Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Pla de lectura

Començar

Presentació

IES Sineu

curs 22-23

Perquè llençam un Pla de Lectura?

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en el nostre centre i en la nostra tasca de tot docent. Per tal de millorar la coherència pedagògica i disposar d’una línia de centre (aspectes organitzatius i didàctics), és necessari disposar d’un Pla de lectura de centre (PLEC).
El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament les línies d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l'alumnat. Els eixos de la competència lectora que ha de desenvolupar un Pla de lectura de centre són: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.

Què hem de saber?

4- Què?

3- A qui?

2- Com?

1- Quan?

1

quan Llegirem?

Llegirem a 1a hora, els primers 15 minuts

Llegirem Dimarts, dimecres, dijous i divendres


Començarem per octubre!

02

com?

Els dies de lectura, llegirem durant 15 minuts a l'aula, i a totes les matèries. La lectura serà lliure, tot i que si no sabeu què llegir el professorat podrà recomanar-vos lectures.

Si no teniu obres/publicacions, disposaru de les lectures de la biblioteca del centre, i altres materials que ja us direm.

De nou llençarem el préstec de llibres, i serà a partir del mes d'octubre.

El préstec es farà a través del formulari que trobareu a la pàgina web de l'IES Sineu.

03

A qui va adreçat?

El Pla de Lectura va adreçat a tot l'alumnat de:

1r, 2n, 3r i 4t d'ESO

FPB 1 i 2


4

Què podem llegir?

La lectura serà lliure, tot i que amb l'assessorament del professorat també podreu triar títols, si no sabeu o no disposau d'obres.


Dimarts, dimecres i dijous llegireu allò que desitgeu, i el divendres serà el dia que el professorat llegirà quelcom a l'alumnat.


Podem llegir:

Novel·les, contes, llegendes, mites, novel·les gràfiques, poesia, teatre, assajos, còmics, publicacions periòdiques diverses...Moltes gràcies i a gaudir!

Per viatjar lluny,

no hi ha millor nau que un llibre.
Emily Dickinson