Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

persoonlijk voornaamwoord met nadruk

être, avoir, regelmatige ww op -er (présent, pc en imparfait)

parlermangerrencontrerécouterregarderchercheretc.

regelmatige ww. op -er

Imparfaitje parlaistu parlaisil, elle, on parlaitnous parlionsvous parliezils, elles parlaient

Passé composéj'ai parlétu as parléil, elle, on a parlénous avons parlévous avez parléils, elles ont parlé

Présentje parletu parlesil, elle, on parlenous parlonsvous parlezils, elles parlent

regelmatige ww. op -er

être en avoir

Imparfaitje étaistu étaisil, elle, on étaitnous étionsvous étiezils, elles étaient

Passé composéj'ai ététu as étéil, elle, on a éténous avons étévous avez été

Présentje suistu esil, elle, on estnous sommesvous êtesils, elles sont

être

Imparfaitje avaistu avaisil, elle, on avaitnous avionsvous aviezils, elles avaient

Passé composéj'ai eutu as euil, elle, on a eunous avons euvous avez eu

Présentj'aitu asil, elle, on anous avonsvous avezils, elles ont

avoir

Imparfaitje prenaistu prenaisil, elle, on prenaitnous prenionsvous preniezils, elles prenaient

Passé composéj'ai pristu as prisil, elle, on a prisnous avons prisvous avez pris

Présentje prendstu prendsil, elle, on prendnous prenonsvous prenezils, elles prennent

Prendre = nemen

Imparfaitje voyaistu voyaisil, elle, on voyaitnous voyionsvous voyiezils, elles voyaient

Passé composéj'ai vutu as vuil, elle, on a vunous avons vuvous avez vu

Présentje voistu voisil, elle, on voitnous voyonsvous voyezils, elles voient

voir = zien

VS

je suis parti(e) tu es parti(e) il est parti elle est partie on est parti(e)s nous sommes parti(e)s vous êtes parti(e)(s) ils sont partis elles sont parties

sortir - passé composé

je suis sorti(e) tu es sorti(e) il est sorti elle est sortie on est sorti(e)s nous sommes sorti(e)s vous êtes sorti(e)(s) ils sont sortis elles sont sorties

partir - passé composé

ik ben uitgegaan

ik ben vertrokken

Nous faisons
Nous pouvons

ik vertrok

ik ging uit

VS

je pouvais tu pouvais il, elle, on, pouvait nous pouvions vous pouviez ils, elles pouvaient

faire- imparfait

je faisais tu faisais il, elle, on faisait nous faisions vous faisiez ils, elles faisaient

pouvoir -imparfait

Het kan aan het begin van de zin staan: Moi, je m'appelle Sascha Of aan het einde: Je vais au cinéma avec elle.

In het Frans wordt het persoonlijk voornaamwoord met nadruk gebruikt om extra nadruk te leggen op een specifiek persoon in de zin. Dit wordt meestal gedaan met behulp van de woorden zoals "moi" (ik/mij), "toi" (jij/jou), "lui" (hij/hem), "elle" (zij/haar), "nous" (wij/ons), "vous" (jullie/u), "eux" (zij/hen - mannelijk) en "elles" (zij/hen - vrouwelijk).

Het wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op een specifiek persoon of om de nadruk te leggen op wie er wordt bedoeld in de zin.

Wat moet je nog meer weten?t

ex. 6, 13a/b (page 14/15)

Wie gaat er met mij mee? Ben jij het? Ik ga met hem uit. Ik ga met haar uit. Kom je bji ons? Ik kom bij jullie! Ik ga met hun uit (m) Zij, zij zijn daarginds.

moi toi lui elle nous vous eux elles

Qui vient avec moi? C'est toi? Je sors avec lui. Je sors avec elle. Tu viens chez nous? Oui, je viens chez vous! Je sors avex eux. Elles, elles sont là-bas.

persoonlijk voornaamwoord met nadruk