Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pla de lectura

Començar

Presentació

IES Sineu

curs 22-23

Perquè llençam un Pla de Lectura?

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en el nostre centre i en la nostra tasca de tot docent. Per tal de millorar la coherència pedagògica i disposar d’una línia de centre (aspectes organitzatius i didàctics), és necessari disposar d’un Pla de lectura de centre (PLEC).
El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l'alumnat. Els eixos de la competència lectora que ha de desenvolupar un Pla de lectura de centre són: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

Objectius del PLEC

  • Desenvolupar els tres eixos de la competència lectora –saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir– per formar lectors competents.
  • Afavorir la integració de la competència lectora en totes les àrees del currículum.
  • Afavorir la planificació i la coordinació, la sistematització i la coherència de les estratègies que el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura.
  • Comptar amb la biblioteca del centre com a element dinamitzador de la lectura i com a espai d’informació i de documentació, tot i que ara per ara encara no pugui ser així.
  • Relacionar-se i coordinar-se amb els plans i els serveis que ofereixi l’entorn proper: plans educatius d’entorn, serveis educatius, biblioteca pública, llibreries...
  • Promoure la formació del professorat per tal de millorar la qualitat de la seva intervenció i implicació en el desenvolupament del PLEC.
  • Promoure eines d’avaluació continuada i d’autoavaluació que facilitin el seguiment del PLEC i l’adequació dels objectius a les noves necessitats del centre.

Què hem de saber?

4- Què?

3- A qui?

2- Com?

1- Quan?

1

quan?

Llegirem a 1a hora, els primers 15 minuts

Llegirem Dimarts, dimecres, dijous i divendres


Començarem per octubre!

02

com?

Els dies de lectura, el nostre alumnat llegirà durant 15 minuts a l'aula, i a totes les matèries. La lectura serà lliure, tot i que si no saben què llegir el professorat podrà recomanar lectures.

Si no tenen obres/publicacions, disposen de les lectures de la biblioteca del centre.

De nou llençarem el préstec de llibres, i serà a partir del mes d'octubre.

El préstec es farà a través del formulari que trobaran a la pàgina web de l'IES Sineu.

03

A qui va adreçat?

El Pla de Lectura va adreçat a tot l'alumnat de:

1r, 2n, 3r i 4t d'ESO

FPB 1 i 2


4

Què podem llegir?

La lectura serà lliure, tot i que amb l'assessorament del professorat també podran triar títols, si no saben o no disposen d'obres.


Dimarts, dimecres i dijous l'alumnat llegirà allò que desitgi, i el divendres serà el dia que el professorat llegirà quelcom a l'alumnat.


Podem llegir:

Novel·les, contes, llegendes, mites, novel·les gràfiques, poesia, teatre, assajos, còmics, publicacions periòdiques diverses...Moltes gràcies!

Per viatjar lluny,

no hi ha millor nau que un llibre.
Emily Dickinson