Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2022-2023

Kalendarz szkolny

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 21.09.2022 r. - ogólna organizacja roku szkolnego 2022/2023, wybory do Rady Rodziców Klasy I - IV

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 14.09.2022 r. plan nadzoru pedagogicznego

Wybory do SU

ZEBRANIE Z RODZICAMI 22.09.2022 r. - ogólna organizacja roku szkolnego 2022/2023, wybory do Rady Rodziców /V-VIII; LO

ZEBRANIE Z RODZICAMI 21.09.2022 r. - ogólna organizacja roku szkolnego 2022/2023, wybory do Rady Rodziców / I-IV

Klasowe plany wychowawcze

Plany pracy zespołów

Diagnozy początkowe

Plany dydaktyczne

Planu Nadzoru Pedagogicznego

2022-2023

Kalendarz szkolny

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

31.10.2022 r Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października 2022 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wszystkich uczniów

13.10.2022 r. Dzień Edukacji Narodowej – apel okolicznościowy

Ślubowanie klas I SP

Ślubowanie klas I Nacław

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 11.10.2022 r. - rada analityczna

ZEBRANIE Z RODZICAMI spotkania klasowe – wywiadówki /SP, LO/

Opracowanie raportu po egzaminie klas ósmych Opracowanie raportu po egzaminach maturalnych

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Apel z okazji Święta Niepodległości

ZEBRANIE Z RODZICAMI wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych /IV LO/

Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze /IV klasa LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Początek II półrocza dla klasy IV LO

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 06.12.2022 r. rada klasyfikacyjna IV LO / I półrocze/

Wigilie klasowe i Mikołajki

Wystawienie ocen proponowanych śródrocznych /SP, LO/

ZEBRANIE Z RODZICAMI wywiadówki - przekazanie informacji o ocenach proponowanych /SP, LO/

Ostateczne ustalenie ocen za I półrocze /IV klasa LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 31.01.2023 r. rada klasyfikacyjna / I półrocze/

Studniówka

Ostateczne ustalenie ocen śródrocznych /SP, LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Początek II półrocza

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 07.02.2023 r. rada podsumowująca /I półrocze/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

1.03.2023 r. Dzień Patrona SP

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 14.03.2023 r. rada analityczna

ZEBRANIE Z RODZICAMI wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych, procedury egzaminacyjne maturalne /IV LO/

ZEBRANIE Z RODZICAMI spotkania klasowe – wywiadówki, procedury egzaminacyjne / V – VIII SP, I – II LO/

ZEBRANIE Z RODZICAMI spotkania klasowe – wywiadówki /I-IV SP/

Wystawienie ocen proponowanych końcowych /IV klasa LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Termin zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla kl. IV LO Uroczyste pożegnanie uczniów klasy III Liceum

Wiosenna przerwa świąteczna 6-11.04.2023 r.

26.04.2023 r. Apel z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja kl.V-VIII, LO

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 18.04.2023 r. rada klasyfikacyjna III LO

Ostateczne ustalenie ocen końcowych /IV klasa LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

24,25,26.05.2023 r. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas V-VIII SP, LO EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 24.05.2023 r. – język polski

4,5,8.05.2023 r. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów LO EGZAMIN MATURALNy: pisemny: 4.05.2023 r. – język polski

2.05.2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 26.05.2023 r. – język obcy nowożytny

EGZAMIN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ: 25.05.2023 r. – matematyka

5.05.2023 r. Apel z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja kl.O-IV EGZAMIN MATURALNy: pisemny: 5.05.2023 r. – matematyka

EGZAMIN MATURALNy: pisemne: 8.05.2023 r. – język obcy

Dzień Otwarty Szkoły - spotkanie z rodzicami i przyszłymi uczniami klas I SP oraz dodatkowe zebrania wynikające z potrzeb.

ZEBRANIE Z RODZICAMI wywiadówka - przekazanie informacji o ocenach proponowanych /I-IV SP/

Wystawienie ocen proponowanych końcoworocznych /SP, LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

9.06.2023 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów

22.06.2023 r. Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów. Uroczyste pożegnanie klas VIII SP

Dzień Sportu/Dzień Dziecka

Bal Ósmoklasisty

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 19.06.2023 r. rada klasyfikacyjna i podsumowująca

Ostateczne ustalenie ocen końcoworocznych /SP, LO/

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

2022-2023

Kalendarz szkolny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.