Want to make creations as awesome as this one?

Xornadas de benvida á biblioteca Safo do IES ESPIÑEIRA. Curso 2022-23

Transcript

3

formación de usuarios

na biblioteca Safo do IES Espiñeira

Benvid@s

2

1

4

ÍNDICE

Etiquetas

O plano da biblio

2

3

Actividades

4

As normas

O imprescindible

1

5

1

O IMPRESCINDIBLE

COMO NON ME TRAES ISO...????

1

para buscar un libro debes saber polo menos título e autor

para levar en préstamo necesitas o nº de DNI ou o nº de lector

2

2

AS ETIQUETAS

ONDE ANDARÁ...????

82N-G

+info

A CDU, QUE ME INDICA ONDE ESTÁ CLASIFICADO POLA SÚA TEMÁTICA, E ÁS VECES O IDIOMA: -G SE ESTÁ EN GALEGO, -C SE ESTÁ EN CASTELÁN...

Cada libro leva unha etiqueta no lomo que aporta moita información:

BAR

cor

+info

As tres primeiras letras do autor EN MAIÚSCULAS. Os libros dentro da súa CDU están organizados por orde alfabético de autor.

+info

AS TRES PRIMEIRAS LETRAS DO TÍTULO en minúsculas

Nas baldas irán colocados de esquerda a dereita e de arriba a abaixo.

Non contan os artigos, preposicións e conxuncións. Por exemplo El camino, de Miguel Delibes, levaría cam na etiqueta, en lugar de elc.

3

O PLANO DA BIBLIO

XA ME PERDÍN!!!

Biblioteca Safo

PLANO DA BIBLIOTECA SAFO

profesor/a

sofá

ordenadores

pc

82P
poesía

1 Filosofía

2 Relixión

33 Economía

34 Dereito
37 Educación
39 Folclore

51 Matemáticas

52 Astronomía
53 Física
54 Química
57 Bioloxía
58 Botánica
59 Zooloxía

3. Ciencias Sociais

82N Narrativa

5. Ciencias exactas

A

B

C

D

PORTA

PORTA

82N Narrativa

82N Narrativa

929 biografías

manga

banda deseñada

82T Teatro

82E Ensaio

8 Idiomas

Inglés

Francés
Latín e Grego

0 Diccionarios

79 Películas

72 Arquitectura 74 Debuxo

75 Pintura
77 Fotografía
78 Música
79 Cine
79 Ed. física

H

...

xogos

revistas

Y

H

M

Z

...

91 Xeografía.

93 Historia

9 Xeografía e Historia

7 Artes e deportes

6. Ciencias aplicadas

62 Tecnoloxía.
Electrónica.
Telecom.
65 Xestión admin.
Empresas
68 Informática

I

J

...

4

ACTIVIDADES

QUE ANDAS FACENDO?

+info

ACTIVIDADES

Club de lectura

Concursos

Xornalismo

Encontros con autores...

Facemos tantas cousas que non vos podemos facer unha lista, pero podes estar ao tanto de todo visitanto o noso blog:

https://bibliotecasafo.wordpress.com/


5

AS NORMAS

PERO, QUE FAS???!!

Biblioteca Safo

NORMAS

  • Non se pode comer nin beber dentro da biblioteca
  • Non se poden instalar programas nos ordenadores sen permiso.
  • Podes falar sempre que non molestes.
  • Hai que devolver os libros no prazo establecido: 15 días.
  • Os libros de lectura obrigatoria non se poden renovar se están solicitados.
  • Podes levar 2 libros en préstamo simultaneamente.
  • O uso de móbiles está permitido sen son ou con auriculares.


3

GRAZAS!

2

1

4

Biblioteca Safo