znajduje się w aplikacji Wakelet)


Sekcja 1. Instrumentarium cyfrowe

moderator: dr hab. prof. UWM Stanisław Czachorowski

współprowadzenie: dr Lidia Bielinis


1. dr inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Jagielloński), prof. Leen d’Haenens (KU Leuven), dr hab. Dorota Gierszewski (Uniwersytet Jagielloński), Pomiar kompetencji cyfrowych wśród młodzieży i dorosłych – pięć najczęściej popełnianych błędów metodologicznych

2. dr Sylwia Galanciak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Czy aplikacja może wspierać ocenianie kształtujące? Refleksje z projektu DALDIS

3. dr Joanna Sikorska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Projekt RITEC i jego znaczenie dla konstruowania doświadczeń cyfrowych dzieci

4. dr Małgorzata Jabłonowska, dr Justyna Wiśniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Postawy rodziców wobec potrzeby kształtowania kompetencji cyfrowych dzieci

5. dr Lidia Bielinis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Potencjały uczenia się w przestrzeniach cyfrowych Uniwersytetu

6. mgr Małgorzata Wiśniewska (II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, Zespół Szkół im. A. Kocjana w Olkuszu), Cyfrowe metody aktywizujące uczniów podczas nauki hybrydowej – uczą czy zabierają czas?

7. mgr Sylwester Matkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Socjalizacja cyfrowych tubylców w świecie gier video – szanse i zagrożenia

8. mgr Piotr Godwod (Uniwersytet Warszawski), Problem Toma Nooka

9. mgr Agnieszka M. Barwicka (Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi), Dobre praktyki: „Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers”

10. Magdalena Sieradzka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Narzędzia TIK wykorzystywane podczas edukacji zdalnej na uczelni i ich użyteczność w pracy nauczyciela w opinii studentów pedagogiki

11. Karolina Bobel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Działalność nauczyciela na portalu społecznościowym Tik Tok w rzeczywistości popandemicznej [poster]

12. Weronika Osmańska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wizerunek edukacji zdalnej w memach uczniowskich [poster]Sekcja 2. Bilans pandemii

moderator: dr hab. prof. UAM Natalia Walter

współprowadzenie: dr Anna Godlewska-Zaorska


1. dr hab. prof. UwB Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (Uniwersytet w Białymstoku), Bilans strat edukacji online w ocenie studentów - uczestników kształcenia w okresie pandemii

2. dr hab. prof. UAM Natalia Walter (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Czego (nie)nauczyliśmy się z kryzysowej edukacji zdalnej? Analiza wyników badań z okresu pandemii Covid-19 3. dr Agnieszka Rowicka, dr hab. prof. SGGW Ewa Skrzetuska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zmiany w zachowaniach zdrowotnych i emocjonalno-społecznych oraz w życiu codziennym studentów po pandemii

4. dr Izabela Gątarek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Zagubieni w cyfrowych możliwościach

5. dr Anna Michniuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Rozwijanie umiejętności argumentacji u uczniów szkół średnich w trakcie pandemii. Analiza debat online

6. dr Elżbieta Kolasińska (Uniwersytet Gdański), Szanse i zagrożenia edukacji online w środowisku akademickim

7. dr Ewelina Rzońca (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Nauczyciele-nauczycielom – uczenie się mediów cyfrowych od siebie nawzajem podczas edukacji zdalnej

8. dr Joanna Dziekońska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), W kierunku kultury innowacji cyfrowych w szkole – czyli w jaki sposób zaprojektować multimedialną lekcję

9. mgr Grzegorz Całek (Uniwersytet Warszawski), Uczeń ze spektrum autyzmu w popandemicznej cyfrowej szkole

10. Wiktoria Grabowska (Uniwersytet Rzeszowski), Komunikacja alternatywna i wspomagająca wysokiej technologii w procesie wspomagania uczniów z ASD

11. Magdalena Wiśniewska, Magdalena Prusik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wypowiedzi rodziców na temat wprowadzenia nauki zdalnej w czasie pandemii COVID-19 [poster]

12. Michalina Czacharowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Edukacja zdalna w percepcji studentów WNS [poster]

13. Dominika Burdalska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Edukacja zdalna i jej kontynuacja (?) w opiniach studentów PPiW [poster]
Sekcja 3. Dobrostan podmiotów edukacji

moderator: dr hab. Agnieszka Iwanicka

współprowadzenie: dr Damian Labiak
1. dr hab. prof. UAM Sylwia Jaskulska, dr hab. prof. UAM Barbara Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dobrostan nauczycielek i nauczycieli w czasie pandemii COVID-19 i ich postawy wobec kształcenia na odległość

2. dr hab. Agnieszka Bochniarz, dr Urszula Olejnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Konsekwencje nauczania zdalnego dla zdrowia psychicznego młodzieży

3. dr hab. Agnieszka Iwanicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Konsekwencje wprowadzania domowych zasad cyfrowych

4. dr Ewa Arleta Kos (Uniwersytet Łódzki), Obecność technologii informatyczno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

5. dr Marek Siwicki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Dzieci gorszego nieba. Tam, gdzie podwórka zmieniają się w cmentarze

6. dr Ewa Kulawska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Dobrostan psychiczny studentów pedagogiki a doświadczenia w zakresie kształcenia zdalnego na uniwersytecie

7. dr Urszula Kazubowska (Uniwersytet Szczeciński), Rodzina jako unikatowa „przestrzeń chroniąca” dziecko przed cyberprzestrzenią – analiza teoretyczna z elementami praktyki edukacyjnej

8. dr Monika Maciejewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Postawy studentów w stosunku do edukacji online wymuszonej pandemią COVID-19 – nowe otwarcia

9. dr Marta Rukat (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Ryzykowne zachowania młodzieży w Internecie vs. rodzicielska świadomość tych zagrożeń

10. dr Damian Labiak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Uczniowie szkół muzycznych – pomiędzy pandemią a „normalnością”

11. mgr Magdalena Owczarczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Młody humanista cyfrowy – skąd pochodzi?

12. Dominik Jeffrey Rimaszauskas (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wirtualne zbiórki gromady zuchowej w wypowiedziach kadry harcerskiej [poster]
Sekcja 4. Edukacja i sieciowe wioski

moderator: dr hab. prof. UWM Marzenna Nowicka

współprowadzący: dr Marcin Michalak


1. dr hab. prof. APS Aleksandra Tłuściak-Deliowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Poczucie własnej skuteczności i bezradności uczniów wyższych klas szkoły podstawowej podczas pandemii COVID-19 [poster]

2. dr Natalia Ruman (Uniwersytet Śląski), Kompetencje nauczycieli młodzieży szkół ponadpodstawowych w aspekcie przygotowania ich do życia w świetle mediów cyfrowych

3. dr Anna Róża Makaruk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Przyszły nauczyciel w świecie robotów i nowoczesnych technologii

4. dr Agnieszka Koterwas, dr Edyta Nowosielska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), Korzyści wynikające z edukacji zdalnej w okresie pandemii z perspektywy uczniów edukacji wczesnoszkolnej

5. dr Karol Kowalczuk (Uniwersytet w Białymstoku), Zagubieni w sieci – dzieci w świecie Internetu

6. dr Beata Adrjan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Rodzic w cyfrowej szkole. Między partycypacją a opozycją

7. dr Katarzyna Nosek-Kozłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kontrola rodzicielska w sieci – potrzeba czy konieczność?

8. dr Marcin Michalak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Frameworki edukacyjne w nauczaniu z wykorzystaniem technologii cyfrowych

9. mgr Natalia Stek-Łopatka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rodzice jako trzecie ogniwo w kynoterapii zdalnej

10. mgr Adam Naruszewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Kompetencje cyfrowe przyszłych nauczycieli w obszarze obsługi oprogramowania oraz usług online kluczowych w pracy pedagoga w świetle opinii i potrzeb studentów

11. mgr Magdalena Słowik (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie), Jakość relacji szkolnych po pandemii COVID-19 a konieczność zmian w szkolnym programie profilaktyczno-wychowawczym z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynników chroniących w szkole podstawowej

12. mgr Paulina Kajdanowicz, „Apok@lipsa covidowa” – groteskowy spektakl o zdalnym nauczaniu [poster] 13. Monika Dębowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Koło Naukowe Wczesnej Edukacji), Wizerunek edukacji zdalnej w tik tokach uczniów [poster]TRAMSMISJA

ADRESY SIECIOWE


SPOTKANIE GŁÓWNE

Logowanie, rozpoczęcie konferencji, rozstrzygnięcie konkursu, część plenarna MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a78e9117ad5824f58a7477d27e55dac53%40thread.tacv2/1666688894633?contex t=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%220e1e06b7-94c8-4f5d-9206- e7003fa0ea6f%22%7d
MS Teams – SEKCJA 1. Instrumentarium cyfrowe https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a78e9117ad5824f58a7477d27e55dac53%40thread.tacv2/1666688894633?contex t=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%220e1e06b7-94c8-4f5d-9206- e7003fa0ea6f%22%7dMS Teams – SEKCJA 2. Bilans pandemii https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3aCFAUr_4yKU5JqhRlvo_jtnnu9OWVP7QZD7jtZ9JCVQQ1%40thread.tacv2/1670165 481075?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22309791be-9b0e-495d-802be613dacc3253%22%7d
3 MS Teams – SEKCJA 3. Dobrostan podmiotów edukacji https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3asfaifme2DI1whwN003kxbtMRzQoTji1eSirW6wmFeyw1%40thread.tacv2/167016 9497645?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%221f471829-2baf-479b-b382- 9d4fba32225b%22%7d
4 MS Teams – SEKCJA 4. Edukacja i sieciowe wioski

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaYAnNPLzIGIPcCBE5nu9UEc4bSl8jja3b2wuqb6to1%40thread.tacv2/1669996638997?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22682d60f0-479e-4d97-9f0dae8e2ad0ef00%22%7dSPOTKANIE GŁÓWNE

Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji MS Teams https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a78e9117ad5824f58a7477d27e55dac53%40thread.tacv2/1666688894633?contex t=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%220e1e06b7-94c8-4f5d-9206- e7003fa0ea6f%22%7dWirtualna teczka konferencyjna, wystawa posterów, prezentacja abstraktów WAKELET: https://wakelet.com/@KonferencjaCyfrowyTubyle

Wymagania techniczne:
- dostęp do urządzenia: komputer, smartfon lub tablet z połączonym internetem (prędkość łącza od 1 MB/sek.),

- posiadanie wbudowanego lub zewnętrznego mikrofonu oraz kamery internetowej,

- korzystanie z przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Microsoft Edge.

W przypadku wykorzystywania prezentacji multimedialnej prosimy o przesłanie jej w pliku PDF. Prosimy o przysłanie pliku z prezentacją przed konferencją na adres: cyfrowy.tubylec@wp.pl, abyśmy mogli wcześniej przygotować wszystkie pliki, które mają zostać uruchomione w poszczególnych sekcjach - ułatwi to zarządzanie wystąpieniami w sekcjach oraz zaoszczędzi czas prelegenta (na wystąpienie jest tylko 10-12 minut!).


Dodatkowo prelegent może wykorzystać udostępnianie ekranu podczas konferencji i wówczas wykorzystać plik przygotowany w programie Power Point (lub innym dowolnym) z animacjami na swoim komputerze.
Prezentacja posterów odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Wakelet, dostępnej dla wszystkich uczestników konferencji.
Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie posteru. Może to być, np.:

- plik graficzny (jpg, png, bit mapa) przygotowany w programach, tj.: Power Point, Corel itp.,
- analogowy rysunek (sfotografowany i przysłany do organizatorów),

- infografika przygotowana w dedykowanej do tego aplikacji, tj. Genially, Canva i in . (np. taka jak nasze interaktywne zaproszenie na konferencję),

- link do strony internetowej, na której będzie można obejrzeć poster.

http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Beata Adrjan

Mgr Aneta Świder-Pióro

Dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Dr Iwona Cymerman

Dr Anna Godlewska-Zaorska

Dr Joanna Dziekońska

Mgr Eliza Gładkowska

Mgr Milena Kaczmarczyk

Dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Dr Marcin Michalak

Dr Małgorzata Sławińska

Dr Damian Labiak

Dr Tomasz Nowakowski

Prof. APS, dr hab. Józefa Bałachowicz
(APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Stanisław Czachorowski
(Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie)

Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander
(Wydział Nauk Społecznych UG)

Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska
(Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie)

Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło
(Wydział Nauk Społecznych UWM)

Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
(Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko
(Wydział Pedagogiczny UW)
Rejestracji udziału czynnego w konferencji można dokonywać do 27 listopada 2022 r. pod adresem:

http://wns.uwm.edu.pl/inped/konferencje/cyfrowy-tubylec/rejestracjaFormy udziału czynnego:

- wygłoszenie referatu (ok. 10-12 min.),

- prezentacja posteru,


Rejestracja udziału biernego kończy się 30 listopada 2022 r.


Opłaty konferencyjne:

- udział czynny - nauczyciel(ka) akademicki(a), doktorant(ka) - 100 zł

- udział czynny - nauczyciel(ka), student(ka) – 50 zł

- udział bierny - bezpłatnyOpłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 30 listopada 2022 roku na podany numer bankowy:

58 1240 6960 5798 0000 1988 0001.
W tytule przelewu należy wpisać: Cyfrowy tubylec 2022, imię i nazwisko.


W tym roku nie planujemy publikacji monografii pokonferencyjnej. Uczestnikom konferencji proponujemy jednak opublikowanie artykułu (po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnych recenzji) w jednym z trzech czasopism (40 pkt. na liście ministerialnej):

  • "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" (cały numer dedykowany wystąpieniom z konferencji),
  • "Problemy Wczesnej Edukacji" (zarezerwowane miejsca),
  • „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” (zarezerwowane miejsca).

KONTAKT

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Nauk Pedagogicznych

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

ul. Prawocheńskiego 13

10-447 Olsztyn

Telefon: (89)524-62-29

Fax: (89)523-50-57


W sprawie szczegółowych informacji o konferencji zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową:

cyfrowy.tubylec@wp.pl

Osoby odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej:

Przewodnicząca Konferencji: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM

Sekretarz Konferencji: dr Joanna Dziekońska

dr Małgorzata Sławińska

dr Marcin Michalak